Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2020 09:42 UA.6721.2.2.2020 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 18 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów [REJON ULIC RAKONIEWSKIEGO – WILSONA]
18.06.2020 09:38 UA.6721.1.2.2020 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 18 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I
30.04.2020 08:03 UA.6721.2.19.2016 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. [ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej]
30.04.2020 07:53 UA.6721.3.8.2019 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r.
27.02.2020 08:19 UA.6721.1.7.2019 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 27 lutego 2020 r. Informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 19 lutego 2020 r. Uchwały Nr XXI / 254 / 2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
02.01.2020 08:31 UA.6721.2.18.2016 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej, wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko,
18.07.2019 09:01 UA.6721.2.2.2019 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 18 lipca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ul. Przemysłowej
30.05.2019 08:56 UA.6721.3.22.2016 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
01.04.2019 08:39 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ przyjętego Uchwałą nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Sląskiego z dnia 29.08.2016r.
15.11.2018 08:42 UA.6721.3.21.2016 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.XI.2018r. o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar pomiędzy ulica Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta

1 2 3 następna