Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2021 11:41 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku
15.10.2021 11:15 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie konsultacji dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku.
14.10.2021 11:19 UA.6721.1.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 14.10.2021 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ul. Niepodległości i ul. Walentego Rakoniewskiego - III Etap
08.07.2021 10:04 UA.6720.1.1.2021 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 8 lipca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów
01.07.2021 08:16 UA.6721.2.2.2021 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 1 lipca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II
11.02.2021 09:21 UA.6721.1.6.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego - ETAP I
28.01.2021 08:47 UA.6721.1.1.2021 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 28 stycznia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP III
18.06.2020 09:42 UA.6721.2.2.2020 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 18 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów [REJON ULIC RAKONIEWSKIEGO – WILSONA]
18.06.2020 09:38 UA.6721.1.2.2020 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 18 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I
30.04.2020 08:03 UA.6721.2.19.2016 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. [ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej]

1 2 3 4 następna