Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2015 13:35 XV/199/15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach i objęcia w zamian udziałów
25.11.2015 13:33 XV/198/15 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
25.11.2015 13:32 XV/197/15 Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
25.11.2015 13:18 XV/196/15 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok
25.11.2015 13:17 XV/195/15 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok
25.11.2015 13:16 XV/194/15 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok
25.11.2015 13:15 XV/193/15 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok
25.11.2015 13:13 XV/192/15 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Miasta Knurów
25.11.2015 13:11 XV/191/15 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów
25.11.2015 13:09 XV/190/15 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów

1 2 następna