Rejestr zmian w biuletynie

01.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca działalności Straży Miejskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca działalności Straży Miejskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dotycząca działalnosci StrażyMiejskiej za I półrocze 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca działalności Straży Miejskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca działalności Straży Miejskiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dotycząca dzialalnosci StrażyMiejskiej za I półrocze 2017.pdf

30.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach konkursu na: Opracowanie koncepcji urbanist.-architekt. dla zad. "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen.Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr III/40/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok z późn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa) na odcinku od drogi wewnętrznej w rejonie boiska sportowego do budynku Inkubator
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń sieciowych i odbiorczych służących do stałego oświetlenia ulic, placów, skwerów...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Zakup serwera z wyposażeniem dodatkowym oraz licencjami"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Zakup serwera z wyposażeniem dodatkowym oraz licencjami"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.:"Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Knurowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie prac utrzymaniowych obiektów zieleni z podziałem miasta na 5 rejonów - Rejon nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie prac utrzymaniowych obiektów zieleni z podziałem miasta na 5 rejonów - Rejon nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie prac utrzymaniowych obiektów zieleni z podziałem miasta na 5 rejonów - Rejon nr 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie prac utrzymaniowych obiektów zieleni z podziałem miasta na 5 rejonów - Rejon nr 4
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie prac utrzymaniowych obiektów zieleni z podziałem miasta na 5 rejonów - Rejon nr 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Remonty chodników na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie wycen nieruchomości ......
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Konserwację rowów powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych, zadanie 1: koszenie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: podział nieruchomości i wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie operatów szacunkowych działek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Zakup sprzętu komputerowego dla UM Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie koncepcji programowo-finansowej wraz ze wstępnym studium wykonalności dla zadania "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów......"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa) od ul. Rybnej do stacji PKP w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie podziału nieruchomości ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wznowienie granic dla nieruchomości i podział nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Zabudowę progów zwalniających wraz z oznakowaniem na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta Knurowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Remont nawierzchni ul. Brzechwy w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Budowę oświetlenia osiedla Redyna w Knurowie - etap I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Niwelację i uporządkowanie nieużytków miejskich przy MSP 9
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów miejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Rekonstrukcję parku przy ul. Dworcowej - Kopalnianej w Knurowie - etap I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Remont kapitalny ul. Kołłątaja w Knurowie ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Budowę cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenie ul. Rakoniewskiego w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Utrzymywanie przystanków autobusowych na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja ulicy Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolności"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja ulicy Kazimierza Wielkiego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta Knurowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Rozbiórkę baraków i garażu przy ul. Witosa nr 5 i 7 w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamóienie publiczne pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "REMONT CZĘŚCI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W OBIEKCIE MOSiR W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości zabudowanej".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Dostawę materiałów promocyjnych dla UM Knurów z okazji 700-lecia miasta Knurów - pakiet 1"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Dostawę materiałów promocyjnych dla UM Knurów z okazji 700-lecia miasta Knurów - pakiet 3"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Dostawę materiałów promocyjnych dla UM Knurów z okazji 700-lecia miasta Knurów - pakiet 4"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali mieszkalnych na potrzeby zamawiającego w 2005 r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Zakup materiałów biurowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie prac: "Remont dróg żużlowych".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na "Przedłużenie ulicy Aleja Lipowa w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA KNURÓW Z OKAZJI 700-LECIA MIASTA KNURÓW - GALANTERIA BAWEŁNIANA"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie prac pielęgnacyjnych utrzymania i konserwacji obiektów zieleni Rejonu nr 4".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie prac pielęgnacyjnych utrzymania i konserwacji obiektów zieleni Rejonu nr 5".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie prac pielęgnacyjnych utrzymania i konserwacji obiektów zieleni Rejonu nr 1".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie prac pielęgnacyjnych utrzymania i konserwacji obiektów zieleni Rejonu nr 2"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie prac pielęgnacyjnych utrzymania i konserwacji obiektów zieleni Rejonu nr 3".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na: "UTRZYMANIE POBOCZY I ROWÓW W PASIE DROGOWYM"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych" - zad. 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych" - zad. 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie prac: "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Urządzenia bezpieczeństwa (barierki), znaki drogowe pionowe i poziome (naprawa, wymiana) na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa materiałów dla oświetlenia ulicznego"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont i przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo-usługowego w Knurowie - Szczygłowicach, przy ul. Staszica 1 ...."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Kapelanów Wojskowych w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie prac pn.: Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa w Knurowie) na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie stacji PKP do ul. Poniatowskiego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zadania pn.: "Podział nieruchomości położonej w Knurowie wraz z dokumentacją przewłaszczeniową: Zadanie nr 1: Działka nr (KW 48 961) przy ul. Ogana"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zadania pn.: "Podział nieruchomości położonych w Knurowie wraz z dokumentacją przewłaszczeniową: Zadanie nr 2: 8 działek przy ul. Plac Powstańców Śląskich"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie usług pn.: "Wykonanie opertau szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Knurowie: Zadanie nr 1: działka nr 3348/14 przy ul. Witosa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie usług pn.: "Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Knurowie: Zadanie nr 2: działka nr 1459 wraz z budynkiem przy ul. Kosmonautów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na: "Zakup sprzętu komputerowego" dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie prac pn.: "Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Wykonanie I i II Etapu zadania pn.: Przebudowa ul. Witosa w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: „Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana w Knurowie – etap I”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na terenie m. Knurowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "II Etap zadania - Modernizacja oświetlenia osiedla Redyna w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: "Remont dachu budynku bocznego Urzędu Miasta w Knurowie przy ul. Niepodległości 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie prac pn.: "Zabudowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ulicach: Wolności, Poprzecznej, Ułanów, Sikorskiego, Pocztowej, Żwirki i Wigury, Konopnickiej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości w podziale na 3 zadania" - zadanie 1.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości w podziale na 3 zadania" - zadanie 2.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości w podziale na 3 zadania" - zadanie 3.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: "Uporządkowanie terenu nieczynnego cmentarza przy ul. Koziełka"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach":
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie: II Etapu zadania pn. "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Knurowa" - obejmującego budowę miejsc postojowych przy ul. Mieszka I.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: "Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową - działki nr 72/15 i 3348/47 przy Alei Lipowej w Knurowie" - zadanie 2.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: "Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową - działki nr 858/76 oraz 825/76 przy ul. H. Kołłątaja w Knurowie" - zadanie 1,
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na: Dostawę i montaż elementów drewnianych związanych z wystrojem sali eksportacyjnej Domu Przedpogrzebowego, w ramach zad. inwest. "Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa) .....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienie publicznego pn.: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów miejskich"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remont szatni sportowców w obiekcie MOSIR Knurów przy ul. Sztygarskiej - Hala Sportowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa i montaż katafalku, mównicy, świecznika i stołu stanowiących elementy wystroju sali eksportacyjnej Domu Przedpogrzebowego ......."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Wykonanie dwujęzycznego informatora o Knurowie oraz dwujęzycznej ulotki informacyjnej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Zakup bonów towarowych dla pracowników UM Knurów finansowanych ze środków ZFŚS"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Wycinka drzew i krzewów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Wykonanie 1000 egz. kalendarzy ściennych i 200 egz. kalendarzy biurkowych na 2006 r. promujących miasto"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: " Oświetlenie ulicy Jęczmiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja ul. Wolności - Jęczmienna w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonywanie usług pn. "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Administracja i utrzymanie od dnia 01.02.2006r. - do dnia 31.12.2006r. cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie wraz z jego obiektami"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Zakup i dostawa artykułów biurowych dla UM Knurów na okres 1-go roku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów ul. Ogana 5 na 2006 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali mieszkalnych na potrzeby Zamawiającego w 2006r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku UM Knurów przy ul. Niepodległoś
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na wykonanie prac pn.: "Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na wykonanie prac pn.: "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Budowa miejsc post. przy ul. Ogana w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na: "Wykonanie materiałów reklamowo - promocyjnych dla Urzędu Miasta Knurów na rok 2006"- pakiet V.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na: "Wykonanie materiałów reklamowo - promocyjnych dla Urzędu Miasta Knurów na rok 2006"- pakiet I.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na: "Wykonanie materiałów reklamowo - promocyjnych dla Urzędu Miasta Knurów na rok 2006"- pakiet II.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na: "Wykonanie materiałów reklamowo - promocyjnych dla Urzędu Miasta Knurów na rok 2006"- pakiet IV.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie prac pn.: "Remont dróg żużlowych" na terenie miasta Knurów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na: "Wybór dostawcy podzespołów i akcesoriów komputerowych na rok 2006".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na: "Wykonanie materiałów reklamowo - promocyjnych dla Urzędu Miasta Knurów na rok 2006"- pakiet III.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w/s zamówienia publ. pn.: " Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew oraz usuwanie żywopłotów i zakrzaczeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienienie publiczne pn.:"Wykonanie dokumentacji proj.-koszt. dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Wykonanie ekspertyzy geotechn. dot. oceny warunków geotechn. podłoża dla celów projektowych oraz wykonanie aktualizacji mapy sytuacyjnej wraz z ukształt. teren
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni urządzonej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Remont nawierzchni chodników wokół niecek basenowych na kąpielisku leśnym "Zacisze" w Knurowie przy ul. Niepodległości 109"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Dostawa sprzętu komputerowego"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: III Etap zadania pn.: "Przebudowa ulicy Witosa w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rekonstrukcja nieczynnego cmentarza przy ul. Koziełka".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwest. pn.: Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Koziełka w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "II Etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja ul. Jęczmiennej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „I Etap zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE ROBÓT DROGOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KNURÓW W 2006 r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "UPORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELONYCH NIEZAGOSPODAROWANYCH "
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "UPORZĄDKOWANIE TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1-GO MAJA"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "PRZEBUDOWA ULICY KRASICKIEGO W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI JAKO PRZEDMIOTU PRAWA WŁASNOŚCI"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD DROGĘ"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI JAKO PRZEDMIOTU PRAWA WŁASNOŚCI"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Przebudowa ul. Staszica w Knurowie na odcinku od budynku Inkubatora do pawilonu Biedronka.....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn. "Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa bocznej ulicy Sztygarskiej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie monitoringu miejskiego dla miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową" - działka nr 1777 położona przy ul. Wilsona w Knurowie - zadanie 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową" - działka nr 1734/12 położona przy ul. Szpitalnej w Knurowie - zadanie 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: „Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową" - działka nr 1484/3 położona przy ul. Batorego w Knurowie- zadanie 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "Przebudowa ul. Plebiscytowej , Placu Powstańców i bocznej ul. Wolności w Knurowie" - w zakresie I Etapu obejmującego przebudowę ul. Plebiscytowej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "ODWODNIENIE PARKINGU PRZY ULICY SZARYCH SZEREGÓW W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienie publicznego pn.: Świadczenie stałej obsługi prawnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PRZEWŁASZCZENIOWĄ"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PRZEWŁASZCZENIOWĄ"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PRZEWŁASZCZENIOWĄ"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PRZEWŁASZCZENIOWĄ"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 921 (UL. DWORCOWA) NA ODCINKU OD UL. KOZIEŁKA W KIERUNKU RONDA W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "ZAKUP BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA KNURÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "UZUPEŁNIENIE ORAZ REMONT OŚWIETLENIA W MIEŚCIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa oprogramowania komputerowego".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego zlokalizowanego w Knurowie przy ul. 1 Maja-Plebiscytowej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Słonecznej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: I Etap zadania pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Koziełka w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publ. pn.: "Uporządkowanie ter. w rej. ul. Ziętka i ul. 26-go Stycznia w ramach z. inw. pt.: "Zagospodarowanie ter. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26-go Stycznia w K-wie (....)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. pn.: "Wykonanie robót bud.-montaż. w ramach I etapu zadania inwest. pn.: Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: Opracowanie dokum. proj.-koszt. dla zad. inwest. pn.: "Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. pub. pn.:"Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26-go Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkani
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla III Etapu zadania pn. "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Knurowa" ..... .
