Rejestr zmian w biuletynie

01.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania wStraży Miejskiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz aktów prawnych regulujących postępowaniaw Straży Miejskiej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna KI-BWP-01-2"
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Knurów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu:
Podstawa prawna działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez Gminę Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawa prawna działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr obowiązujących MPZP"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Knurów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr obowiązujących miejscowych planów
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - obejmującego wykonanie zagospodarowanie placu przy ul. Dworcowej (działka nr 1845/2) urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz wykonanie przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem, rozbiórką i budowa nowego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 33 z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - obejmującego wykonanie zagospodarowanie placu przy ul. Dworcowej (działka nr 1845/2) urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz wykonanie przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem, rozbiórką i budowa nowego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 33 z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nadzór III Kolonia - informacja o unieważnieniupostępowania"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - obejmującego wykonanie zagospodarowanie placu przy ul. Dworcowej (działka nr 1845/2) urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz wykonanie przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem, rozbiórką i budowa nowego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 33 z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz Kart Informacyjnych funkcjonujących w Urzędzie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 279/FB/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 275/FB/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 275/FB/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Budżetowym i Planowania Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie odwołania naboru ogłoszonego na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Budżetowym i Planowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GKRiOS - pies agresywny.odt"
Dotyczy dokumentu:
wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO GKRiOS -zjazd.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO GKRiOS - umieszczenie urządzenia.odt"
Dotyczy dokumentu:
Decyzja na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego (kiosk, schody i inne ...............*) oraz w celach innych na prawach wyłączności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO GKRiOS - umieszczenie urządzenia.odt"
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO GKRiOS -zjazd.odt"
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GKRiOS -zjazd zajęcia pasa umieszczeniaurządzenia.odt
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu odpracowania 2 godzin pracy wynikajacych z konieczności zachowania obowizujących norm czasu pracy w III kwartale 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GKRiOS -zjazd zajęcia pasa umieszczeniaurządzenia.odt"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na remont budynku gospodarczego wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Mickiewicza 9 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego MZGLiA na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego MZGLiA na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Zespołu do spraw organizacji Premii Lotnej III etapu 75 Tour de Pologne UCI World Tour - Narodowy Wyścig Niepodległości w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozpatrzenia wniosków złożonych w odpowiedzi na obwieszczenie / ogłoszenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30 maja 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian fragmentów studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów, które wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OR.II.2110.7.2018r. Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Radcy Prawnego w wymiarze 3/4 etatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont ul. Moniusziki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/24/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 29 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/22B/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 20 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/22A/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 8 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/19A/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 30 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/14C/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 16 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/14B/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 7 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/14A/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/13B/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/13A/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 16 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/13/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 21 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie -informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na remont mieszkań 3, 8, 10 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 9 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na remont mieszkań nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. A Słoniny 3 w Knurowie oraz nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 5 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna