Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2021 10:54 SR.6220.1.28.2021 Informacja Prezydenta Miasta Gliwice dotycząca przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie, obręb ewidencyjny 0001 Knurów
02.08.2021 09:49 SR.6220.1.28.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice dotyczące przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie, obręb ewidencyjny 0001 Knurów
28.07.2021 08:17 ZKO.6220.2.2021 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawki"
02.06.2021 15:21 SR.6220.1.12.2021 Postanowienie Prezydenta Miasta Gliwice ŚR-38/2021 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa centrum handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 127/1, 3558/7, 3558/13, 3558/5 obr. Knurów".
11.03.2021 13:21 Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
27.08.2020 15:11 DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL/KN.25 Zawiadomienie Genaralnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia: Wydobywanie węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego Budryk
24.06.2020 10:42 IFXIII.7820.55.2019 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 15.06.2020r. IFXIII.7820.55.2019 w sprawie przebudowy ul Koziełka w Knurowie
14.05.2020 13:11 Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
10.07.2019 17:23 DOOŚ-DŚII.4210.38.2016.EK.21 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 01.07.2019r. Nr DOOŚ-DŚII.4210.38.2016.EK.21
28.06.2019 13:47 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.120.2018.MK2.39

1 2 3 następna