Alicja Jureczko-Wyżgolik

Stanowisko
Kieronik Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Miejsce pracy
44-190 Knurów ul. Ogana 5 p. 301
Telefon
(32) 339-22-73
Fax
(32) 235-15-21