Rejestr zmian w biuletynie

22.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 21.11.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miasta Knurów kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/39/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 31 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/38/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 31 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/13/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 23 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/12/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 15 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/11/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 9 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 001/31/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 19 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 001/30/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 7 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 001/29/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 6 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/3012.05/10/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 5 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/28/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 28 sierpnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/27/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 28 sierpnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/9/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/24A/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 11 lipca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/8/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 27 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/7/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 11 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/6/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 17 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/5/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/4/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 4 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Płac w MOSiR Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. „Obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
schemat personalny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sorawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I-sza sesja Rady Miasta Knurów w dniu 21.11.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Relacje online z sesji Rady Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie"
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2017 roku na zadania własne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usług w zakresie ochrony mienia w budynkach usługowo-handlowych przy ul. Szpitalnej 8 i Dworcowej 38a w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s projektu budżetu Miasta Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia owartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę na okres 9 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knurów, położonej w Knurowie przy ul. Dworcowej, oznaczonej jako działka nr 2141/60
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna