Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2019 15:25 522/MOSiR/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
14.01.2019 14:35 521/OR/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego Gminy Knurów
14.01.2019 14:33 520/MOPS/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
14.01.2019 14:32 519/MCE/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
14.01.2019 14:29 518/MOSiR/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
14.01.2019 14:28 517/MOSiR/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
14.01.2019 14:27 516/MOSiR/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
14.01.2019 14:25 515/FB/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
08.01.2019 10:24 514/BAiKW/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zatwierdzenia "Planu audytu wewnętrznego na rok 2019" w Gminie Knurów
08.01.2019 10:22 513/MOPS/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób pn. "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)"

1 2 3 4 5 6 następna