Wioletta Marciniak

Stanowisko
Kirerownik Biura Obsługi Rady Miasta BRM
Miejsce pracy
44-190 Knurów ul. Niepodległości 7, pok.21
Telefon
(32) 339-22-58
Fax
(32) 339-22-41