Katarzyna Potaczek

Stanowisko
Kierownik Gospodarczy
Miejsce pracy
44-193 Knurów Michalskiego 27
Telefon
(32) 2352779
Fax
(32) 2352779
E-mail:
knurow-msp3@oswiata.org.pl