Rejestr zmian w biuletynie

18.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Knurów w dniu 26.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Knurów w dniu 31.07.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Knurów w dniu 03.07.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 19.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury w dniu 27.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 10/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 27.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 18.09.2019 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Tęczowej, działka nr 3574/25.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 18.09.2019 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Tęczowej, działka nr 3574/25.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
depresja wśród dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych”– wybór oferty najkorzystniej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze (pełny wymiar czasu pracy) – w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (numer naboru: PK-A/TL/103/3/2019)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego (wymiar czasu pracy: ¾) – w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (numer naboru: PK-A/TL/103/8/2018)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/8/2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w 3/4 wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (numer naboru: PK-A/TL/103/2/2018)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/2/2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/12/2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/11/2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów - nabór PK-A/TL/103/9/2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr VII/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr V/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr I/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze –referent ds. monitoringu i ewaluacji Projektów POKL 2007-2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr VIII/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr II/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr II/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr III/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru Nr IV/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. monitoringu i ewaluacji Projektów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - asystent kierownika Projektu - pełny etat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach z przeprowadzonych w dniu 17.09.2019 r. I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Jana Kilińskiego 20a/15, Hugo Kołłątaja 1a/10, Dworcowej 10/5, Dworcowej 8/5, Pocztowej 11/4 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - asystent kierownika Projektu - 1/2 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - kierownik Projektu - pełny etat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - księgowy Projektu - pełny etat.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - księgowy projektu - 1/4 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - kierownik Projektu - 1/4 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - referent d/s technicznych projektów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór II 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór II 2008 - wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór II 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór - I 2008 - wybór kandydata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
NABÓR I 2008 - zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora MZJOś
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór I 2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór II 2007 - wybór kandydata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór II 2007 - Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - II 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze - Nabór I 2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór I 2007 - wykaz osób zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w MZJOś.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko inspektora w dziale organizacyjnym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora w MZJOś.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
„Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy MP 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych-OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
50% bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
50% bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - 50% bonifikata od opłatrocznych [wyd. 11]
Dotyczy dokumentu:
50% bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - 50% bonifikata od opłatrocznych [wyd. 12]"
Dotyczy dokumentu:
50% bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Knurów na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Knurów na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna - Dzierżawagruntów stanowiących własność Gminy [wyd. 10]" na "Kartainformacyjna - Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy [wyd.11]"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Knurów na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - Dzierżawa gruntówstanowiących własność Gminy [wyd. 10]
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Knurów na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Dzierżawa gruntówstanowiących własność Gminy [wyd. 10]"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Knurów na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Czasowe lub trwałe zajęcie terenu komunalnego w związku z realizacją inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czasowe lub trwałe zajęcie terenu komunalnego w związku z realizacją inwestycji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - czasowe lub trwałe zajęcieterenu [wyd. 10]
Dotyczy dokumentu:
Czasowe lub trwałe zajęcie terenu komunalnego w związku z realizacją inwestycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Czasowe lub trwałe zajęcie terenu komunalnego w związku z realizacją inwestycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - czasowe lub trwałe zajęcieterenu [wyd. 11]"

17.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy lub dzierżawcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy lub dzierżawcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy lub dzierżawcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - sprzedaż lokalu na rzecznajemcy lub dzierżawcy [wyd. 10]"
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy lub dzierżawcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - sprzedaż lokalu na rzecznajemcy lub dzierżawcy [wyd. 9]
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - sprzedaż lokalu mieszkalnego[wyd. 10]
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - sprzedaż lokalu mieszkalnego[wyd. 11]"
Dotyczy dokumentu:
Rozgraniczenie nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozgraniczenie nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - rozgraniczenie nieruchomości[wyd. 9]
Dotyczy dokumentu:
Rozgraniczenie nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Rozgraniczenie nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - rozgraniczenie nieruchomości[wyd. 10]"
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Klauzula RODO" na "Obowiązekinformacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie numeru porządkowego budynku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie numeru porządkowego budynku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie numeru porządkowego budynku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna - ustalenie numeru porządkowegobudynku [wyd. 13]"
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie numeru porządkowego budynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - ustalenie numeru porzadkowegobudynku [wyd. 12]
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula RODO"
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna - podział nieruchomości [wyd.10]"
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna - podział nieruchomości [wyd.9]
Dotyczy dokumentu:
Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. 31.12.2021 r. dla placówek oświatowych w Knurowie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich. Oferta: OR.II.2110.16.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy MZGLiA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 16 września 2019r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 16 września 2019r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II zdnia 16 września 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 16 września 2019r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II zdnia 16 września 2019r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 16 września 2019r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dot. budowy zakładu produkcji wyrobów wibroprasowanych z betonu na działkach nr 500/60, 514/61, 522/69, 524/61, 538/49, 565/49 obręb 240506_5.00005 Sierakowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu GminyKnurów na 2019 rok "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta Knurów do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 10 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta Knurów do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika 1 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna