Dariusz Dzindzio

Miejsce pracy
44193 Knurów, ul. Kilińskiego6
Telefon
(32) 235-27-68
Fax
(32) 235-27-68
E-mail:
gim4@op.pl