Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2016 11:45 118/FB/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2016r.
04.04.2016 10:10 117/FB/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instutycji kultury za 2015 rok
04.04.2016 10:08 116/FB/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Knurów za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Knurów w 2015 roku
04.04.2016 10:04 115/FB/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2016 rok
04.04.2016 10:02 114/FB/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2016r.
04.04.2016 10:01 113/MOSIR/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie Kompleksu Boisk przy ul. Ułanów 8 i Al. Lipowej 12
04.04.2016 10:00 112/MZJOś/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów
04.04.2016 09:58 111/MZJOś/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 21a, 44-194 Knurów
04.04.2016 09:56 110/MZJOś/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie, ul. Armii Krajowej5, 44-194 Knurów
04.04.2016 09:55 109/MZJOś/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie, ul. Stefana Batorego 7, 44-194 Knurów

1 2 3 4 5 6 następna