Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2018 16:26 124/SO/18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów
04.04.2018 16:25 123/SO/18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Zespołu ds. opiniowania projektów
04.04.2018 16:22 122/SO/18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/szasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2018 roku
04.04.2018 16:21 121/SO/18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przystąpienia do konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa w sprawie Budżetu Obywatelskiego
12.04.2018 14:23 120/SO/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynach Urzędu Miasta Knurów i magazynach zakładów pracy
04.04.2018 16:16 119/FB/18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok
04.04.2018 16:13 118/FB/18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Knurów w 2017 roku
04.04.2018 15:49 117/MZGLiA/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów najmu gruntów gminnych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej oraz przy ul. Spółdzielczej / Dworcowej na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
04.04.2018 15:44 116/BWP/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania dotacji na realizację zadań publicznych związanych z rozwojem sportu w 2018 roku na terenie Gminy Knurów
04.04.2018 15:43 115/GR/18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości lokalowej przy al. Piastów [...] w Knurowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu w drodze bezprzetargowej

1 2 3 4 5 6 następna