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na „DOSTAWĘ PODZESPOŁÓW, AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA ROK 2007”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na „DOSTAWĘ PODZESPOŁÓW, AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA ROK 2007”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.:"Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń sieciowych i odbiorczych służących do stałego oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie „Usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 5 rejonów" - Rejon nr 1.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie „Usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 5 rejonów" - Rejon nr 2.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie „Usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 5 rejonów" - Rejon nr 3.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie „Usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 5 rejonów" - Rejon nr 4.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie „Usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 5 rejonów" - Rejon nr 5.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.:" Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5" - Etap II
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2007"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publiczn. pn.: "Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w roku 2007, niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w zakresie gospodarki nieruchomo
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: I Etap zadania pn.: „Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych w Knurowie” – odcinek wschodni.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remont dróg żużlowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe" - ETAP I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: "Przebudowa ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolności w Knurowie w zakr. II Etapu obejm. przebudowę Placu Powstańców i bocznej ul. Wolności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych w obrębie ulic Stalmacha i Wita Stwosza w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remont oświetlenia w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekracji w Knurowie przy ul. Sztygarskiej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: „Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: „Budowa punktu czerpania wody do celów p.poż. dla cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie” w ramach zadania pn.: „Budowa cmenta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publ. pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla Zadania Nr 1 (...) w ramach proj. p.n.: "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanal.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "REKONSTRUKCJA NIECZYNNEGO CMENTARZA PRZY UL. KS. A. KOZIEŁKA W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publicznego pn.:"Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Knurowie" zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr924 na odcinku od ul. Bojowej do ulicy Lignozy w Knurowi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów ul. F. Ogana - III piętro".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: Opracowanie dokum. projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania DW 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciagów pieszych i parkingów gminnych".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: "Uzupełnienie oświetlenia w mieście oraz remonty oświetlenia".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów ul. Ogana 5 - I i I I piętro".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa monitoringu miejskiego dla miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publ. pn.: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługa internetowa) na potrzeby Gminy Knurów przez okres 36 miesięcy"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa akcesoriów i podzespołów komputerowych".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe" - III Etap
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów, ul. F. Ogana 5 - II piętro"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Karczowanie i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzewów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Prace związane z utrzymaniem drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "REMONTY CZĄSTKOWE JEZDNI I CHODNIKÓW ORAZ NAPRAWA PRZEŁOMÓW NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w roku 2008, niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w zakresie gospodarki nieruchomo
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2008"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - rejon nr 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Usługa komplesowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - rejon nr 3",
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - rejon nr 4"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - rejon nr 2"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Szpitalnej z odprowadzeniemdo rowu Foch"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - rejon nr 1"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - rejon nr 6"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: II Etap zadania pn.: "Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych w Knurowie", obejmujący odcinek północny.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ, KOSMONAUTÓW, JAGIEŁŁY"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." - w zakresie obejm. roboty drogowe (drogi żużlowe).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "REMONT DRÓG ŻUŻLOWYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publ. p.n.: "Dostawa, instalacja, konfiguracja, transfer baz danych, wdrożenie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n. Remont budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n. Zakup 4 sztuk skanerow na potrzeby Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "ZABIEGI KONSERWACYJNE NA ISTNIEJĄCYCH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia w rejonie ulicy ks. A. Koziełka w Knurowie”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W KNUROWIE” W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publ. pn.: II Etap zadania: "Zagosp. ter. osiedl. w obr. ul. Wilsona, Szpitalnej, Kosmonautów z uwzgl. kom. samoch." obejm. bud. miejsc post. w obr. ul. Stalmacha i ul. W. Stwosza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kosmonautów w Knurowie”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publ. pn.: „Rewitalizacja Rejonu Osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi" - opracowanie dokumentacji ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: "PRZEBUDOWA UL. MARYNARZY W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: I etap zadania Inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Docelowa organizacja ruchu dla ul. Aleja Lipowa w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: „Wykonanie III Etapu zadania pn: „Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2008/2009".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Usługi prawnicze - usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z instalacją i szkoleniami"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. „Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. pn. "Wykonanie II Etapu zadania pn.: „Przebudowa ulicy Staszica w Knurowie na odcinku od budynku Inkubatora do pawilonu Biedronka z budową miejsc postoj. i zagospod. skweru"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. z.p. p.n.: "UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA W MIEŚCIE", w tym: A) Przebud. ośw. uliczn. w ul. Kaz. Wielkiego w K-wie na odc. od bud. nr 1 do bud. nr 4, B) Uzupełn. pkt świetl. na ul. Wyspiańsk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. „Zakup mebli biurowych dla Urzędu miasta Knurów ul. F. Ogana 5" - I piętro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: „Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości niezbędnej do realiz. zadań Gminy Knurów w zakr. opłat planist. wynik. z art. 36 u.op.iz.p.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów i ich utrzymanie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn: Karczowanie i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzewów w ramach III Etapu zadania inwestycyjnego pn. Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Dostawa i instalacja serwerów dla zadania „Spr@wny urząd – Budowa zintegrowanego systemu zarządzania, kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicznych ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Wybór dostawcy podzespołów, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, karczowanie, wycinka i przycinka drzew".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w roku 2009, niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w zakresie gospodarki ..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn: „II Etap zadania p. n. Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu FOCH”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - REJON 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - REJON 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - REJON 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - REJON 4
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - REJON 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - REJON 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2009"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie naszdzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remonty chodników na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Rozbiórka baraków i garażu przy ul. Witosa nr 3 i 5 w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: III Etap zadania "PRZEBUDOWA UL. KAPELANÓW WOJSKOWYCH” obejmującego odcinek zachodni
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." - w zakr. budowy nowych dróg tymczasowych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publ. pn.: "Opracowanie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów - zadanie 1-opracowanie zmiany mpzp "Rejon Foch"...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów - zadanie 2 -opracowanie zmiany mpzp "Rejon III Kolonii"...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "ZABIEGI KONSERWACYJNE NA ISTNIEJĄCYCH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publ. na: Usługi prawnicze – usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: II ETAP ZADANIA „Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remont chodnika ul. 1-go Maja - ul. Klasztorna - Etap I".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych w 2009 r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. pn. Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Alei Lipowej w Knurowie umożliwiająca wykorzystanie obiek­tu w okresie zimowym - dostawa i montaż lodowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publ. p.n.: "Odwodnienie piwnic budynku przy ul. Niepodległości 5 w Knurowie" w ramach zad. inw. pn.: "Adaptacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Lignozy do wiaduktu kolejowego”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2009/2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon III Kolonii” dla obszaru położonego w rejonie szkoły"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Budowa miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania ul. Kosmonautów i ul. Szarych Szeregów w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne p.n. Przebudowa oświetlenia w parku przy ul. Ogana w Knurowie w ramach zadania inwestycyj­nego p. n. Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. pn: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją i konfiguracją
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zamówienia publicznego p.n.: "Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicach: Rakoniewskiego, Słonecznej oraz 1 Maja - Plebiscytowej (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. pn. Wybór dostawcy akcesoriów, pod­zespołów komputerowych, oprogramowania, fachowej literatury informatycznej oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2010 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. pn. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, karczowanie, wycinka i przycinka drzew
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów w 2010r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn: Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn: Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn: Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn: Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - Rejon nr 4.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - Rejon nr 3.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - Rejon nr 5.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - Rejon nr 1.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - Rejon nr 2.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pt. "Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Piłsudczyków w Knurowie" w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn. Sporzą­dzenie operatów szacunkowych wy­ceny nieruchomości w roku 2010 niezbęd­nych do realizacji zadań Gminy Knurów w zakresie gospodarki nieruchomo­ściami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - Rejon nr 6.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon FOCH" dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn. Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa skrzyżowania DW 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym w latach 2010-2011"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul.26 Stycznia w K-wie z przezn. pod bud. mieszk. - Budowa i remont gminnych dróg żużlowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa miejsc postojowych w rejonie skrzyż. ul. Mieszka I i ul. Dąbrowskiego w Knurowie” w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Uporządkowanie terenów zielonych nizagospodarowanych w roku 2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynków nr 50 do 42e przy ul. Wilsona w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamóienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie garaży przy ul. Parkowej w Knurowie w ramach zadania: „Uzupełnienie oświetlenia w mieście”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Umowa o zastępstwo procesowe".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Parkowej z Al. Piastów w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Polnej w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją i konfiguracją
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przygotowanie nieruchomości do zbycia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług telekom. (telefonia stacj. i internet.) na potrzeby Gm. Knurów na okres od wygaśnięcia umowy z dnia 28.11.2007 Nr ZP.34211-35/2007 .....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zmaówienia publicznego pn. Uzupełnienie oświetlenia ul. Sztygarskiej w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług telefonicznych jako część zadania pn. "Najem serwerów telekomunikacyjnych i świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publ. pn. „Świadczenie usług dostępu do internetu" jako część zadania pn. "Najem serwerów telekomunikacyjnych i świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie przystanków autobusowych i wiat przystankowych na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: „Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Najem serwerów telekomunikacyjnych na okres 48 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi w zakresie: mycia, konserwacji i dezynfekcji pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2012r.".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wybór dostawcy akcesoriów, podzespołów komputerowych, oprogramowania, fachowej literatury informatycznej.........
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa miejsc postojowych przy ul. Legionów w Knurowie w ramach zadania pn.: Budowa miejsc postojowych na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów w rejonie cmentarza przy ul. Rakoniewskiego wraz z koncepcją zagosp. terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie Usługi kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych rejonu Nr 4
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie Usługi kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych rejonu Nr 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie Usługi kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych rejonu Nr 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie Usługi kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych rejonu Nr 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie prac budowlanych - remont mieszkania nr 11 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy Al. Piastów 11C w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa prawna Gminy Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie Usługi kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych rejonu Nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie Usługi kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych rejonu Nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonaie zamówienia publicznego p.n.: "Świadczenie usługi w zakresie obsługi technicznej oraz napraw pojazdu służbowego Straży Miejskiej w Knurowie marki Fiat Doblo nr rej. SGL 94GF"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. I Etap zadania Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty chodników na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie" w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług dostępu do sieci Internet w ramach projektu "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publ. pn. III Etap zadania Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku UM Knurów przy ul. Niepodległości 7 wraz z budową garażu w rejonie bud. UM przy ul. Niepodległości 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Marynarzy w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie m. p. z. p. Gminy Knurów dla działek o nr ewid. 1458/46, 1461/46, 1464/46, 1252/46, 1466/46, 869/66, 1373/25, 849/50, 850/80, 1502/129, ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie m. p. z. p. Gminy Knurów dla działek o nr ewid. 1542/145, 941/149 położonych w rejonie ul. Zwycięstwa oraz ul. Bojowej o pow. ok. 0,5 ha.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie m. p. z. p. Gminy Knurów dla działek o nr ewid.2852, 2854, 2853/1, 2853/2 położonych w rejonie ul. Wilsona o powierzchni ok. 0,4 ha.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn:. "Wykonanie nawierzchni bezpiecznych na wskazanych gminnych placach zabaw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Uporzadkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych w 2011 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rybnej...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Obsługa Targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „II Etap zadania inwestycyjnego pn. Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie w ramach zadania: Budowa (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Usługa wykonania dodatkowej funkcjonalności – narzędzia informatycznego – umożliwiającego przeniesienie danych podmiotów gospodarczych z aplikacji ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup posiłków profilaktycznych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publ. p.n.: „Zagosp. ter. w re. ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w K-wie z przezn. pod bud. mieszk. – VI etap” w zakr. obejm. wyk. robót poleg. na przyg. terenu (...) do zbycia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Dymka w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi w zakresie mycia, konserwacji i dezynfekcji pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów w okresie 01.01.2012 r. - 31.12.2013 r.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn: Rozbudowa radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Wolności w Knurowie na odcinku od ul. 1-go Maja do budynku nr 53
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe – VI etap” - dok. projektowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup paliwa dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015" - umowa Gmina Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015" - umowa Gmina płatności masowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015" - umowa MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015" - umowa MOSiR
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015" - umowa MZGLiA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015" - umowa MZJOś
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego polegającej na obsłudze Gminy Knurów, w zakresie(....)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi w zakresie obsługi technicznej oraz napraw pojazdów służbowych Straży Miejskiej w okresie: 01.01.2012 – 31.12.2013”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wywóz odpadów stałych z pojemników Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa papieru kserograficznego w 2012 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie Księgi Znaku na potrzeby stworzenia spónego systemu identyfikacji wizualnej w zw. z realiz. projektu Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową - Kapelanów Wojskowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. : „Dostawa oprogramowania dla Urzędu Miasta Knurów w 2012 r.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
„Umowa o świadczenie pomocy prawnej w ramach zastępstwa procesowego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publicznego pn. : Wykonanie siłowni zewnętrznej w ramach zadania p.n.: "Siłownia wiedzy - wyjątkowy szlak rekreacyjno - historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej w K-wie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. : Dostawa akcesoriów, podzespołów komputerowych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2012 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienie publiczne pn. Zaprojektowanie i zbudowanie strony internetowej wraz z produkcją spotów reklamowych na potrzeby przeprowadzenia kampanii promocyjnej w ramach projektu: ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie kampanii outdoorowej na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego w zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia i dróg gminnych – ul. Przedwiośnia i ul. Wiosennej (Etap 10).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego w zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia i drogi gminnej – ul. Przedwiośnia (Etap 12).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 4
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: "Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej (....)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2012 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Rekonstrukcja parku przy ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż fontanny w parku w rejonie ul. Dworcowej i ul. Kopalnianej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dwukrotna emisja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu ponadregionalnym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Jednokrotna emisja artykułu sponsorowanego w miesięczniku ogólnopolskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dwukrotna emisja artykułu sponsorowanego w cyklicznym dodatku branżowym do dziennika ogólnopolskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Jednokrotna emisja artykułu sponsorowanego w dodatku specjalnym do dziennika ogólnopolskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I - Dąbrowskiego - Paderewskiego w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście - I Etap...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego część II pn. Ubezpieczenia komunikacyjne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn. „Zagospod. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.” w zakr. obejm. wyk. oświetlenia i drogi gminnej – ul. Deszczowej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej w Knurowie” w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie kampanii w internecie na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: „Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT2000
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych w roku 2012 oraz przygotowanie nieruchomości do zbycia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa organizacja udziału Gminy Knurów w Międzynarodowych Targach Poznańskich Investfield 2012 oraz na Kongresie Regionów w Świdnicy 2013 ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z EN ISO 9001:2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn. „Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.” - VI Etap w zakresie obejm. wykon. części kan. deszczowej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Rozbiórka obiektu budowlanego - pustostanu po byłym warsztacie samochodowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont chodników na cmentarzu przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont dróg żużlowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty cząstkowe jezdni i chodników – roboty uzupełniające
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od zjazdu na leśną drogę do skrzyżowania z ul. Bojową (ODCINEK 2) (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. pub. pn. Przebudowa oświetlenia ulicz. wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rej. dojazdu do autostrady A1 w ramach zad.: Uzupełnienie ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Knurowa".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup paliwa dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów w latach 2013-2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda Jana Pawła II do ronda Zacisze Leśne - I Etap obejmujący budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ... .
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont dróg żużlowych - roboty uzupełniające
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania pn. Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie - I Etap
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie (...) zamówienie uzupełniające
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Knurów w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Koncepcja odwodnienia terenów miasta Knurów położonych w zlewni cieku Knurówka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług telefonicznych dla Gminy Knurów” - zamówienie uzupełniające
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług dostępu do internetu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na: Opracowanie dokumentacji projekt. - koszt. dla zadania: "Przebudowa ul. Lotników w Knurowie" w ramach zadania "Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla WP II".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa akcesoriów, podzespołów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2013 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług telefonicznych dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk."........... (Etap 7)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2013 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdrożenie systemu oprogramowania dedykowanego wspomagającego przejęcie przez gminę odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - rejon nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - rejon nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - rejon nr 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - rejon nr 4
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - rejon nr 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - rejon nr 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Dymka w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku UM przy ul. Ogana 5 w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publ. pn. „Zagosp. teren. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.” w zakr. obej. wyk. robót drog. w pasie drogi gmin. ul. Gen. Ziętka (Etap 6)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Administr. i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych, zlokal. w K-wie przy ul.: Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej oraz Słonecznej przez okres 24 m.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2013 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Knurów w okresie od 01.07.2013r. do 30.06.2015r.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2013 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych w 2013 roku oraz przygotowanie nieruchomości do zbycia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I – Dąbrowskiego – Paderewskiego” w ramach zadania: „Uzupełnienie oświetlenia w mieście” (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty cząstkowe jezdni i chodników - roboty uzupełniające
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wilsona w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na „Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk.” w zakresie obejm. wykon. oświetl. i części drogi gminnej ul. Jesiennej (Etap 1A).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemu serwerowego o dużej niezawodności pracy wraz z modernizacją sieci teleinformatycznej urzędu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego prowadzenie przez Gminę Knurów egzekucji administracyjnej”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. I Etap zadania inwestycyjnego p.n. "Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie", obejmujący budowę siłowni zewnętrznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Remonty chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykon. zam. publ. pn. "Zagospod. teren. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk." - VI etap w zakr. obejm. wykon. części kanaliz. desz. wraz z przył.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty cząstkowe jezdni i chodników – roboty uzupełniające 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty dróg żużlowych - roboty uzupełniające
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zagosp. ter. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie (...)" w zakresie kształtowania terenów zielonych oraz nasadzeń (Etap 14 i 15B)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów .......... "
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów – roboty uzupełniające
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi w zakresie mycia, konserwacji i dezynfekcji pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn. „Kompleksowe świadczenie usług medycznych w zakresie realizacji badań profilaktycznych ....... "
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn. „Świadczenie usług w zakresie naprawy i obsługi technicznej pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Knurowie ..... "
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym p.n.: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Knurów oraz budżetów jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2009 - 2011”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publiczne pn. "Dostawa i wdrożenie podpisu elektronicznego"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku postępowania pn.: Dostawa i wdrożenie podpisu elektronicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu p.n.: „Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 – 2015”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla zadania pn. "Centrum aktywnego wypoczynku przez cały rok" - .........
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA KNURÓW PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 7"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - zapytanie o cenę p.n.: "Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - zapytanie o cenę pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w post. pn. Przebudowa ulicy Staszica w Knurowie ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Przebudowa bocznej ul. Sztygarskiej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - przetarg ograniczony "Przebudowa ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej ul. Wolności w Knurowie" - w zakresie I Etapu obejmującego przebudowę ul. Plebiscytowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie monitoringu miejskiego dla miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - przetarg ograniczony pn.: "Odwodnienie parkingu przy ulicy Szarych Szeregów w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - zapytanie o cenę - "PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - przetarg ograniczony pn.: "Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa) na odcinku od ul. Koziełka w kierunku ronda w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - przetarg ograniczony - "Uzupełnienie oraz remont oświetlenia w mieście"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - przetarg nieograniczony - "Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wybór dostawcy oprogramowania komputerowego".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - prz. ograniczony - "Uporząd. ter. w rej. ul. Ziętka i ul. 26-go Stycznia w ramach zad. inw. pt.: "Zagospodarow. ter. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26- Stycznia w K-wie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu o zamówienie publiczne pn.:„Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach I Etapu zad. inwest. pn.: „Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicac
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępow. pn. „Admin. i utrzym. cmentarzy komun. zlok. w Knurowie przy ul.: Rakoniewskiego, Słonecznej oraz 1 Maja-Plebiscytowej w okr. od 01.01.2007r. do 31.12.2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. I Etap zadania pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Koziełka w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. o zam. publ. pn. „Opracowanie dokum. proj.-koszt. dla zad. inwest. pn. Budowa i przeb. kol. deszcz. w rej. ul. Szpitalnej z odprow. do rowu Foch w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publ. pn.: „Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta&#
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu o zamów. publ. pn.:„Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszeniową w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26-goStycznia z przeznaczeniem pod ..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.: Oprac. dokum. proj.-koszt. dla III Etapu zad. pn. „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Knurowa” ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Wybór dostawcy podzespołów, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych na rok 2007”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.:"Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń sieciowych i odbiorczych służących do stałego oświetlenia ulic, placów, sk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofert w postępowaniu o zam. publ. pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 5 rejonów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zam. publ. pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.:"Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2007"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.:"Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w roku 2007, niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów (...) "
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udziel. zam publ. pn.: I Etap zadania pn.: „Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych w Knurowie” – odcinek wschodni.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"REMONT DRÓG ŻUŻLOWYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. pn.: " Zagospodarowanie terenu w rej. ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe" - ETA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.:"Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.:"Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyb. oferty w post. o udz. zam. publ. pn.: "Przebudowa ul. Plebiscytowej, Pl. Powstańców i bocznej ul. Wolności w K-wie" w zakr. II Etapu obejm. przeb. Pl. Powst. i bocznej ul. Wolno
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.:"Wyk. dokumentacji projekt. dla Zadania Nr 1 (..) w ramach projektu p.n.: Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów (..)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Remont oświetlenia w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy ul. Sztygarskiej”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zam. publ. na "Wykonanie dokumentacji proj-koszt. dla zadania pn.: "Budowa miejsc postoj. w obrębie ulic Stalmacha i Wita Stwosza ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Budowa punktu czerpania wody do celów p.poż. dla cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie” w ram
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Rekonstrukcja nieczynnego cmentarza przy ul. Ks. A. Koziełka w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Knurowie” zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od ul. Boj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania DW 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) ..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego p.n.: "ZAKUP MEBLI BIUROWYCH DLA URZĘDU MIASTA KNURÓW UL. F. OGANA - III PIĘTRO"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.: „Świadczenie usług telekomunik. (telefonia stacjonarna i usługa internetowa) na potrzeby Gminy Knurów przez okres 36 m-cy"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Uzupełnienie oświetlenia w mieście oraz remonty oświetlenia”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w post. o udz. zam. publ. p.n.: „Dostawa, instalacja, konfiguracja, transfer baz danych, wdrożenie i szkolenie pracow. w zakr. obsługi zintegr. systemu zarządz. Gminą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w post. o udz. zam. publ. p.n.: „Dostawa, instalacja, konfiguracja, transfer baz danych, wdrożenie i szkolenie pracow. w zakr. obsługi zintegr. systemu zarządz. Gminą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego dla miasta Knurów”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego p.n.:"Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów ul. Ogana 5 - I i II piętro"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego p.n.: „UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE MIASTA KNURÓW”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Wybór dostawcy akcesoriów i podzespołów komputerowych”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KNURÓw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe" - III Etap
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p. n. Prace związane z utrzymaniem drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów, ul. F. Ogana 5 – II piętro”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:"Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zam. publ. pn.: Karczowanie i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzewów w ramach II Etapu zadania inwest. pn. „Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. pub. p.n.:Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w roku 2008,niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2008”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: II Etap zadania pn.: "Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych w Knurowie", obejmujący odcinek północny.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. p.n.: „Dostawa, instalacja, konfiguracja, transfer baz danych, wdrożenie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi zintegrowanego systemu (
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "Budowa miejsc postojowych przy ul. Szpitalnej, Kosmonautów, Jagiełły"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "REMONT DRÓG ŻUŻLOWYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk.” - w zakresie obejm. roboty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamóienie publiczne p.n. "Remont budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepoległości 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Zakup 4 sztuk skanerów na potrzeby Straży Miejskiej”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p. n. „Bieżące utrzymanie, naprawa i konser­wacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "ZABIEGI KONSERWACYJNE NA ISTNIEJĄCYCH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "Remonty chodników na terenie Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia w rejonie ulicy ks. A. Koziełka w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych w Knurowie” w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.: II Etap zadania: "Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, Kosmonautów z uwzgl. komunik. samoch.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kosmonautów w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "Rewitalizacja Rejonu Osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi - opracowanie dokumentacji projektowo - koszt. (..)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: „PRZEBUDOWA UL. MARYNARZY W KNUROWIE”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego p.n.: "DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DLA UL. ALEJA LIPOWA W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniue o zam. publ. p.n. Wykonanie III Etapu zadania p.n. "Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2008/2009".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborzez oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z instalacją i szkoleniami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zam. publ. pn.: wykonanie II Etapu zadania pn.: „Przebudowa ulicy Staszica w Knurowie na odcinku od budynku Inkubatora do pawilonu Biedronka ......
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zam. publ. pn.: Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów ul. F. Ogana 5 - I piętro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA W MIEŚCIE" (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty na wykon. zadania pn. "Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości niezbędnej do realiz. zadań Gminy Knurów w zakresie opłat planist. wynik. z u.o p.iz.p"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa i instalacja serwerów dla zad. Spr@wny urząd -Budowa zintegr. systemu zarządzania , kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicz. ..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów i ich utrzymanie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zam. publ. pn.: Karczowanie i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzewów w ramach III Etapu zad. inwestycyjnego pn.„Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: „REMONTY CZĄSTKOWE JEZDNI, CHODNIKÓW ORAZ NAPRAWA PRZEŁOMÓW NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome – naprawa i wymiana na terenie miasta”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn „Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie” w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zam. publ. pn.: "Wybór dostawcy podzespołów, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "ZABIEGI PIELĘGNACYJNE ZIELENI WYSOKIEJ, KARCZOWANIE, WYCINKA I PRZYCINKA DRZEW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. „Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w roku 2009, niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w zakresie gosp. nieruchomościami"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Knurowie”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA I KONSERWACJI TERENÓW ZIELONYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „II Etap zadania p.n. Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu FOCH”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2009”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remonty chodników na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbiórka baraków i garażu przy ul. Witosa nr 3 i 5 w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. pn.: "Zagosp. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk". - w zakresie obej. budowę nowych dróg tymczasowych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: III ETAP ZADANIA "Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych" obejmującego odcinek zachodni"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn."Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk." - w zakresie budowy nowych dróg tymczasowych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Opracowanie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów z podziałem na 2 zadania ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: "ZABIEGI KONSERWACYJNE NA ISTNIEJĄCYCH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: II ETAP ZADANIA „Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych w 2009 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont chodnika ul. 1-go Maja - ul. Klasztorna - Etap I".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Alei Lipowej w Knurowie umożliwiająca wykorzyst. obiek­tu w okresie zimowym-dostawa i montaż
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: "Odwodnienie piwnic budynku przy ul. Niepodległości 5 w Knurowie" w ramach zad. inwestyc. pn.: "Adaptacja budynku UM Knurów przy ul. Niepodległości 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) w Knurowie na odc. od skrzyż. z ul. Lignozy do wiad. kolej."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p. n. Zimowe utrzy­manie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2009/2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.:"Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon III Kolonii" dla obszaru położonego w rejonie ..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Budowa miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania ul. Kosmonautów i ul. Szarych Szeregów w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne pn. „Przebudowa oświetlenia w parku przy ul. Ogana w Knurowie" w ramach zad. inwest. p. n. „Uzupełnienie oświetlenia w mieście"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: "Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Zakup energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Knurowie”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: "Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie ......"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne pn. "Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją i konfiguracją"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne pn. "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: "UTRZYMANIE DROŻNOŚCI ULICZNYCH WPUSTÓW DESZCZOWYCH NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wybór dostawcy akcesoriów, pod­zespołów kompu­terowych, oprogramowania, fachowej literatury.....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne pn. "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, karczowanie, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów w 2010r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: "PRZEBUDOWA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: "Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: "Wykonanie prac geodezyjnych dla potzreb Gminy Knurów w roku 2010"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Piłsudczyków w Knurowie” ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofert w postępowaniu o udziel. zam. publ. w trybie przetargu nieograniczon. pn.: ”Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon FOCH" dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pt. "Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Sporzą­dzenie operatów szacunkowych wy­ceny nieruchomości w roku 2010 niezbęd­nych do realizacji zadań Gmi­ny Knurów w zakr. gosp. nieruch.......
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.: ”Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów” - Rejon nr 6.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publ. pn. „Przebudowa skrzyżowania DW 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego w Knurowie”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: "Remonty chodników na terenie Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym w latach 2010-2011"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Generała Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk. - Budowa i remont gminnych dróg żużlowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Budowa miejsc postojowych w rejonie skrzyż. ul. Mieszka I i ul. Dąbrowskiego w Knurowie” w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Rozbudowa radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynków nr 50 do 42e przy ul. Wilsona w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie garaży przy ul. Parkowej w Knurowie w ramach zadania: „Uzupełnienie oświetlenia w mieście”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Polnej w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Parkowej z Al. Piastów w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Uzupełnienie oświetlenia ul. Sztygarskiej w Knurowie" w ramach zadania inwestycyjnego "Uzupełnienie oświetlenia w mieście"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: „Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Najem serwerów telekomunikacyjnych na okres 48 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Świadczenie usług telekomunikacyj­nych (telefonia stacjonarna i dostęp do internetu) na okres 24 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn. "Utrzymanie przystanków autobusowych i wiat przystankowych na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Najem serwerów telekomunikacyjnych na okres 48 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Wybór dostawcy akcesoriów, podzespołów komputerowych, oprogramowania, fachowej literatury informatycznej oraz materiałów eksploatacyjnych ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu : „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Budowa miejsc postojowych przy ul. Legionów w Knurowie” w ramach zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II w Knurowie”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów w rejonie cmentarza przy ul. Rakoniewskiego wraz z koncepcją zagosp. terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o ponownym wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II w Knurowie”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. I Etap zadania Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. I Etap zadania Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: „Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: Opracow. dok. proj. – koszt. dla zad: „Termomodernizacja budynku UM Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagosp. w rej. wejścia do ww. bud."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wyborze oferty w post. pn. III Etap zadania Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku UM Knurów przy ul. Niepodległości 7 wraz z budową garażu w rejonie bud. UM przy ul. Niepodległości 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Marynarzy w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome – naprawa i wymiana na terenie miasta”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Bieżące utrz., naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabaw. na gminnych placach zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych (....)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów z podziałem na 3 zadania"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rybnej w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. II Etap zadania Inwest. pn. Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe – VI etap” (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Dymka w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Rozbudowa radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Wolności w Knurowie na odcinku od ul. 1-go Maja do budynku nr 53
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zagospodar. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budown.mieszkaniowe – VI etap” - dokumentacja projektowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zakup paliwa dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego polegającej na obsłudze Gminy Knurów, w zakresie(....)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową–Kapelanów Wojskowych”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. pn. "Zagosp. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.” w zakr. obejm. wykon. oświetl. i drogi gmin.– ul. Deszczowej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie siłowni zewnętrznej w ramach zadania p.n.: "Siłownia wiedzy - wyjątkowy szlak rekreacyjno - historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Dostawa akcesoriów, podzespołów komputerowych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2012 r.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zaprojektowanie i zbudowanie strony internetowej wraz z produkcją spotów reklamowych na potrzeby przeprow. kampanii prom. w ramach projektu Knurów .....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przeprowadzenie kampanii outdoorowej na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Inform. o wyborze w postęp. "Zag.teren. w rej.ul.Gen.Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." w zakr. obejm. wyk. oświetl. i dróg gmin. – ul.Przedwiośnia i ul.Wiosennej (Etap 10)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. "Zagosp. teren. w rej.ul.Gen.Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." w zakr. obejm. wyk. oświetl. i drogi gmin. – ul.Przedwiośnia (Etap 12)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Oprac. dokument. proj. - kosztorys. dla zad. p.n.: "Przebudowa ul. Koziełka na odc. od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa i montaż fontanny w parku w rejonie ul. Dworcowej i ul. Kopalnianej w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Rekonstrukcja parku przy ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn. Przeprowadzenie w prasie ogólnopolskiej i branżowej kampanii promocyjnej terenów inwest. Gminy Knurów na potrzeby realizacji projektu: Knurów - zawsze...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęppowaniu p.n.: Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przeprowadzenie kampanii w internecie na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: „Knurów zawsze po drodze...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I - Dąbrowskiego - Paderewskiego w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście - I Etap...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Budowa miejsc postojowych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej w Knurowie” w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa prawna Gminy Knurów”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej ..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remonty chodników na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Kompleksowa organizacja udziału Gminy Knurów w Międzynarodowych Targach Poznańskich Investfield 2012 oraz na Kongresie Regionów w Świdnicy 2013 ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. pn. „Zagosp. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.” - VI Etap w zakresie obejm. wyk. części sieci kan. desczowej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont chodników na cmentarzu przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu p.n.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od zjazdu na leśną drogę do skrzyżowania z ul. Bojową (ODCINEK 2) (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. pn. Przebudowa oświetl. uliczn. wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odc.od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 w ramach zad.: Uzupełnienie ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zakup papieru kserograficznego dla UM Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zakup paliwa dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów w latach 2013-2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa oświetlenia uliczn. wzdłuż ul. Niepodległości od ronda Jana Pawła II do ronda Zacisze Leśne - I Etap obejm. bud. oświetl. ulicznego wzdłuż...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie – I Etap”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania pn. Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu pn. Koncepcja odwodnienia terenów miasta Knurów położonych w zlewni cieku Knurówka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Knurów w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług telekomunikacyj­nych (telefonia stacjonarna i dostęp do internetu) na okres 24 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla zadania: „Centrum aktywnego wypoczynku przez cały rok” ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofery w postępowaniu pn. „Opracowanie dokum. projekt.-koszt. dla zad. „Przebudowa ul. Lotników w Knurowie” w ramach zad. „Przebudowa układu komunik. osiedla Wojska Polskiego II”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa akcesoriów, podzespołów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2013 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnienie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług telefonicznych dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.” - .......... (Etap 7).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu: Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Dymka w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Knurów w okresie od 01.07.2013r. do 30.06.2015r.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wyborze oferty w postęp.- „Zagosp. teren. w rej. ul. Gen.Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.” w zakr. obejm. wyk. rob. drog. w pasie drogi gm. ul. Gen.Ziętka (Etap 6)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku UM przy ul. Ogana 5 w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Admin. i utrzym. trzech cmentarzy kom., zlokaliz. w Knurowie przy ul.: Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej oraz Słonecznej przez okres 24 miesięcy"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I – Dąbrowskiego – Paderewskiego” ......."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wilsona w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty "Zagosp. teren. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." w zakr. obejm. wykon. oświetl. i części drogi gmin. ul. Jesiennej (Etap 1A)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa systemu serwerowego o dużej niezawodności pracy wraz z modernizacją sieci teleinformatycznej urzędu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. I Etap zadania inwestycyjnego p.n. "Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie obejmujący budowę siłowni zewnętrznej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. pn. „Zagosp. teren. w rej. ul.Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.”- VI etap w zakr. obej. wykon. części kan. deszcz. wraz z przył.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Remonty chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Zagosp. ter. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w K-wie z przezn. pod bud. mieszk." w zakr. kształt. ter. zielonych oraz nasadzeń (Etap 14 i 15B).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Knurów”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Kompleksowa obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów ...."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług pn.: "Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta Knurowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na "Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń sieciowych i odbiorczych służących do stałego oświetlenia ulic, placów..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenia ul. Rakoniewskiego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Knurowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu "Konserwacja rowów powierzchniowych na terenie Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac pn.: "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie koncepcji programowo-finansowej wraz ze wstępnym studium wykonalności dla zadania pn.: Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę wodociągu zasilającego osiedle Szczygłowice w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów miejskich"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa) od ul. Rybnej do stacji PKP w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn. "Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Knurowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60 000 euro na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Remont kapitalny ul. Kołłątaja w Knurowie wraz z budową miejsc postojowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zabudowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ulicach: Piłsudczyków, Mieszka I, Paderewskiego, Chopina, Chrobrego, Szymanowskiego"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60000 euro na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenie ul. Rakoniewskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "REKONSTRUKCJA PARKU PRZY UL. DWORCOWEJ - KOPALNIANEJ W KNUROWIE" - ETAP I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta Knurowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na przetarg pn.: "Wykonanie koncepcji programowo - finansowej wraz ze wstępnym studium wykonalności dla zadania pn.: Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów (
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach postępowania na zamówienie pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa) od ul. Rybnej do stacji PKP w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Remont nawierzchni ul. Brzechwy w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA REDYNA W KNUROWIE" - etap I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Remont dachu krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu pn: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (...) MODERNIZACJA UL. K. WIELKIEGO W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na wykonanie zadania pn.: "Niwelacja i uporządkowanie nieużytków miejskich przy MSP 9"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: "Remont dachu krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości powyżej 60000,00 euro prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległo
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:"Remont dach budynku bocznego Urzędu Miasta w Knurowie przy ul. Niepodległości 5".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu pn.: "REMONT CZĘŚCI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W OBIEKCIE MOSiR W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Budowa wodociągu zasilającego osiedle Szczygłowice w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogran. o wart. nie przekr. 60000 euro pn."Opracowanie dokumen. projekt.-koszt. dla zadania inwest. pn.: Modernizacja ulicy Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolno
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o p.n.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zad. inwestycyjnego pn.: „MODERNIZACJA ULICY KAZIMIERZA WIELKIEGO w KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.:"Utrzymywanie przystanków autobusowych na terenie miasta Knurów."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: "Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta Knurowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.:"Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Knurów w 2005 roku."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: "Rozbiórka baraków i garażu przy ul. Witosa nr 5 i 7 w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. "Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w mieście" - wszczętego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60 tys euro pn.: Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60.000 euro - "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60 000 euro na "Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej z podziałem miasta na 5 rejonów - w okresie 2 lat".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zakup artykułów biurowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "NAPRAWĘ DRÓG ŻUŻLOWYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 euro pn.:"Zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "PRZEDŁUŻENIE ULICY ALEJA LIPOWA W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "UTRZYMANIE POBOCZY I ROWÓW W PASIE DROGOWYM"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60000 euro na "Remont i przebudowę z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo-usługowego w Knurowie - Szczygłowicach, przy ul. Staszica 1.....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "ZABIEGI PIELĘGNACYJNE ZIELENI WYSOKIEJ I PRZYCINKA DRZEW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60 000 euro na: "Przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa w Knurowie) ..........."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówienie publ. poniżej 60 tys. euro pn. "Urządzenia bezpieczeństwa(barierki), znaki drogowe pionowe i poziome (naprawa, wymiana) na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "UTRZYMANIE DROŻNOŚCI ULICZNYCH WPUSTÓW DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 euro pn. "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.:"Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogr. o wartości poniżej 60.000euro pn."Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.PRZEBUDOWA ULICY KAPELANÓW WOJSKOWYCH W KNUROWIE".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:I Etap zadania pn.: Modernizacja budynkuUrzędu Miasta przy ul. Ogana 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogr.o wartości poniżej 60.000 euro pn.:"Podział nieruchomości położonych w Knurowie wraz z dokumentacją przewłaszczeniową."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogr. o wartości poniżej 60.000 euro pn.:"Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w Knurowie."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60 tys euro pn.: II etap zadania pn.: Modernizacja oświetlenia osiedla Redyna w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogranicz.o wartości poniżej 60.000 euro pn.:"Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na terenie miasta Knurowa".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60.000 euro pn.: "Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wart. poniżej 60.000 euro pn.:"Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 euro na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłow
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60.000 EURO pn. "Przebudowa ul. Witosa w Knurowie w zakresie I i II Etapu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont szatni sportowców w obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Sztygarskiej – Hala Sportowa”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont dachu budynku bocznego Urzędu Miasta w Knurowie przy ul. Niepodległości 5”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości w podziale na 3 zadania”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:„Zabudowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ulicach: Wolności, Poprzecznej, Ułanów, Sikorskiego, Pocztowej, Żwirki i Wigury, Konopnick
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pow. 60 tys. Euro pn.: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów miejskich"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: "Remont szatni sportowców w obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Sztygarskiej- Hala Sportowa."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym pn.: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: II etap zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Knurowa”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro pn.: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont szatni sportowców w obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Sztygarskiej – Hala Sportowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:"Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu pn.: "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 Euro pn. "Wykonanie dwujęzycznego informatora o Knurowie oraz dwujęzycznej ulotki informacyjnej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: wykonanie oświetlenia ulicy Jęczmiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: modernizacja ulicy Wolności-Jęczmienna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wart nie przekr. 60.000 euro pn.: "Administracja i utrzymanie od dnia 15.12.2005r.-do dnia 31.12.2007r. cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego ........
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: "Wycinka drzew i krzewów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro pn.: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogran. poniżej 60000 euro pn. "Administracja i utrzymanie od dnia 01.02.2006r. - do dnia 31.12.2006r. cmentarza kom. przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie wraz z jego obiektam
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówienie publiczne pn.: „Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn. "Wykonanie materiałów reklamowo-promocyjnych dla Urzędu Miasta Knurów na rok 2006"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60.000 euro na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonaie dokument. proj-koszt. dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogranioczonym pn.: "Sporzadzenie operatów szacunkowych określajacych wartość rynkową lokali mieszkalnych na potrzeby zamawiającego w 2006r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Knurowa" - Etap I: Budowa miejsc postojowych przy ul. F. Ogana"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zam. publ. o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany do SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. II Etap zadania inwestycyjnego pn.: "Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zam. publ. o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: "Wykonanie materiałów reklamowo-promocyjnych dla Urzedu Miasta Knurów na rok 2006".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyk.zam. publ. o wart. nie przekr. 60.000 euro pn. "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew oraz usuwanie żywopłotów i zakrzacz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na wykonanie zamówienia pn.: "Remont dróg żużlowych" na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonympn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika przy ulicy Zwycięstwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonympn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika przy ulicy Zwycięstwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60.000 euro na wykonanie zamówienia publicznego pn.: III Etap zadania pn. "Przebudowa ulicy Witosa w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 euro pn.: "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogran na wyk. zam. publ. o wart. pow. 60.000 euro pn.:"Pełnienie nadzoru inwestors. nad realizacją zad. inwest. pn. II Etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogran. na wykon. zamówienia publ. o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.:"Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej dotyczącej oceny warunków geotechnicznych podłoż
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: "Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: " Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 euro pn. "Modernizacja ul. Jęczmiennej w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie o wart. pow. 60.000 euro na oprac. konc. urbanist.-architekt. dla zad.: Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyk. zadania pn.: "Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni urządzonej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wart. pow. 60.000 euro o udziel. zam. publ. pn.: I Etap zadania pn.: "Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogran. o wart. nieprzekraczającej 60.000 euro o udzielenie zam. publ. pn.: "Remont nawierzchni chodników wokół niecek basenowych na Kąpielisku Leśnym "Zacisze" w Knuro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości przekraczającej 60.000 euro o udzielenie zam. publ. pn.: "Przebudowa ulicy Krasickiego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokum. proj-koszt. na wykonanie zadania inwest. pn.: Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Koziełka w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60.000 euro pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn. "Rekonstrukacja parku przy ul. Kopalnianej w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Knurów rozpoczynanych w 2006r"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wart. pow. 60 tys euro pn.: "Przebudowa ulicy Staszica w Knurowie na odcinku od budynku Inkubatora do pawilonu Biedronka..." - etap I i III
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60.000 euro na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa bocznej ulicy Sztygarskiej w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Og�oszenie o przetargu ograniczonym na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Plebiscytowej, Placu Powsta�c�w i bocznej ul. Wolno�ci w Knurowie" - w zakresie I Etapu obejmuj�cego przeb
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: Etap I zadania pn.: "PRZEBUDOWA UL. KAPELANOW WOJSKOWYCH W KNUROWIE" - odcinek wschodni
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60000 euro na: "Opracow. dokum. proj.-koszt. pn. Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rej. ul. Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: Wykonanie robót bud.-montaż w ramach I etapu zad. inwest. pn..: Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn.: Zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów i OSP
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: „Wykonanie monitoringu miejskiego dla miasta Knurów”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wykonanie zamowienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro p.n.: "ODWODNIENIE PARKINGU PRZY UL. SZARYCH SZEREGóW W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. ograniczonym na wyk. zam. publ. o wart. nie przekr. 60.000 euro p.n.: "Remont chodnika wzdłuż drogi woj. DW 921 (ul. Dworcowa) na odc. od ul. Koziełka w kierunku ronda w Knurow
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na udzielenie zam. publ. pn.: Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 w Knurowie - Etap II
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn.: „Zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów i OSP”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wykonanie zam. publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: "UZUPEŁNIENIE ORAZ REMONT OŚWIETLENIA W MIEŚCIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn.: Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach I Etapu zadania inwestycyjnego pn.: Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie ............ ".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. ogr. p.n.: Uporządkowanie ter. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26-go Stycznia w ramach zad. inwest. pt. "Zagospod. ter. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26-go Stycznia w K-wie (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60.000 euro na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ...."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: I Etap zadania pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Koziełka w Knurow
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. "Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową w rej. ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Opracowanie dokum. proj.-koszt. dla III Etapu zad. pn. „Budowa miejsc postoj. na terenie m. Knurowa” - obej. bud. miejsc post. w rej. ul. Kosmon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn."prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń sieciowych i odbiorczych służących do stałego oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym p.n.: "ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W REJONIE UL. GEN. ZIĘTKA I UL. 26 STYCZNIA W KNUROWIE Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE" - ETAP I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyk. zam. publ. o wart. nie przekr. 60.000 euro pn.: „Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach admin. przez Urząd Mi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetrag ograniczony pow. 60.000 euro na wykonanie zam. publ. pn.: I Etap zadania pn.: „Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych w Knurowie” – odcinek wschodni.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym p.n.: "PRZEBUDOWA UL. PLEBISCYTOWEJ, PLACU POWSTAŃCÓW I BOCZNEJ UL. WOLNOŚCI W KNUROWIE" W ZAKRESIE II ETAPU OBEJM. PRZEBUDOWĘ PLACU POWSTAŃCÓW I BOCZNEJ WO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na udzielenie zam. publ. pn.: Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 w Knurowie - Etap II
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zam. publ. o wartości pow. 60 000 euro pn.: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 5 rejonów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyk. zam. publ. o wart. nie przekr. 60.000 euro pn.: „Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2007"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyk. zam. publ. o wart. nie przekr. 60.000 euro pn.: „Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2007"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przetargu nieogran. o wart. pow. 211.000 euro na wyk. zad. p.n.: "Wyk. dokumentacji projekt. dla Zadania Nr 1 (..) w ramach projektu p.n.: Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów (.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Opracowanie koncepcji urban.– arch. dla zad. pn. „Modernizacja ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Targowej do krytej pływalni wraz z przebud. zajezdni autobusowej i targowiska mi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60.000 euro na wykonanie zamówienia p.n.: "REMONT DRÓG ŻUŻLOWYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. na wykonanie zam. publ. o war. pow. 60 000 euro pn.:"Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurzadzonej i uzupełnianie nadadzeń, które stanowi część zadan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: „Wykonanie dok. proj-koszt. dla zadania pn.: „Budowa miejsc post. w obrębie ulic Stalmacha i Wita Stwosza w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogran. na wykonanie zam. publ. o wart. do 60.000 euro pn: „Remont oświetlenia w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy ul. Sztygarskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wyk. zam. publ. o wart. przekraczającej 60.000 euro p.n.: "REKONSTRUKCJA NIECZYNNEGO CMENTARZA PRZY UL. KS. A. KOZIEŁKA"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. „Budowa punktu czerpania wody do celów p.poż. dla cmentarza komunalnego przy ul.Rakoniewskiego w Knurowie”w ramach zadania pn.:„Budowa cmen
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wart. poniżej 60 tys euro pn.: „Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogr. na wyk. zam. publ. pn."Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Knurowie zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr924 na odcinku od ul.Bojowej do ul.Lignozy w Knuro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac pn. "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i 26 Stycznia w Knurowie .... - roboty drogowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i 26 Stycznia w Knurowie .... - roboty drogowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Opracow. dokum. projekt. dla zad. pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojew. nr 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego ..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieograniczonym pn.: "Dostawa, instalacja, konfiguracja, transfer baz danych, wdrożenie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Kn
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Oprac. dokum. projekt. dla zad. pn.: Przebudowa skrzyż. drogi wojew. nr 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia w Knurowie...- roboty budowlane
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługa internetowa) na potrzeby Gminy Knurów przez okres 36 miesięcy".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: "Uzupełnienie oświetlenia w mieście oraz remonty oświetlenia"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Rozbudowa monitoringu miejskiego dla miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieograniczonym pn.: "UTRZMANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE MIASTA kNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn.: Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - III Etap
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Karczowanie i pielęgnację drzew oraz wycinkę krzewów w ramach II Etapu zadania inwestycyjnego pn. "Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wykonanie zadania pn.: "Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "REMONTY CZĄSTKOWE JEZDNI I CHODNIKÓW ORAZ NAPRAWA PRZEŁOMÓW NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Prace związane z utrzym. drożności ulicznych wpustów deszcz. na drogach administr. przez UM Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wart. powyżej 206.000 euro na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA, TRANSFER BAZ DANYCH, WDROŻENIE I SZKOLENIE ..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Budowa miejsc postojowych w Knurowie przy ul. Szpitalnej, Kosmonautów, Jagiełły".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: II Etap zadania pn. "Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych w Knurowie", obejmujący odcinek północny.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia p. n. "Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2008"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod bud. mieszk." - w zakresie dróg żużlowych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia p. n. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk. - w zakresie obejm. roboty drogowe .."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "REMONT DRÓG ŻUŻLOWYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia p. n. "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia p.n. Remont budynku Urzędu Miasta Knu­rów przy ul. Niepodległości 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia p.n. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o negocjacjach z ogłoszeniem na wykonanie zamówienia publ. p.n. "Dostawa infrastruktury serwerowej wraz z instalacją i szkoleniami dla zadania: Spr@wny urząd - Budowa zintegrowanego ..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: "PRZEBUDOWA UL. MARYNARZY W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Utrzymanie poboczy i rowów pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia w rejonie ulicy ks. A. Koziełka w Knurowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Rewitalizacja Rejonu Osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi - opracowanie dokumentacji projekt.-koszt. ..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "ZABIEGI KONSERWACYJNE NA ISTNIEJĄCYCH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zam. publ. pn.: "Rewitalizacja Rejonu Osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi - opracowanie dokumentacji projekt.-koszt. ..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przteargu nieograniczonym p.n.: "Budowa kompleksu boisk sportowych w Knurowie w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o prz. ograniczonym p.n.: II Etap zad.: Zagospodar. ter. osiedl. w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, Kosmonautów z uwzgl. kom. sam. obejm. budowę miejsc post. w obr. ul. Stalmacha i ul. Stwosz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przteargu nieograniczonym p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: PRZEBUDOWA UL. MARYNARZY W KNUROWIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kosmonautów w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym p.n.: "Docelowa organizacja ruchu dla ul. Aleja Lipowa w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Uporządkowanie teren ów zielonych niezagospodarowanych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykon. zam . publ. pn.: "Rewitalizacja Rejonu Osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi" - oprac. dokumentacji proj.-koszt. ...."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: PRZEBUDOWA UL. MARYNARZY W KNUROWIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie I Etapu zadania inwestycyjnegop.n.: "Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie III Etapu zadania pn.: Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym p.n.: "Docelowa organizacja ruchu dla ul. Aleja Lipowa w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publ. pn.: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2008/2009".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie II Etapu zadania pn.: Przebudowa ulicy Staszica w Knurowie na odcinku od budynku INKUBATORA do pawilonu Biedronka z budową miejsc postoj. ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. „Dostawa i instalacja serwerów dla zadania „Spr@wny urząd – Budowa zintegrowanego systemu zarządzania, kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przet. nieogr. p.n.: UZUPEŁN. OŚWIETL. W MIEŚCIE, w tym: A) Przebud. oświetl. uliczn. w ul. Kazimierza Wielk. w K-wie na odc. od bud. nr 1 do bud. nr 4, B) Uzupełn. pkt świetl. na ul. Wyspiańsk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publ. pn.: "Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzenie operatu szacunk. wyceny nieruchomości niezbęd. do realiz. zad. G. Knurów w zakresie opłat planist. wynik. z art. 36 u.oplan.izag.przestrz.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "WYŁAPYTANIE BEZDOMNYCH I POZBAWIONYCH OPIEKI ZWIERZĄT Z TERENU ADMINISTRACYJNEGO MIASTA KNURÓW I ICH UTRZYMANIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: Karczowanie i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzewów w ramach III Etapu zad. inw. pn. Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "REMONTY CZĄSTKOWE JEZDNI, CHODNIKóW ORAZ NAPRAWA PRZEŁOMÓW NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne - II Etap zadania pn.; Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu FOCH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "ZABIEGI PIELĘGNACYJNE ZIELENI WYSOKIEJ, KARCZOWANIE, WYCINKA I PRZYCINKA DRZEW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA, BARIERKI, ZNAKI DROGOWE PIONOWE I POZIOME - NAPRAWA I WYMIANA NA TERENIE MIASTA"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w roku 2009, niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów ..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Rozbiórka baraków i garażu przy ul. Witosa nr 3 i 5 w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA I KONSERWACJI TERENÓW ZIELONYCH Z PODZIAŁEM MIASTA NA 6 REJONÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczeciu postępowania pn. „Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2009”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyk. zamówienia pn.: "Zagospod. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budow. mieszk." - budowa nowych dróg tymczasowych...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne pn.: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospod. przestrzen. miasta Knurów Rejon III Kolonii ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: III Etap zadania "PRZEBUDOWA UL. KAPELANÓW WOJSKOWYCH" obejmującego odcinek zachodni
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przeatrgu nieograniczonym p.n. Opracowanie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów z podziałem na 2 zadania ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: II ETAP ZADANIA Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "ZABIEGI KONSERWACYJNE NA ISTNIEJĄCYCH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Remont chodnika ul. 1-go Maja - ul. Klasztorna - Etap I".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne pn.: Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogran. p.n. Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Alei Lipowej w Knurowie umożliwiająca wykorzyst. obiek­tu w okresie zimowym - dostawa i montaż lodowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zam. pn.: Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) w Knurowie na odc. od skrzyż. z ul. Lignozy do wiaduktu kolej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. na wyk. zam. publ. pn.:"Odwodnienie piwnic budynku przy ul. Niepodległości 5 w Knurowie" w ramach zad. inwest. pn.: "Adaptacja budynku UM K-w przy ul. Niepodległości 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Strazy Miejskiej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamów. publ. pn.: Opracowanie zmiany fragmentu miejsc. planu zagospod. przestrzen. m. Knurów Rejon III Kolonii dla obszaru poł. w rejonie szkoły ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2009/2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 312/FB/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 334/FB/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 312/FB/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: "Budowa miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania ul. Kosmonautów i ul. Szarych Szeregów w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenieo przetargu nieograniczonym p.n. Przebudowa oświetlenia w parku przy ul. Ogana w Knurowie w ramach zadania inwestycyj­nego p. n. Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o prz. nieogr. na wyk. zam. publ. pn.: „Administrow. i utrzym. trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicach: Rakoniewskiego, Słonecznej oraz 1 Maja - Plebiscytowej (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o prz. nieogr. na wyk. zam. publ. pn.: „Administrow. i utrzym. trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicach: Rakoniewskiego, Słonecznej oraz 1 Maja - Plebiscytowej (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publ. pn.: "Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamów. publ. pn.: "Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją i konfiguracją
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „UTRZYMANIE DROŻNOŚCI ULICZNYCH WPUSTÓW DESZCZOWYCH NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA KNURÓW”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów w 2010r., wszczętym w trybie negocjacji z ogłoszeniem.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wybór dostawcy akcesoriów, pod­zespołów komput., oprogramowania, fachowej lit. informatycznej oraz mat. eksploatacyjnych dla U M Knurów w 2010 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "PRZEBUDOWA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, karczowanie, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pt. "Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Piłsudczyków w Knurowie" w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
„Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Sporzą­dzenie operatów szacunkowych wy­ceny nieruchomości w roku 2010 niezbęd­nych do realizacji zadań Gminy Knurów w zakresie gospodarki nieruchomo­ściami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów Rejon FOCH dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa skrzyżowania DW 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Remonty chodników na terenie Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym w latach 2010-2011"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w K-wie z przeznaczeniem pod budown. mieszkaniowe - Budowa i remont gminnych dróg żużlowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania ul. Mieszka I i ul. Dąbrowskiego w Knurowie" w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Modernizacja radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynków nr 50 do 42e przy ul. Wilsona w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie garaży przy ul. Parkowej w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa i montaż fontanny w parku w rejonie ul. Dworcowej i ul. Kopalnianej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Polnej w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Parkowej z Al. Piastów w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa garażu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa garażu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Budżetowym i Planowania. Oferta: OR.II.2110.19.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogranocznym p.n.: "Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Uzupełnienie oświetlenia ul. Sztygarskiej w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Najem serwerów telekomunikacyj­nych na okres 48 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyj­nych (telefonia stacjonarna i dostęp do internetu) na okres 24 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Utrzymanie przystanków autobusowych i wiat przystankowych na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wybór dostawcy akcesoriów, pod­zespołów komputerowych, oprogramowania, fachowej literatury informatycznej oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa miejsc postojowych przy ul. Legionów w Knurowie w ramach zadania pn.: Budowa miejsc postojowych na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów w rejonie cmentarza przy ul. Rakoniewskiego wraz z koncepcją zagospodar. terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p. n. I Etap zadania Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. p.n.: Opracowanie dokumentacji proj. – koszt. dla zad.: „Termomodernizacja budynku UM Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagosp. w rej. wejścia do ww. budynku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie" w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Marynarzy w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przet. nieogr. pn. III Etap zadania Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 wraz z budową garażu w rejonie bud. UM przy ul. Niepodległości 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów z podziałem na 5 zadań
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ołoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów z podziałem na 3 zadania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. p.n.: Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych pl. zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych na wskazanych gminnych pl. zabaw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rybnej w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. II Etap zadania inwestycyjnego pn. Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie ..........
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. p.n.: Zagospodar. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk. - VI etap, w zakresie obejm. wyk. robót poleg. na przyg. ter. do zb.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. "Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową - Kapelanów Wojskowych wraz z przebudową oświetlenia".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Dymka w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. p.n.: Zagospodar. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk. - VI etap, w zakresie obejm. wyk. robót poleg. na przyg. ter. do zb.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Wolności w Knurowie na odcinku od ul. 1-go Maja do budynku nr 53
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. "Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego ..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. p.n.: „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul.26-go Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe – VI etap” - dokumentacja projektowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przteargu nieograniczonym p.n.: "Zakup paliwa dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową - Kapelanów Wojskowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. : Wykonanie siłowni zewnętrznej w ramach zad. p.n.: Siłownia wiedzy - wyjątkowy szlak rekreacyjno - historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej w K-wie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu pn. Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk. - w zakr. obejm. wykon. oświetlenia i drogi gm. - ul. Deszczowej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. : Wykonanie siłowni zewnętrznej w ramach zad. p.n.: Siłownia wiedzy - wyjątkowy szlak rekreacyjno - historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej w K-wie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zaprojektowanie i zbudowanie strony internetowej wraz z produkcją spotów reklamowych na potrzeby przeprowadzenia kampanii promocyjnej ..........
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. : Dostawa akcesoriów, podzespołów komputerowych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2012 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. : "Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów",
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu "Zagosp. teren. w rej. ul.Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk. w zakr. obejm. wykon. oświetl. i dróg gmin.-ul.Przedwiośnia ul.Wiosennej (Etap 10)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu pn. "Zagosp. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." w zakresie obej. wykon. oświetl. i drogi gmin. - ul. Przedwiośnia (Etap 12)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kampanii outdoorowej na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej (....)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa i montaż fontanny w parku w rejonie ul. Dworcowej i ul. Kopalnianej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnienie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rekonstrukcja parku przy ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OgŁoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przeprowadzenie kampanii w internecie na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa miejsc postojowych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej w Knurowie" w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przeprowadzenie w prasie ogólnopolskiej i branżowej kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych Gminy Knurów na potrzeby realizacji projektu: Knurów ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przeprowadzenie kampanii w internecie na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I - Dąbrowskiego - Paderewskiego w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście - I Etap ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Kompleksowa obsługa prawna Gminy Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowa organizacja udziału Gminy Knurów w Międzynarodowych Targach Poznańskich Investfield 2012 oraz na Kongresie Regionów w Świdnicy 2013 .....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zagosp. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." - VI Etap w zakresie obejm. wykonanie części sieci kanalizacji deszczowej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont chodników na cmentarzu przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przet. nieogr. p.n.: Administrow. i utrzymanie trzech cmentarzy kom. zlokal. w Knurowie przy ul: Rakoniewskiego, Słonecznej oraz 1 Maja - Plebiscytowej w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieog. pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 w ramach zad.: Uzupełnienie ośw..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od zjazdu na leśną drogę do skrzyżowania z ul. Bojową (ODCINEK 2) (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup paieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie - I Etap
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup paliwa dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów w latach 2013-2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieog. pn. Budowa oświetlenia uliczn wzdłuż ul. Niepodległości od ronda Jana Pawła II do ronda Zacisze Leśne - I Etap obej. budowę oświetlenia ulicz. wzdłuż ul.Niepodległości ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Koncepcja odwodnienia terenów miasta Knurów położonych w zlewni cieku Knurówka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zad. pn. Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie - I Etap
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Knurów w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Opracowanie dokumentacji proj.-koszt. dla zadania: "Przebudowa ul. Lotników w Knurowie" w ramach zadania "Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Wojska Polskiego II".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyj­nych (telefonia stacjonarna i dostęp do internetu) na okres 24 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Dostawa akcesoriów, podzespołów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2013 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnienie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telefonicznych dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." - w zakr. obejm. wykon. oświetl. i części drogi gmin. .... Etap 7
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Dymka w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Administr. i utrzym. trzech cmentarzy komunalnych, zlokal. w K-wie przy ul.: Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej oraz Słonecznej przez okres 24 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. ”Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Administr. i utrzym. trzech cmentarzy komunalnych, zlokal. w K-wie przy ul.: Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej oraz Słonecznej przez okres 24 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." - w zakr. obejm. wykonanie robót drogowych ....... (Etap 6)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku UM przy ul. Ogana 5 w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Knurów w okresie od 01.07.2013r. do 30.06.2015r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I - Dąbrowskiego - Paderewskiego" w ramach zadania: ......... .
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wilsona w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zagosp. teren. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk. w zakr. obejm. wykon. oświetlenia i części drogi gmin. ul. Jesiennej (Etap 1A)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Dostawa systemu serwerowego o dużej niezawodności pracy wraz z modernizacją sieci teleinformatycznej urzędu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: I Etap zadania inwestycyjnego p.n. "Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie", obejmujący budowę siłowni zewnętrznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remonty chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zagospod. teren. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk." - VI etap w zakr. obejm. wykon. części kanaliz. deszcz. wraz z przył.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o zamówieniu p.n. „Zagosp. ter. w rej. ul. Gen.Ziętka i ul. 26 Stycznia w K-wie z przezn. pod bud. mieszk." w zakresie kształtowania terenów zielonych oraz nasadzeń (Etap 14 i 15B)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o zamówieniu p.n. Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Kompleksowa obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów w zakresie zadań realizowanych przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta ....."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o zamówieniu p.n. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach (usługach)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej Eweliny Maj złożona w dniu 27.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnych Eweliny Maj oraz Tomasza Rzepy złożona w dniu 27.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę lokali mieszkalnych przy ul. Antoniego Słoniny 4/7, 15/7 w Knurowie w ramach zadania pod nazwą "Przebudowa lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych Starego Knurowa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr SD.0121.13.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie z dnia 25.05.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów OR.II.2110.22.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży dwóch nieruchomości zbudowanych położonych w Knurowie przy ul. Dworocowej 29, Dworcowej 31, stanowiących własność Gminy Knurów w drodze przetargów ustnych nieograniczonych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 357/25 położonej w Knurowie ul. Tęczowej stanowiącej własność Gminy Knurów, z przeznaczeniem pod budowę bdynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z możliwością wbudowanych usług nieuciążliwych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Porządku i Spraw Socjalnych w dniu 17.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje radnych Bogdana Danielaka i Pawła Szkatuły złożone w dniu 14.08.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje radnych Bogdana Danielaka i Pawła Szkatuły złożone w dniu 14.08.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje i zapytania radnych Bogdana Danielaka i Pawła Szkatuły złożone w dniu 13.08.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje i zapytania radnych Bogdana Danielaka i Pawła Szkatuły złożone w dniu 13.08.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu:
Obchód przedspisowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Kandydatów na rachmistrzów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Kandydatów na rachmistrzów
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz rachmistrzów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Kandydatów na rachmistrzów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie kandydata na rachmistrza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mammografia - wrzesień 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofertyy w postępowaniu pn. „Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw w rejonie ul. Koziełka – Rejon III”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofertyy w postępowaniu pn. „Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw w rejonie ul. Koziełka – Rejon III”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszejoferty"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540177520-N-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 26.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 14.08.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 14.08.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540177520-N-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna