Irena Dusza-Kuczmarska

Stanowisko
Z-ca Naczelnika
Miejsce pracy
44-190 Knurów u. dr Floriana Ogana 5
Telefon
32 3392286
E-mail:
irenadk@knurow.pl