Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Dyrektora MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe Dyrektora MOPS Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe Zastęcpy Dyrektora MOPS Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Kierownika Dzaiłau PŚiŚ w MOPS Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu ŚR w MOPS Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe Zastępcy Dyrektora MOPS Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe Dyrektora MOPS Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu PŚiŚ w MOPS Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu ŚR w MOPS Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 r.Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie Małgorzaty Cisek - Sopel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie Danuty Gawrońskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. kierownika DPŚiŚ Jolanty Bęben
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Kierownika DŚR Krystyny Banaszkiewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 r.Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie Małgorzaty Cisek - Sopel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie Danuty Gawrońskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. kierownika DPŚiŚ Jolanty Bęben
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Kierownika DŚR Krystyny Banaszkiewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie Małgorzaty Cisek - Sopel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie Danuty Gawrońskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. kierownika DPŚiŚ Jolanty Bęben
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Kierownika DŚR Krystyny Banaszkiewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie Danuty Gawrońskiej - korekta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Kierownika DŚR Krystyny Banaszkiewicz - korekta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. kierownika DPŚiŚ Jolanty Bęben
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. Kierownika DŚR Krystyny Banaszkiewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie Danuty Gawrońskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie Małgorzaty Cisek - Sopel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. kierownika DPŚiŚ Jolanty Bęben
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. Spec.Prac.Socjal. Barbary Jachimowskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. Kierownika DŚR Krystyny Banaszkiewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie Danuty Gawrońskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie Małgorzaty Cisek - Sopel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Dyrektora MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Dyrektora w sprawie zmian w planie finansowym Jednostki Budżetowej MOPS na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Dyrektora w sprawie zmian w planie finansowym Jednostki Budżetowej MOPS na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym na terenie Gminy Knurów w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wykorzystania urlopów wypoczynkowych za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s projektu budżetu Miasta Knurów na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej przy ul. Marii Konopnickiej [...] w Knurowie wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Knurowie w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 411/MOPS/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 414/FB/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 403/FB/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 404/FB/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 403/FB/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 17/GD/19 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO RDR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GKRiOS- RODO dotacje.odt"
Dotyczy dokumentu:
Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GKRiOS-dotacje.odt
Dotyczy dokumentu:
Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GKRiOS-dotacje.odt"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprostowanie Informacji o wyborze oferty "
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach z przeprowadzonych w dniu 15.11.2019 r. przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Hugo Kołłątaja 1a/10, Dworcowej 8/5, Pocztowej 11/4 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz Zwycięstwa 39
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach z przeprowadzonych w dniu 15.11.2019 r. przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Hugo Kołłątaja 1a/10, Dworcowej 8/5, Pocztowej 11/4 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz Zwycięstwa 39
Treść zmiany:
Dodano załącznik "inf. o wyniku z IV przetargu - dz. 2093/143"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach z przeprowadzonych w dniu 15.11.2019 r. przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Hugo Kołłątaja 1a/10, Dworcowej 8/5, Pocztowej 11/4 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz Zwycięstwa 39
Treść zmiany:
Dodano załącznik "inf. o wyniku z II przetargu - H. Kołłątaja1a/10"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach z przeprowadzonych w dniu 15.11.2019 r. przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Hugo Kołłątaja 1a/10, Dworcowej 8/5, Pocztowej 11/4 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz Zwycięstwa 39
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o wyniku z przetargu na sprzedażnieruchomości położonej przy ul. Zwycięstwa 39
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach z przeprowadzonych w dniu 15.11.2019 r. przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Hugo Kołłątaja 1a/10, Dworcowej 8/5, Pocztowej 11/4 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz Zwycięstwa 39
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o wyniku z przetargu na sprzedażlokalu położonego przy ul. H. Kołłątaja 1a/10
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o zmienie terminu do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do dokumentacji w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o zmianie terminu do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do dokumentacji w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja stanowiąca podstawę naliczenia części subwencji oświatowej ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Monitoring wizyjny miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Monitoring wizyjny miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Monitoring wizyjny miasta Knurów XI 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Monitoring wizyjny miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Monitoring wizyjny miasta Knurów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Monitoring wizyjny miasta Knurów.pdf

18.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie projektu budżetu Miasta Knurów na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 10 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie naboru Nr 110/07/19 na stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pracownicze - Instruktor Terepii Zajęciowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie naboru na stanowisko urzednicze Nr 110/04/18
