Rejestr zmian w biuletynie

30.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zdnia 30.10.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Żłobek w Knurowie: Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie: Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie : Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie : Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-7 w Knurowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie : Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie : Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie : Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna MOSiR Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna MOSiR Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna MOSiR Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura Personalna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr. Oferta : OR.II.2110/22/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 30 października 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 30 października 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich. Oferta: OR.II.2110.29.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ulotka 2"
Dotyczy dokumentu:
Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ulotka 1"
Dotyczy dokumentu:
Mammografia - listopad 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III rata opłaty za korzystanie w roku 2019 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie o zarobkach"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja o dochodach"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-05-1 Dodatek mieszkaniowy"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaświadczenia o zarobkach
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja o dochodach
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 29.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnych Bogdana Danielaka i Pawła Szkatuły złożona w dniu 29.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym nt. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalanie wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalanie wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 382/MOSiR/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalanie wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie PM Knurów Nr 382/MOSiR/2019
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujacych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w MZGLiA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w 2019 r w MZGLiA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 29.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/182/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr PK-F-PM-3012.08-09-2019-P2 Dyrektora MP2 z dn. 18.09.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr PK-F-PM-3012.08-08-2019-P2 Dyrektora MP2 z dn. 18.09.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr PK-F-PM-3012.08-07-2019-P2 Dyrektora MP2 z dn. 18.09.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr PK-F-PM-3012.08-06-2019-P2 Dyrektora MP2 z dn. 18.09.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna