Małgorzata Dorabiała

Miejsce pracy
Żłobek Publiczny, 44-196 Knurów, ul. Lotników 3
Telefon
(32) 235-27-72
Fax
(32) 235-27-72
E-mail:
zlobekknurow@wp.pl