Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2017 08:27 261/GR/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży w drodze przetargów ustnych ograniczonych dwóch lokali użytkowych pełniących funkcję garaży murowanych położonych w Knurowie przy ul. Wolności 41 wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste i w nieruchomości wspólnej
06.07.2017 08:24 260/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
06.07.2017 08:23 259/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017r.
06.07.2017 08:21 258/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
06.07.2017 08:19 257/BWP/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu na logo wraz z nazwą żłobka publicznego w Knurowie
06.07.2017 08:17 256/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
06.07.2017 08:15 255/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
06.07.2017 08:14 254/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
06.07.2017 08:12 253/GR/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej
06.07.2017 08:07 252/GR/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej

1 2 3 4 5 6 następna