Rejestr zmian w biuletynie

17.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady opłat za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5 -2019-2020 Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie w sprawie organizacji roku szkolnego 2019-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Knurów położonych w Knurowie wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Knurowie w rejonie ul. Dworcowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi jako działki nr 1860/3, 1859/2, 1861/13, stanowiącej własność Gminy Knurów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-NG/3012.05/7/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 7 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Zwycięstwa 39, będącej własnością Gminy Knurów, oznaczonej jako działka nr 2093/143
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-NG/3012.05/6/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 4 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-NG/3012.05/5/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 27 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/30/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 18 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/28/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 5 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/27/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 5 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/25B/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 19 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalanie wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NG/3012.05/4/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 12 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zasad udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/25A/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 1 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NG/3012.05/3/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 24 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/20/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 19 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/19/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 17 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich. OR.II.2110.29.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów OR.II.2110.28.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów OR.II.2110.27.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów OR.II.2110.27.2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Inf_Kandydat_do_pracy_Urząd _Miasta.odt
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów OR.II.2110.27.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę lokali mieszkalnych przy ul. Antoniego Słoniny 4/7, 15/7 w Knurowie w ramach zadania pod nazwą "Przebudowa lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych Starego Knurowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert Nr 5 na realizację zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Znakowanie rowerów 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Znakowanie rowerów 2019 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich. Oferta: OR.II.2110.23.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór wypowiedzenia umowy
Dotyczy dokumentu:
Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. 31.12.2021 r. dla placówek oświatowych w Knurowie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zwycięstwa 39 oznaczonej jako działka nr 2093/143, stanowiącej własność Gminy Knurów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 15/GP/19 dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Knurowie w rej. ul. Dworcowej oznaczoną numerami geodezyjnymi jako działki nr 1860/3, 1859/2, 1861/13.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Dworcowej 8/5, Pocztowej 11/4, Hugo Kołłataja 1a/10 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna