Gabriela Dąbrowska

Stanowisko
Z-ca Naczelnika Wydział OR
Miejsce pracy
44-190 Knurów, ul. Ogana 5 pok. 111
Telefon
(32) 339-22-57
Fax
(32) 235-15-21
E-mail:
or@knurow.pl