Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2020 09:17 DOOŚ-DŚII.4210.38.2016.EK.30 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o nowym terminie załatwienia odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej nr 78 do granicy miasta Zabrze"
21.02.2020 13:34 UA.6220.1.5.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory wolnostojącej bezściołowej dla 100DJP wraz ze zlewnią mleka, halą udojową, a także infrastrukturą towarzyszącą tj. zbiornikiem na gnojownicę, zbiornikiem ścieków sanitarnych, zbiornikiem ścieków poporodowych, separatorem, zbiornikami i silosami pasz oraz ewentualnie zbiornikiem p.poż.”
21.02.2020 13:30 UA.6220.1.1.2020 Obwieszczenie Prezydenta miasta Knurów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie”.
14.02.2020 11:40 UA.6220.1.3.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dotyczace przedsięwzięcia polegającego na wprowadzeniu procesu przetwarzania w instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych na terenie Zakładu LEIER Polska S.A. w Sierakowicach przy ul. Kozielskiej 1
13.01.2020 15:18 UA.6220.1.1.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu produkcji wyrobów wibroprasowanych z betonu na działkach nr: 500/60, 514/61, 522/69, 524/61, 538/49, 565/49 obręb: 240506_5.0005 Sierakowice”.
07.01.2020 14:12 UA.6220.1.7.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Węzły wytwarzania kruszywa skalnego JSW S.A. na bazie odpadów wydobywczych z Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice”
07.01.2020 14:02 UA.6220.1.5.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory wolnostojącej bezściołowej dla 100DJP wraz ze zlewnią mleka, halą udojową, a także infrastrukturą towarzyszącą tj. zbiornikiem na gnojownicę, zbiornikiem ścieków sanitarnych, zbiornikiem ścieków poporodowych, separatorem, zbiornikami i silosami pasz oraz ewentualnie zbiornikiem p.poż.”
07.01.2020 14:00 UA.6220.1.5.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory wolnostojącej bezściołowej dla 100DJP wraz ze zlewnią mleka, halą udojową, a także infrastrukturą towarzyszącą tj. zbiornikiem na gnojownicę, zbiornikiem ścieków sanitarnych, zbiornikiem ścieków poporodowych, separatorem, zbiornikami i silosami pasz oraz ewentualnie zbiornikiem p.poż.”
06.12.2019 09:04 DOOŚ-DŚII.4210.38.2016.EK.27 zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ocjrony Środowiska o nowym terminie załatwienia odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla : "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej nr 78 do granicy miasta Zabrze
19.11.2019 09:18 UA.6220.1.4.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o zmienie terminu do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do dokumentacji w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”

1 2 3 4 5 6 następna