Rejestr zmian w biuletynie

25.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 29.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/182/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr PK-F-PM-3012.08-09-2019-P2 Dyrektora MP2 z dn. 18.09.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr PK-F-PM-3012.08-08-2019-P2 Dyrektora MP2 z dn. 18.09.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr PK-F-PM-3012.08-07-2019-P2 Dyrektora MP2 z dn. 18.09.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr PK-F-PM-3012.08-06-2019-P2 Dyrektora MP2 z dn. 18.09.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianiania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianiania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03-1 .K.I.-zezwolenie na prowadzenie dział. w zak.opróżn. zb. bezodpływ.-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianiania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek nr GKRiOŚ - 5.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianiania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna-RODO_GOP.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianiania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna zezwolenie na prowadzeniedziałalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych itransportu nieczystości ciekłych
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianiania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzeniedziałalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych itransportu nieczystości ciekłych
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-GKRiOŚ-02-1 K.I.-zezwolenie na utrzymanie psarasy uznanej za agresywną-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02-1 zał. nr GKIRiOś -2 wniosek o wydaniezezwolenie.....doc"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GKRiOS - pies agresywny RODO.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-GKRiOŚ-02-1 K.I.-zezwolenie na utrzymanie psarasy uznanej za agresywną.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GKRiOS - pies agresywny.odt
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02-1 zał. nr GKIRiOś -2 wniosek o wydaniezezwolenie.....doc
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-GKRIOŚ-04-2 LOKALIZACJA ZJAZDU-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 4 dotyczacy wydania zgody na lokalizacjęzjazdu.odt"
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny-RODO GKRiOS -zjazd-1.odt"
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RODO GKRiOS -zjazd.odt
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał. nr 4 dotyczacy wydania zgody na lokalizacjęzjazdu-1.odt
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-GKRIOŚ-04-2 LOKALIZACJA ZJAZDU - Kopia-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula-RODO.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek nr GKRiOŚ-1_drzewa-1.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-GKRiOś-01-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek nr GKRiOŚ-1_drzewa-1.odt
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-GKRiOŚ - 01-1-drzewa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr III/40/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok z późn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy i ustalenia Statutu Miejskiego Żłobka w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zaliczenia drogi zbiorczej Z1/4 KDZ w Knurowie do kategorii dróg gminnych oraz określenia przebiegu tej drogi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020 – 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr PK-F-PM-3012.08-02-2019-P2 Dyrektora MP2 z dn. 23.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr PK-F-PM-3012.08-02-2019-P2 Dyrektora MP2 z dn. 23.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach do orzekania z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy na kadencję 2020- 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr PK-F-PM-3012.08-05-2019-P2 Dyrektora MP2 z dn. 05.09.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr PK-F-PM-3012.08-04-2019-P2 Dyrektora MP2 z dn. 16.05.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr PK-F-PM-3012.08-03-2019-P2 Dyrektora MP2 z dn. 15.05.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg w dniu 24.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jana Furgoła złożona w dniu 22.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna