Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2006 15:27 XLII/568/2005 Uchwała RM w sprawie zatwierdzenia "Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2006"
25.01.2006 14:16 Nr XLIII/591/2005 Uchwała RM Knurów w spr. wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
25.01.2006 14:11 Nr XLIII/586/2005 Uchwała RM Knurów w spr. uchwalenia rocznego planu pracy Rady Miasta oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miasta Knurów na 2006 rok
25.01.2006 14:05 Nr XLIII/583/2005 Uchwała RM Knurów w spr. nadania nazwy skrzyżowaniu typu rondo w Knurowie
25.01.2006 14:00 Nr XLI/566/2005 Uchwała RM Knurów w spr. zmiany uchwały nr XII/201/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 30.10.2003 r. dot. uchwalenia Statutu Miasta Knurów
25.01.2006 13:13 Nr XXXVII/497/2005 Uchwała RM Knurów w spr. zasad używania herbu Miasta Knurów
25.01.2006 10:17 XLII/570/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/437/2005 Rady Miasta Knurów w sprawie podziału środków na dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005..
25.01.2006 10:11 XLIII/584/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie: nadania Miejskiemu Gimnazjum Nr 1 w KNurowie z siedzibą w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka Nr 7 imienia Jana Pawła II
25.01.2006 10:03 XXXVIII/527/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie zasciągnięcia pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
19.01.2006 19:31 Nr XXXV/477/2005 Uchwała RM Knurów w spr. powołania w skład Komisji Rewizyjnej radnego Mirosława Świerka

1 2 3 4 5 6 następna