Rejestr zmian w biuletynie

18.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie projektu budżetu Miasta Knurów na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 10 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie naboru Nr 110/07/19 na stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pracownicze - Instruktor Terepii Zajęciowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie naboru na stanowisko urzednicze Nr 110/04/18
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pracownicze - Pracownik Socjalny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Księgowości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie naboru na stanowisko urzednicze Nr 110/03/18
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczen Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie naboru na stanowisko urzednicze Nr 110/02/18
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczen Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie naboru na stanowisko urzednicze Nr 110/01/18
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczen Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie naboru 110/06/17 - pełny etat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie naboru 110/07/17 - 1/4 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR ds. Administrowania Siecia Komputerową i Technicznych 1 pełny etat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR ds. Administrowania Siecia Komputerową i Technicznych 1/4 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
O G Ł A S Z A N A B Ó R na stanowisko pracownicze: Asystent Rodziny – pełny etat w systemie zadaniowego czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR ds. Administrowania Siecia Komputerową i Technicznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
O G Ł A S Z A N A B Ó R na stanowisko pracownicze: Asystent Rodziny – pełny etat w systemie zadaniowego czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
110/04/17 - nabór na Pracownika Socjalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. podjecia pracy na umowe na zastępstwo
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS Knurów na Stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń Wychowawczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA w Dziale Świadczeń Wychowawczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko urzędnicze 110/02/17
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji na stanowisko REFERENTA - 110/02/17
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA w Dziale Świadczeń Wychowawczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko urzędnicze Nr 110/01/17
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko REFERENTA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik Socjalnego – pełny etat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - umowa na czas zastępstwa - pełny etat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko urzędnicze Nr 110/07/16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - umowa na czas zastępstwa - pełny etat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko REFERENTA 110/07/16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko REFERENTA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Numer ogłoszenia 110/07/16 OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roztrzygniecie naboru na stanowisko urzędnicze nr 110/06/16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów zaproszonych na kolejny etap rektutacji na stanowisko urzędnicze nr 110/06/16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko urzędnicze nr 110/ 06 /16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roztrzygniecie naboru na stanowisko urzędnicze nr 110/05/16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Numer ogłoszenia 110/ 06 /16 OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko urzędnicze nr 110/ 05 /16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roztrzygniecie naboru na stanowisko urzędnicze nr 110/04/16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roztrzygniecie naboru na stanowisko urzędnicze nr 110/03/16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko urzędnicze nr 110/ 04 /16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko urzędnicze nr 110/ 03 /16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Numer ogłoszenia 110/ 04 /16 OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Numer ogłoszenia 110/ 03 /16 OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Numer ogłoszenia 110/ 05 /16 - NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
NAbór na stanowisko pracownicze: pracownik socjalny w ramach projektu Nowy start w lepszą przyszłość w ramach RPO WSL
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
NAbór na stanowisko pracownicze: pracownik socjalny w ramach projektu Nowy start w lepszą przyszłość w ramach RPO WSL
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownicze na czas określony - Asystent Rodziny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownicze na czas określony - pracownik socjalny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości - 110/02/12
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referenta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pracownicze na czas określony: Pracownik Socjalny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na samodzielne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Nr 1 - rozstrzygnięcie naboru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Nr 1 - informacja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Nr 1 - lista kandydatów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko urzędnicze Nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pracownicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru Nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Nr 2 - lista kandydatów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko urzędnicze Nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na samodzielne stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Nr 1 - lista kandydatów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko urzędnicze Nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko: pracownik socjalny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Dworcowej 8/5, Pocztowej 11/4, Hugo Kołłataja 1a/10 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach z przeprowadzonych w dniu 15.11.2019 r. przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Hugo Kołłątaja 1a/10, Dworcowej 8/5, Pocztowej 11/4 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz Zwycięstwa 39
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zwrot opłaty skarbowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot opłaty skarbowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot opłaty skarbowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula informacyjna RODO
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych

14.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Knurowie w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula RODO do przyd. oczyszcz..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgloszenie przydomowej oczyszczalni11.2019_wzor.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz zgłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji od 1 stycznia 2019 r. – aktualizacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.11.2019

Dotyczy dokumentu:
„Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w części 1 zamówienia w postęp. o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów MOSiR w Knurowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nrXXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawiezapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurówzaliczanym do sektora finansów publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nrXXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawiezapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurówzaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu GminyKnurów na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu GminyKnurów na 2019 rok
Dotyczy dokumentu:
Zakres działania Wydziału Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 410/GR/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 409/GR/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 408/GR/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 407/GR/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Żwirki i Wigury na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Żwirki i Wigury na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 406/GR/2019"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Gospodarki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Gospodarki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 20.11.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/40/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i w mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w części 1 zamówienia w postęp. o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów MOSiR w Knurowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy zadania pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w części 1 zamówienia w postęp. o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów MOSiR w Knurowie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok radnego Eugeniusza Tymoszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok radnego Eugeniusza Tymoszka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok radnego Eugeniusza Tymoszka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Tymoszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Tymoszka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Tymoszka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na cztery wolne stanowiska urzednicze Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres od 4.11.2019r. do 31.01.2020r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Żwirki i Wigury na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konkursu nr 5 na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym nt. projektu uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz projektu uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i w mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna