Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2018 08:42 576/BWP/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Knurów
12.01.2018 08:40 575/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
12.01.2018 08:39 574/MOPS/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
12.01.2018 08:37 573/MCE/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
05.01.2018 11:45 572/GR/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów dzierżaw gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. 1 Maja, ul. Rybnickiej, ul. Zwycięstwa, ul. Prusa i Żwirki i Wigury na okres do 31.12.2020r. w trybie bezprzetargowym
05.01.2018 11:41 571/MOPS/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s unieważnienia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Knurów od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r."
05.01.2018 11:33 570/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
05.01.2018 11:32 569/BAiKW/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zatwierdzenia "Planu audytu wewnętrznego na rok 2018" w Gminie Knurów
03.01.2018 14:20 568/MOPS/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
03.01.2018 14:19 567/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok

1 2 3 4 5 6 następna