Piotr Grzelak

Stanowisko
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Miejsce pracy
44-190 Knurów ul. Dworcowa 38/a pok. 209
Telefon
(32) 339-23-11
Fax
(32) 3392311