Rejestr zmian w biuletynie

24.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (numer naboru: PK-A/TL/103/2/2017)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/2/2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (numer naboru: PK-A/TL/103/1/2017)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór - PK-A/TL/103/1/20
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/17/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/16/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/3/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urządnicze dyrektora jednostki budżetowej - Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Dyrektora Jednostki Budżetowej - Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/6/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Pionie Księgowo-Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Pionie Księgowo-Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/3/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Pionie Księgowo-Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru - PK-O/TL/1110/5/2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru - nabór nr PK-O/TL/1110/4/2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - PK-O/TL/1110/5/2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - PK-O/TL/1110/4/2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko urzędnicze - PK-O/TL/1110/3/2011 - Ogłoszenie wyniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko urzędnicze - PK-O/TL/1110/2/2011 - Ogłoszenie wyniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko urzędnicze - PK-O/TL/1110/1/2011 - Ogłoszenie wyniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko urzędnicze - PK-O/TL/1110/3/2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko urzędnicze - PK-O/TL/1110/2/2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze - PK-O/TL/1110/1/2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta / inspektora w dziale organizacyjnym w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach wstępnej analizy złożonych aplikacji w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko referenta / inspektora w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 r. Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Dyrektora MZJOś
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Knurowie - 2002 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. Anny Misiury - Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. Anny Misiury - Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania zamieszczone w ogłoszeniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie /nieaktualny/
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta - lista zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną (13.08.2007r.)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Borelioza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

20.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 11.09.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 11.09.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 11.09.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (12.09.2005r.)
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

19.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO” W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28 - II ETAP (DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO” W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28 - II ETAP (DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budżet obywatelski - Rejon V - Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budżet obywatelski - Rejon III - budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 16 września 2019r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (12.09.2005r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta (27.07.2007r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta - lista zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną (13.08.2007r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Knurów w dniu 26.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Knurów w dniu 31.07.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Knurów w dniu 03.07.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 19.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury w dniu 27.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 10/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 27.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 18.09.2019 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Tęczowej, działka nr 3574/25.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 18.09.2019 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Tęczowej, działka nr 3574/25.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
depresja wśród dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych”– wybór oferty najkorzystniej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze (pełny wymiar czasu pracy) – w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (numer naboru: PK-A/TL/103/3/2019)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego (wymiar czasu pracy: ¾) – w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (numer naboru: PK-A/TL/103/8/2018)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/8/2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w 3/4 wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (numer naboru: PK-A/TL/103/2/2018)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/2/2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/12/2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/11/2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/9/2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr VII/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr V/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr I/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze –referent ds. monitoringu i ewaluacji Projektów POKL 2007-2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr VIII/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr II/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr II/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr III/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr IV/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. monitoringu i ewaluacji Projektów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - asystent kierownika Projektu - pełny etat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach z przeprowadzonych w dniu 17.09.2019 r. I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Jana Kilińskiego 20a/15, Hugo Kołłątaja 1a/10, Dworcowej 10/5, Dworcowej 8/5, Pocztowej 11/4 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - asystent kierownika Projektu - 1/2 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - kierownik Projektu - pełny etat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - księgowy Projektu - pełny etat.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - księgowy projektu - 1/4 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - kierownik Projektu - 1/4 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - referent d/s technicznych projektów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór II 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór II 2008 - wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór II 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór - I 2008 - wybór kandydata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
NABÓR I 2008 - zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora MZJOś
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór I 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór II 2007 - wybór kandydata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór II 2007 - Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - II 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze - Nabór I 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór I 2007 - wykaz osób zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w MZJOś.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko inspektora w dziale organizacyjnym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora w MZJOś.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
„Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy MP 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych-OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
50% bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
50% bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - 50% bonifikata od opłatrocznych [wyd. 11]
Dotyczy dokumentu:
50% bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - 50% bonifikata od opłatrocznych [wyd. 12]"
Dotyczy dokumentu:
50% bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Knurów na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Knurów na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna - Dzierżawagruntów stanowiących własność Gminy [wyd. 10]" na "Kartainformacyjna - Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy [wyd.11]"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Knurów na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - Dzierżawa gruntówstanowiących własność Gminy [wyd. 10]
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Knurów na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Dzierżawa gruntówstanowiących własność Gminy [wyd. 10]"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Knurów na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Czasowe lub trwałe zajęcie terenu komunalnego w związku z realizacją inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czasowe lub trwałe zajęcie terenu komunalnego w związku z realizacją inwestycji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - czasowe lub trwałe zajęcieterenu [wyd. 10]
Dotyczy dokumentu:
Czasowe lub trwałe zajęcie terenu komunalnego w związku z realizacją inwestycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Czasowe lub trwałe zajęcie terenu komunalnego w związku z realizacją inwestycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - czasowe lub trwałe zajęcieterenu [wyd. 11]"
Dotyczy dokumentu:
Mammografia - wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna