Rejestr zmian w biuletynie

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usług w zakresie ochrony mienia w budynkach usługowo-handlowych przy ul. Szpitalnej 8 i Dworcowej 38a w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 02-1 Najem socjalny lokalu z tytułu niedostatku finansowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 02-2 Wynajem lokali mieszkalnych z tytułu trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej lub trudnych warunków mieszkaniowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 02-3 Wynajem lokali mieszkalnych z tytułu deklaracji wykonania remontu lokalu we własnym zakresie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 02-4 Zamiana zajmowanego lokalu mieszkalnego z gminą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 03-1 Wstąpienie w stosunek najmu lub pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 04-1 Ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 04-2 Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego po rozwiązaniu najmu przez dotychczasowego najemcę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 04-3 Zamiany lokali zajmowanych przez najemców w mieszkaniowym zasobie gminy na lokale zajmowane na podstawie tytułu prawnego w zasobie mieszkaniowym gmin, spółdzielni mieszkaniowych lub właścicieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 04-4 Ponowny wynajem pomieszczenia tymczasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy dodatkowe osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy dodatkowe osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2013 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2008 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2007 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2006 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy dodatkowe osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2005 roku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali miekszkalnych w 2005 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy dodatkowe osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2004roku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2004r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2017 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób ubiegających się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2016 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2015 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dla osób ubiegających się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2014 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dla osób ubiegających się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2013 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób ubiegajacych sie o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób zajmujących lokale socjalne w zasobie mieszkaniowym Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dla osób ubiegających się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkanlych na rok 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2012 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób zajmujących lokale socjalne w zasobie mieszkaniowym Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków na wykazy wynajmu gminnych lokali mieszkalnych na rok 2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób ubiegajacych się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2011 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób umieszczonych w wykazach wynajmu na rok 2011 i 2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu wykazów osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków na wykazy wynajmu gminnych lokali mieszkalnych na rok 2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2010 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób ubiegających się o umieszczeniu w wykazie najmu na 2011 rok z tytułu trudnej sytuacji materialnej oraz niedostatku finansowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wynajmu gminnych lokali mieszkalnych na rok 2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2009 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Kn
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie obowiązku ogłaszania przez Gminę Knurów w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dla osób ubiegających się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkanlych na rok 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 24.10.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 24.10.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Edwarda Didka złożona w dniu 24.10.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Edwarda Didka złożona w dniu 24.10.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu części postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na cztery wolne stanowiska urzędnicze Aplikanta w Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów. OR.II.2110.32.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej. OR.II.2110.31.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o terminie rozpatrzenia odwołania od decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dot.wydobywania węgla i metanu ze złoża węgla "Budryk"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środoiwskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia "Nowe źródlo energii jądrowej w miejscowosci Dukovany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jana Furgoła złożona w dniu 22.10.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jana Furgoła złożona w dniu 22.10.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika 1 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja stanowiąca podstawę naliczenia części subwencji oświatowej ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna