Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.07.2016 09:02 283/SO/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania
06.07.2016 08:03 282/MOSiR/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wprowadzenia promocyjnej odpłatności dla dzieci, młodzieży i studentów za korzystanie z pływalni krytych MOSiR Knurów w czasie wakacji
06.07.2016 08:01 281/GR/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Szpitalnej na okres do 30.06.2018r. w trybie bezprzetargowym
06.07.2016 07:54 280/FB/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2016r.
06.07.2016 07:53 279/FB/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2016r.
06.07.2016 07:52 278/FB/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2016r.
04.07.2016 14:25 277/MZGLiA/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów
04.07.2016 14:22 276/GR/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Knurów
04.07.2016 14:16 275/MZJOś/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2016r.
04.07.2016 14:15 274/MOSIR/16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany cen i zapisów w cenniku MOSiR

1 2 3 4 5 6 następna