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pracownicze - Pracownik Socjalny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Księgowości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie naboru na stanowisko urzednicze Nr 110/03/18
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczen Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie naboru na stanowisko urzednicze Nr 110/02/18
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczen Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie naboru na stanowisko urzednicze Nr 110/01/18
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczen Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie naboru 110/06/17 - pełny etat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie naboru 110/07/17 - 1/4 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR ds. Administrowania Siecia Komputerową i Technicznych 1 pełny etat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR ds. Administrowania Siecia Komputerową i Technicznych 1/4 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
O G Ł A S Z A N A B Ó R na stanowisko pracownicze: Asystent Rodziny – pełny etat w systemie zadaniowego czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR ds. Administrowania Siecia Komputerową i Technicznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
O G Ł A S Z A N A B Ó R na stanowisko pracownicze: Asystent Rodziny – pełny etat w systemie zadaniowego czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
110/04/17 - nabór na Pracownika Socjalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. podjecia pracy na umowe na zastępstwo
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS Knurów na Stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń Wychowawczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA w Dziale Świadczeń Wychowawczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko urzędnicze 110/02/17
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji na stanowisko REFERENTA - 110/02/17
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA w Dziale Świadczeń Wychowawczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko urzędnicze Nr 110/01/17
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko REFERENTA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik Socjalnego – pełny etat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - umowa na czas zastępstwa - pełny etat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko urzędnicze Nr 110/07/16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - umowa na czas zastępstwa - pełny etat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko REFERENTA 110/07/16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko REFERENTA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Numer ogłoszenia 110/07/16 OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roztrzygniecie naboru na stanowisko urzędnicze nr 110/06/16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów zaproszonych na kolejny etap rektutacji na stanowisko urzędnicze nr 110/06/16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko urzędnicze nr 110/ 06 /16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roztrzygniecie naboru na stanowisko urzędnicze nr 110/05/16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Numer ogłoszenia 110/ 06 /16 OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko urzędnicze nr 110/ 05 /16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roztrzygniecie naboru na stanowisko urzędnicze nr 110/04/16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roztrzygniecie naboru na stanowisko urzędnicze nr 110/03/16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko urzędnicze nr 110/ 04 /16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko urzędnicze nr 110/ 03 /16
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Numer ogłoszenia 110/ 04 /16 OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Numer ogłoszenia 110/ 03 /16 OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Numer ogłoszenia 110/ 05 /16 - NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
NAbór na stanowisko pracownicze: pracownik socjalny w ramach projektu Nowy start w lepszą przyszłość w ramach RPO WSL
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
NAbór na stanowisko pracownicze: pracownik socjalny w ramach projektu Nowy start w lepszą przyszłość w ramach RPO WSL
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownicze na czas określony - Asystent Rodziny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownicze na czas określony - pracownik socjalny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości - 110/02/12
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referenta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pracownicze na czas określony: Pracownik Socjalny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na samodzielne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Nr 1 - rozstrzygnięcie naboru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Nr 1 - informacja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Nr 1 - lista kandydatów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko urzędnicze Nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko pracownicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru Nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Nr 2 - lista kandydatów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko urzędnicze Nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na samodzielne stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Nr 1 - lista kandydatów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko urzędnicze Nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko: pracownik socjalny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Dworcowej 8/5, Pocztowej 11/4, Hugo Kołłataja 1a/10 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach z przeprowadzonych w dniu 15.11.2019 r. przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Hugo Kołłątaja 1a/10, Dworcowej 8/5, Pocztowej 11/4 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz Zwycięstwa 39
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zwrot opłaty skarbowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot opłaty skarbowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot opłaty skarbowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula informacyjna RODO
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula informacyjna RODO"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych

14.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Knurowie w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula RODO do przyd. oczyszcz..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgloszenie przydomowej oczyszczalni11.2019_wzor.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz zgłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji od 1 stycznia 2019 r. – aktualizacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna