Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2014 13:50 363/OR/2014 Zarządzenie Prezydenta Miasta ws wyznaczenia operatorów programu"kalkulator wyborczy" do awaryjnego wprowadzania danych w wyborach zarządzonych na dzień 16.11.2014r.
18.11.2014 13:39 362/OR/2014 Zarządzenie Prezydenta Miasta ws wyznaczenia osoby wspierającej działania koordynatora gminnego informatycznej obsługi wyborów
04.11.2014 08:45 347/OR/2014 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyznaczenia zespołów w celu ustalenia zgodności składów kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta i Prezydenta Miasta Knurów zarządzonych [...]
30.10.2014 08:34 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Knurów o sporządzeniu spisu wyborców
23.10.2014 14:36 334/OR/2014 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wskazania, osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych
23.10.2014 14:27 333/OR/2014 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyznaczenia do obsługi administracyjnej Miejskiej Komisji Wyborczej, powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Knurów w wyborach do rad gmin, [...]
23.10.2014 14:15 332/OR/2014 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyzn. strażników miejskich do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowod. nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Rady Miasta [...]
22.10.2014 09:05 323/OR/2014 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania operatorów do spraw informatycznej obsługi systemu obwodowych komisji wyborczych wyborów do przepr. wyborów do Rady Miasta Knurów [...]
20.10.2014 14:57 313/OR/2014 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami
14.10.2014 14:17 320/OR/2014 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do głosowania korespondencyjnego.

1 2 następna