Andrzej Dobrowolski

Stanowisko
Zast ępca Komendanta
Miejsce pracy
ul. Niepodległości 5
Telefon
(32) 339-22-36