Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2015 13:40 105/OR/15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia Nr 229/OR/2012 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28.08.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej [...]
08.04.2015 13:37 104/BWP/15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów
08.04.2015 13:35 103/BWP/15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania dotacji na realizację zadań publicznych związanych z rozwojem sportu w 2015 roku na terenie Gminy Knurów
08.04.2015 13:30 102/FB/15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2015 rok
08.04.2015 13:26 101/OR/15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych mających siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz dla celów głosowania koresponde
08.04.2015 13:24 100/GR/15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalenia innego niż obowiązujący, terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
08.04.2015 13:22 99/FB/15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2015 rok polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
08.04.2015 13:19 98/FB/15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok
08.04.2015 13:16 97/FB/15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Knurów za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Knurów w 2014 roku
08.04.2015 13:02 96/GR/15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej wymiennikowni ciepła obejmującej działkę nr 3343/4 położoną w Knurowie przy ul. Witosa w drodze [...]

1 2 3 4 5 6 następna