Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2014 13:28 53/2014 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w/s stwierdzenia wygaśnicia członkostwa w Obwodowej Komisji Nr 11
14.11.2014 12:07 52/2014 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w/s stwierdzenia wygaśnicia członkostwa w Obwodowej Komisji Nr 4
14.11.2014 12:05 51/2014 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w/s powolania operatorów programu "kalkulator wyborczy" do awaryjnego wprowadzenia danych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików [...]
14.11.2014 12:03 50/2014 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w/s powołania zespołów w celu ustalenia zgodności składów kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta Knurów i Prezydenta Miasta Knurów zarządzonych na dzień [...]
29.10.2014 13:20 49/2014 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w/s ustalenia treści kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta Knurów i Prezydenta Miasta Knurów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
29.10.2014 13:16 47a/2014 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w/s zarządzenia druku obwieszczeń wyborczych i podania ich do publicznej wiadomości
27.10.2014 17:44 48/2014 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w/s powołania OKW do przeprowadzenia w dniu 16 listopada 2014r. wyborów do Rady Miasta Knurów, Prezydenta Miasta Knurów, Rady Powiatu Gliwickiego, Sejmiku Woj. Śl.
27.10.2014 17:41 47/2014 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w/s sprawdzenia prawidłowości zgłoszeń kandydatów na członków OKW w Knurowie
27.10.2014 17:41 46/2014 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w/s powołania do obsługi administracyjnej MKW w Knurowie, członków Zespołu Wyborczego, powołanego Zarządzeniem Nr 286/OR/2014 P M Knurów [...]
21.10.2014 13:44 45/2014 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w/s numerów przyznanym listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w wyborach do Rady Miasta Knurów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

1 2 3 4 5 6 następna