Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2021 10:09 WOK.1610.2.00007.2021 Zawiadomienie Starosty Gliwickiego o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw przez Wydział Architektury i Budownictwa
11.03.2021 13:21 Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
27.08.2020 15:11 DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL/KN.25 Zawiadomienie Genaralnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia: Wydobywanie węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego Budryk
24.06.2020 10:42 IFXIII.7820.55.2019 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 15.06.2020r. IFXIII.7820.55.2019 w sprawie przebudowy ul Koziełka w Knurowie
14.05.2020 13:11 Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
10.07.2019 17:23 DOOŚ-DŚII.4210.38.2016.EK.21 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 01.07.2019r. Nr DOOŚ-DŚII.4210.38.2016.EK.21
28.06.2019 13:47 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.120.2018.MK2.39
21.06.2019 11:03 WOOŚ.420.97.2019.MP.2 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.97.2019.MP.2
22.02.2019 10:16 WOOŚ.420.120.2018.MK2.15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOOŚ.420.120.2018.MK2.15z dnia 12.02.2019
21.02.2019 12:51 DOOŚ-DŚII-4210.38.2016.EK.14 Zawiadomienie Genaralnego Dyrektora Ochrony Środowiska

1 2 3 następna