Marta Mastalska

Stanowisko
Podinspektor Biuro Obsługi Rady Miasta BRM
Miejsce pracy
44-190 Knurów, ul. Niepodległości 7,pok 21
Telefon
(32) 339-22-67
Fax
(32) 339-22-41