Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2017 10:13 XLIII/598/17 Uchwała w sprawie powołania w skład Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych radnego Rady Miasta Knurów
28.12.2017 10:11 XLIII/597/17 Uchwała w sprawie powołania w skład Komisji Oświaty i Kultury radnego Rady Miasta Knurów
28.12.2017 10:09 XLIII/596/17 Uchwała w sprawie powołania w skład Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia radnego Rady Miasta Knurów
28.12.2017 10:00 XLIII/595/17 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę Rady Miasta Knurów nr XXX/467/13 z dnia 20 marca 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
28.12.2017 09:55 XLIII/594/17 Uchwała w sprawie chylenia uchwały nr XIV/176/15 Rady Miasta Knurów z dnia 26 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
28.12.2017 09:52 XLIII/593/17 Uchwała w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018
28.12.2017 09:28 XLIII/592/17 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
28.12.2017 09:25 XLIII/591/17 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
28.12.2017 09:23 XLIII/590/17 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
28.12.2017 09:20 XLIII/589/17 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku

1 2 następna