Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2018 14:41 262/GR/18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpatne nabycie na własność Gminy Knurów nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Szkolnej, tj. działek oznaczonych numerem 259/11 oraz 303/11
05.07.2018 14:38 261/MOPS/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
05.07.2018 14:36 260/MOPS/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
05.07.2018 14:33 259/MOPS/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
05.07.2018 14:32 258/MOPS/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
05.07.2018 14:30 257/MOPS/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
05.07.2018 14:28 256/MOPS/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
05.07.2018 14:26 255/MOPS/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
05.07.2018 14:25 254/MOPS/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
05.07.2018 14:23 253/MOPS/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

1 2 3 4 5 6 następna