Andrzej Reszka

Stanowisko
Insprktor- Biuro Informatyków BI
Miejsce pracy
44-190 Knurów Ogana 5, pok.306
Telefon
32 339-22-95
Fax
32 235 15 21
E-mail:
bi@knurow.pl