Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2015 10:07 DKT-6103-19/15 Pismo OKW dotyczące wyjaśnienia nieprawodłowości w pracach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
19.05.2015 10:04 ZPOW-603-480/15 Pismo PKW dotyczące uprawnienia do wyznaczenia mężów zaufania w wyborach w głosowaniu ponownym
19.05.2015 10:00 ZPOW-066-169/15 Pismo PKW dotyczące wydanych zaświadczeń dla międzynarodowych obserwatrów wyborów oraz o uprawnieniach międzynarodowych obserwatorów wyborów
19.05.2015 09:57 ZPOW-680-9/15 Pismo PKW dotyczące wysokości zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu
19.05.2015 09:51 ZPOW-603-465/15 Pismo PKW dotyczące braku znaków holograficznych na zaświadczeniach o prawie do głosowania wystawianych przez konsulów oraz kapitanów polskich statków morskich
13.05.2015 16:17 Materiały ze szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
07.05.2015 15:54 DKT-6104-21/15 Pismo KBW Delegatura w Katowicach dotyczące głosowania przez pełnomocnika w ponownym głosowaniu
07.05.2015 15:52 ZPOW-603-353/15 Pismo PKW dotyczące ustalenia ważności głosu
05.05.2015 15:34 ZPOW-603-333/15 Pismo PKW dotyczące sporządzenia kopii protokołów głosowania na żądanie mężów zaufania oraz możliwości przekazania w jednej kopercie zwrotnej kilku kopert na kartę do głosowania [...]
04.05.2015 14:13 ZPOW-603-263/15 Pismo PKW dotyczące oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu w głosowaniu korespondencyjnym

1 2 3 następna