Rejestr zmian w biuletynie

11.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przeatrgu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 1 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 6 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego pn. Utrzymanie przystanków na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego pn. Utrzymanie przystanków na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieażnienie przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego pn. Utrzymanie przystanków na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady odpłatności za wydruk lub kserokopię aktów normatywnych i innych aktów prawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości lokalowej przy ul. Marii Konopnickiej [...] w Knurowie wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian wysokości stawek żywieniowych w Ośrodku Wsparcia w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej przy ul. Kazimierza Wielkiego [...] w Knurowie wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Dworcowej 31, stanowiącej własność Gminy Knurów, oznaczonej jako działka nr 1861/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wprowadzenia Regulaminu rozpatrywania petycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s określenia wzoru Wniosku o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Knurów oraz Wniosku o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia Nr 196/OR/2012 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30.07.2012r. w sprawie zasad odpłatności za wydruk lub kserokopię aktów normatywnych i innych aktów prawnych z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej przy ul. Władysława Reymonta [...] w Knurowie wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Regulamin rozpatrywania petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin rozpatrywania petycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 459/OR/2019"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin rozpatrywania petycji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie PM Knurów 353/OR/2015
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o sposobie udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o sposobie udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 26.11.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 26.11.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie V edycji konkursu pt:" Knurów-dobre przykłady".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie V edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt. "Knurów - Dobre Przykłady"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu pt:" Knurów-dobre przykłady".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie IV edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt. "Knurów - Dobre Przykłady"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie III edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt. "Knurów - Dobre Przykłady"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie II edycji konkursu pt:" Knurów-dobre przykłady".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt. "Knurów - Dobre Przykłady"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nagród finansowych dla zawodników i trenerów którzy osiągnęli w 2013 roku wysokie wyniki sportowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia w 2013 roku w zakresie twórczości artystycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia w 2012 roku w zakresie twórczości artystycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie III edycji konkursu pt:" Knurów-dobre przykłady".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia w 2011 roku w zakresie twórczości artystycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie Ogłoszeń , Konkursów, Konsultacji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Gospodarki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna