Rejestr zmian w biuletynie

02.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LV/739/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 407/FB/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 402/FB/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 401/FB/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 400/FB/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 400/FB/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 396/FB/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 387/FB/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 382/FB/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 382/FB/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie" - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie" - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zdn. 31.10.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zbiorcze dot.postepowania Nr 602/05/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Formularz konsultacyjny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 636201-N-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637681-N-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637533-N-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637410-N-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637808-N-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 636695-N-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 11/2018 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 26.07.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 10/2017 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 23.08.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 9/2017 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 07.06.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 7/2018 z posiedzenia doraźnej Komisji ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Knurów w dniu 10.10.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 6/2018 z posiedzenia doraźnej Komisji ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Knurów w dniu 03.10.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 5/2018 z posiedzenia doraźnej Komisji ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Knurów w dniu 14.02.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 4/2017 z posiedzenia doraźnej Komisji ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Knurów w dniu 08.11.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 3/2017 z posiedzenia doraźnej Komisji ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Knurów w dniu 12.04.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna