Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2014 11:55 Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych - zestawienie zbiorcze
14.11.2014 11:45 Wzory druków dla Obwodowych Komisji Wyborczych
12.11.2014 12:40 Materiały ze szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 04.11.2014r. 05.11.2014r. 06.11.2014r.
06.11.2014 09:47 Uchwała PKW w/s wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu teryt,, zarządzonych [...]
06.11.2014 09:35 Uchwała PKW w/s wytycznych dla komisarzy wyborczych, terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących trybu postępowania w przypadku braku możliwości skorzystania [...]
06.11.2014 09:32 Uchwała PKW w/s ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy [...]
06.11.2014 09:28 Uchwała PKW w/s wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia zgodności arytmetycznej danych w sporządzanych w systemie informatycznym protokołach [...]
06.11.2014 09:21 Uchwała PKW w/s wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień [...]
06.11.2014 09:14 Uchwała PKW w/s ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad [...]
06.11.2014 09:09 Uchwała PKW w/s trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych [...]

1 2 3 następna