Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2005 13:48 XLIX/520/2002 UCHWAŁA RADY MIASTA Nr XLIX/520/2002 z dnia 23 maja 2002 r.w sprawie ograniczenia niskiej emisji przez stworzenie podstaw ekonomicznych dla stosowania paliw ekologicznie czystych
10.09.2004 10:57 Nr LIV/571/2002 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2003 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Knurów.
10.09.2004 10:30 LIV/572/2002 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/437/2001 Rady Miasta Knurowa z dnia 25.10.2001 r. dotyczącej wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta Knurowa.
14.07.2004 12:29 II/8/2002 Uchwała II/8/2002 Rady Miasta Knurów z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie powołania Sekretarza Miasta Knurów.
14.07.2004 12:19 II/7/2002 Uchwała II/7/2002 Rady Miasta Knurów z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie: odwołania Sekretarza Miasta Knurów.
13.07.2004 14:37 Uchwała RM Nr 576/2002 w spr. zm Uchwały RM Knurów Nr LIII/560/2002 z dnia 19 września 2002r. w spr. przyjęcia Programu oddłużeniowego najemców z tytułu należności czynsz., odseoraz kosztó
13.07.2004 13:53 Uchwała RM Nr LIII/560/2002, w spr.przyjęcia Programu oddłużeniowego najemców z tytułu należności czynszowych, odsetek oraz kosztów dochodzenia roszczeń i egzekucji za lok mieszk. stanowiąc
13.07.2004 13:26 Nr IV/47/2002 Uchwała RM w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta Knurów oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miasta Knurów na 2003 rok
13.07.2004 13:08 Nr III/46/2002 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie stanowiska Rady Miasta Knurów dotyczącego ograniczenia finansowania świadczeń zdrowotnych dla jednostek działających na terenie gminy Knurów
13.07.2004 12:56 Nr III/45/2002 Uchwała RM w sprawie powołania w skład Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska radnego Rady Miasta Knurów

1 2 3 4 następna