Rejestr zmian w biuletynie

22.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg w dniu 24.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jana Furgoła złożona w dniu 22.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady opłat za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5 -2019-2020 Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie w sprawie organizacji roku szkolnego 2019-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna