Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.04.2018 13:40 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2017 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
28.12.2017 13:07 Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2018 roku
22.11.2017 09:54 Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2019
28.12.2016 11:47 Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2017 roku
30.06.2016 11:28 Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2017
15.06.2015 09:55 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2014 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
23.10.2014 12:26 Ogłoszenie dla osób ubiegających się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2015
01.10.2014 08:11 Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2016
02.09.2014 12:54 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2013 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
02.09.2014 09:33 Informacja dla osób ubiegajacych sie o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2015

1 2 3 4 następna