Andrzej Reszka

Stanowisko
Główny Specjalista, Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji
Miejsce pracy
44-190 Knurów Ogana 5, pok.306
Telefon
32 441-97-26, 32 339-22-95
Fax
32 235 15 21