Rejestr zmian w biuletynie

06.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-05-1 Wymeldowanie z pobytu stałego -czasowego"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-10 załącznik - Zgłoszenie wymeldowania zmiejsca pobytu stałego"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-11 załącznik - Zgłoszenie wymeldowania zmiejsca pobytu czasowego"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-55 załącznik - Pełnomocnictwo"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-8 załącznik - Wniosek o wymeldowanie z pobytustałego-czasowego w drodze decyzji administracyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-6 załącznik - Oświadczenie dotyczącewłasności wnioskodawcy"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-7 załącznik - Oświadczenie dotycząceuprawnień wnioskodawcy (dla lokali administrowanych przez odrębnypodmiot)"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-55 załącznik - Pełnomocnictwo
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-11 załącznik - Zgloszenie wymeldowania zmiejsca pobytu czasowego
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-10 załącznik - Zgłoszenie wymeldowania zmiejsca pobytu stałego
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-05-1 - Wymeldowanie cudzoziemca z miejscapobytu stałego lub czasowego
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie pobytu stałego/czasowego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-04-1 Zameldowanie na pobyt stały - czasowy"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-4 załącznik - Wniosek o zameldowanie na pobytstały-czasowy w drodze decyzji administracyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-55 załącznik - Pełnomocnictwo"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-38 załącznik - Zgłoszenie pobytu czasowego"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-12 załącznik - Zgłoszenie pobytu stałego"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-9 załącznik - wniosek o wyd. odpisu decyzji owymeld. z pob. czasowego-stałego
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-8 załącznik - przykładowy wniosek owymeldowanie z pobytu czasowego-stałego
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-7 załącznik - ośw. dot. upraw. wniosk.(lokal adm. przez odrębny podmiot)
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-6 załącznik - oświadczenie dot. danychwłasności wnioskodawcy
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-04-2 prowadzenie postęp. o wymeld. z pobytuczasowego w oparciu o dec. adm.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-03-1 Zgłoszenie wyjazdu poza granicę naokres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-55 załącznik - Pełnomocnictwo"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-58 załącznik - Zgłoszenie wyjazdu poza graniceRzeczypospolitej Polskiej"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-60 załącznik - Zgłoszenie powrotu z wyjazdupoza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6miesięcy"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-38 załącznik - zgłoszenie pobytu czasowego
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-5 załącznik - wniosek o wydanie odpisudecyzji o zameld. na pobyt czasowy-stały.odt
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-4 załącznik - przykładowy wniosek ozameldowanie na pobyt czasowy-stały.odt
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-04-1 prowadzenie postęp. o zameld. na pobytczasowy w oparciu o dec. adm.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2" na "SO-03 załącznik - Wniosek onadanie numeru PESEL"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1" na "Nadanie numeru PowszechnegoElektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-03 załącznik - Wniosek o nadanie numeru PESEL
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-02-1 Nadanie numeru PowszechnegoElektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne w 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk - Zgłoszenie informacji o zakończeniuświadczenia usług hotelarskich
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-07-3 Informacja ozakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, wktórym są świadczone usługi hotelarskie
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk zgłoszenia zmiany
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. BHP i Ppoż w łącznym wymiarze 1/4 etatu, przy czym 1/8 etatu na stanowisku Inspektora ds. BHP i 1/8 etatu na stanowisku Inspektora ds. Ppoż.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-07-2 Zgłoszenie zmianydo ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis obiektu"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja spełniania wymagań"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja spełniania minimalnych wymagań co dowyposażenia obiektu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk - Opis obiektu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji tzw. innychobiektów hotelarskich
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-07-1 Zgłoszenie obiektudo ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,nie będących obiektami hotelarskimi
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-06-1 Dodatekenergetyczny
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenia o zarobkach"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja o dochodach"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaświadczenie o zarobkach
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja o dochodach
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik nr SDG 09_wniosek
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-05-1 Dodatekmieszkaniowy
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik SDG-15 Wniosek o stwierdzeniewygaśniecia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowegotaksówką
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-04-4 Stwierdzeniewygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowegotaksówką
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie oznakowań taksówki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie oznakowań taksówki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie oznakowań taksówki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie oznakowań taksówki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie oznakowań taksówki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-04-3 Wydawanieoznakowań taksówki
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o niekaralności"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o zatrudnieniu kierowców"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik SDG-4 Oświadczenie o niekaralności(wymóg dobrej reputacji)
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik SDG-3 Oświadczenie o zamiarzezatrudnienia kierowców
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik SDG-11 Wniosek o dokonanie zmianylicencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-04-2 Zmiana licencji nawykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o niekaralności"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o zatrudnieniu kierowców"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik SDG-4 Oświadczenie o niekaralności(wymóg dobrej reputacji)
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik SDG-3 Oświadczenie o zamiarzezatrudnienia kierowców
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik SDG-2 Wniosek o udzielenie licencji nawykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-04-1 Udzielenie licencjina wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o rezerwację miejsca
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zawarcie umowy pozostawienia sprzętu
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o najem straganu / boksu handlowego
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-03-4 Korzystanie zterenu i urządzeń targowiska miejskiego
Dotyczy dokumentu:
Rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu natargowisku miejskim
Dotyczy dokumentu:
Rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-03-3 Rozwiązanie umowydzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim w Knurowie
Dotyczy dokumentu:
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntuna targowisku miejskim
Dotyczy dokumentu:
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-03-2 Przedłużenieumowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim wKnurowie
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu natargowisku miejskim
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-03-1 Dzierżawanieruchomości położonej na Targowisku Miejskim w Knurowie
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia dotyczącego rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia dotyczącego rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia dotyczącego rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia dotyczącego rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia dotyczącego rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk oświadczenia dotyczącego rezygnacji zzezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia dotyczącego rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia dotyczącego rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-02-5 Oświadczeniedotyczące rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk oświadczenia o rocznej wartości sprzedażynapojów alkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-02-4 Złożenieoświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego nasprzedaż napojów alkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-02-3 Zezwoleniejednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o dokonanie zmiany w zezwoleniu nasprzedaz napojów alkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-02-2 Zmiana w zezwoleniena sprzedaż napojów alkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek "
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-02-1 Zezwolenie nasprzedaż napojów alkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek CEIDG-1 wersja 1.8.8"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna "
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dot. przetwarzania danych osobowych wCEIDG
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz CEIDG-1 wersja obowiązująca od 25 maja2018
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-01-1
Dotyczy dokumentu:
OR.II.2110.6.2018 Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OR.II.2110.3.2018 - informacja dotycząca kwalifikacji naboru na 4 urzędnicze stanowiska Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych nr 38, 40, 42, i 46 przy ul. Ks. A. Koziełka w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania wStraży Miejskiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz aktów prawnych regulujących postępowaniaw Straży Miejskiej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna KI-BWP-01-2"
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Knurów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu:
Podstawa prawna działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez Gminę Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawa prawna działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr obowiązujących MPZP"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Knurów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr obowiązujących miejscowych planów
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - obejmującego wykonanie zagospodarowanie placu przy ul. Dworcowej (działka nr 1845/2) urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz wykonanie przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem, rozbiórką i budowa nowego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 33 z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - obejmującego wykonanie zagospodarowanie placu przy ul. Dworcowej (działka nr 1845/2) urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz wykonanie przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem, rozbiórką i budowa nowego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 33 z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nadzór III Kolonia - informacja o unieważnieniupostępowania"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - obejmującego wykonanie zagospodarowanie placu przy ul. Dworcowej (działka nr 1845/2) urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz wykonanie przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem, rozbiórką i budowa nowego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 33 z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna