Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2020 08:30 SR.6220.1.29.2020 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16.09.2020r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Ks. Koziełka w Knurowie"
15.09.2020 14:53 UA.6220.1.2.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.09.2020r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej, budowie budynku biurowo-socjalnego oraz przebudowie budynku magazynowego na nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej, nr ewid. gruntów 2181/6 i 2181/4
15.09.2020 14:44 UA.6220.1.4.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.09.2020r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulicy Klimka w Książenicach"
14.09.2020 10:25 DOOŚ-DŚII.4210.38.2016.EK.33 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej nr 78 do granicy miasta Zabrze"
09.09.2020 15:27 UA.6220.1.4.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 07.09.2020r. informujące o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2906S ulicy Klimka w Książenicach”.
08.09.2020 11:06 UA.6220.1.6.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 07.09.2020r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 98/25, 98/26, 98/27, 98/20, obręb Knurów, gmina Knurów, powiat gliwicki, województwo śląskie.
04.09.2020 10:44 UA.6220.1.9.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.09.2020r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11”
03.09.2020 08:45 SR.6220.1.29.2020 Pismo Prezydenta Miasta Gliwice do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 28.08.2020r. dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Ks. Koziełka w Knurowie"
01.09.2020 12:05 UA.6220.1.4.2020 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28.08.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2906S ulicy Klimka w Książenicach”.
18.08.2020 08:18 UA.6220.1.2.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dotyczące przedsięwzięcia polegającego budowie hali produkcyjno- magazynowej, budowie budynku biurowo-socjalnego oraz przebudowie budynku magazynowego na nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej, nr ewid. gruntów 2181/6 i 2181/4

1 2 3 4 5 6 następna