Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2018 11:31 Uchwała PKW w/s należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do roganów jednostek samorządu terytorialnego
22.08.2018 10:21 Uchwała PKW w/s sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds/ przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województ i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
22.08.2018 09:25 ZPOW-611-2/18 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
22.08.2018 08:55 ZPOW-611-5/18 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 21 października 2018r.
22.08.2018 08:51 ZPOW-611-4-18 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
22.08.2018 08:45 ZPOW-611-3/18 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m. st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
14.08.2018 11:25 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w/s zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast