Agnieszka Lipa

Stanowisko
Referent
Miejsce pracy
MOPS 44-190 Knurów ul. Koziełka 2
Telefon
(032) 335-50-00
Fax
(032) 335-50-06
E-mail:
ops@knurow.pl