Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2017 11:54 124/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
07.04.2017 11:52 122/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
07.04.2017 11:52 123/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
07.04.2017 11:50 121/IM/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji do dokonania odbioru robót wykonanych na podstawie umowy nr ZP.272.1.38.2016 z dnia 02.06.2016r., aneks Nr 1 z dnia 09.11.2016r., aneks Nr 2 z dnia 28.11.2016r., aneks Nr 3 z dnia 28.12.2016r. w sprawie wykonania zamówienia pn.: "Przebudowa ul. Stokrotki w Knurowie"
07.04.2017 11:47 120/BWP/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia VIII edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt: "KNURÓW - DOBRE PRZYKŁADY" za 2016r.
07.04.2017 11:45 119/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r. polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
07.04.2017 11:44 118/MCE/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
07.04.2017 11:43 117/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
07.04.2017 11:41 116/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok
07.04.2017 11:40 115/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Knurów za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Knurów w 2016 roku

1 2 3 4 5 6 następna