Rejestr zmian w biuletynie

30.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach konkursu na: Opracowanie koncepcji urbanist.-architekt. dla zad. "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen.Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr III/40/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok z późn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa) na odcinku od drogi wewnętrznej w rejonie boiska sportowego do budynku Inkubator
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń sieciowych i odbiorczych służących do stałego oświetlenia ulic, placów, skwerów...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Zakup serwera z wyposażeniem dodatkowym oraz licencjami"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Zakup serwera z wyposażeniem dodatkowym oraz licencjami"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.:"Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Knurowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie prac utrzymaniowych obiektów zieleni z podziałem miasta na 5 rejonów - Rejon nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie prac utrzymaniowych obiektów zieleni z podziałem miasta na 5 rejonów - Rejon nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie prac utrzymaniowych obiektów zieleni z podziałem miasta na 5 rejonów - Rejon nr 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie prac utrzymaniowych obiektów zieleni z podziałem miasta na 5 rejonów - Rejon nr 4
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie prac utrzymaniowych obiektów zieleni z podziałem miasta na 5 rejonów - Rejon nr 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Remonty chodników na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie wycen nieruchomości ......
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Konserwację rowów powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych, zadanie 1: koszenie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: podział nieruchomości i wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie operatów szacunkowych działek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Zakup sprzętu komputerowego dla UM Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie koncepcji programowo-finansowej wraz ze wstępnym studium wykonalności dla zadania "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów......"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa) od ul. Rybnej do stacji PKP w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wykonanie podziału nieruchomości ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Wznowienie granic dla nieruchomości i podział nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Zabudowę progów zwalniających wraz z oznakowaniem na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta Knurowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Remont nawierzchni ul. Brzechwy w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Budowę oświetlenia osiedla Redyna w Knurowie - etap I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Niwelację i uporządkowanie nieużytków miejskich przy MSP 9
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów miejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Rekonstrukcję parku przy ul. Dworcowej - Kopalnianej w Knurowie - etap I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Remont kapitalny ul. Kołłątaja w Knurowie ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: Budowę cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenie ul. Rakoniewskiego w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Utrzymywanie przystanków autobusowych na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja ulicy Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolności"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja ulicy Kazimierza Wielkiego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta Knurowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Rozbiórkę baraków i garażu przy ul. Witosa nr 5 i 7 w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamóienie publiczne pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "REMONT CZĘŚCI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W OBIEKCIE MOSiR W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości zabudowanej".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Dostawę materiałów promocyjnych dla UM Knurów z okazji 700-lecia miasta Knurów - pakiet 1"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Dostawę materiałów promocyjnych dla UM Knurów z okazji 700-lecia miasta Knurów - pakiet 3"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Dostawę materiałów promocyjnych dla UM Knurów z okazji 700-lecia miasta Knurów - pakiet 4"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na "Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali mieszkalnych na potrzeby zamawiającego w 2005 r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Zakup materiałów biurowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie prac: "Remont dróg żużlowych".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na "Przedłużenie ulicy Aleja Lipowa w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA KNURÓW Z OKAZJI 700-LECIA MIASTA KNURÓW - GALANTERIA BAWEŁNIANA"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie prac pielęgnacyjnych utrzymania i konserwacji obiektów zieleni Rejonu nr 4".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie prac pielęgnacyjnych utrzymania i konserwacji obiektów zieleni Rejonu nr 5".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie prac pielęgnacyjnych utrzymania i konserwacji obiektów zieleni Rejonu nr 1".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie prac pielęgnacyjnych utrzymania i konserwacji obiektów zieleni Rejonu nr 2"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie prac pielęgnacyjnych utrzymania i konserwacji obiektów zieleni Rejonu nr 3".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na: "UTRZYMANIE POBOCZY I ROWÓW W PASIE DROGOWYM"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych" - zad. 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych" - zad. 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie prac: "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Urządzenia bezpieczeństwa (barierki), znaki drogowe pionowe i poziome (naprawa, wymiana) na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa materiałów dla oświetlenia ulicznego"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont i przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo-usługowego w Knurowie - Szczygłowicach, przy ul. Staszica 1 ...."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Kapelanów Wojskowych w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie prac pn.: Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa w Knurowie) na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie stacji PKP do ul. Poniatowskiego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zadania pn.: "Podział nieruchomości położonej w Knurowie wraz z dokumentacją przewłaszczeniową: Zadanie nr 1: Działka nr (KW 48 961) przy ul. Ogana"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zadania pn.: "Podział nieruchomości położonych w Knurowie wraz z dokumentacją przewłaszczeniową: Zadanie nr 2: 8 działek przy ul. Plac Powstańców Śląskich"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie usług pn.: "Wykonanie opertau szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Knurowie: Zadanie nr 1: działka nr 3348/14 przy ul. Witosa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie usług pn.: "Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Knurowie: Zadanie nr 2: działka nr 1459 wraz z budynkiem przy ul. Kosmonautów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na: "Zakup sprzętu komputerowego" dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie prac pn.: "Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Wykonanie I i II Etapu zadania pn.: Przebudowa ul. Witosa w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: „Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana w Knurowie – etap I”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na terenie m. Knurowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "II Etap zadania - Modernizacja oświetlenia osiedla Redyna w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na: "Remont dachu budynku bocznego Urzędu Miasta w Knurowie przy ul. Niepodległości 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie prac pn.: "Zabudowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ulicach: Wolności, Poprzecznej, Ułanów, Sikorskiego, Pocztowej, Żwirki i Wigury, Konopnickiej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości w podziale na 3 zadania" - zadanie 1.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości w podziale na 3 zadania" - zadanie 2.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości w podziale na 3 zadania" - zadanie 3.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: "Uporządkowanie terenu nieczynnego cmentarza przy ul. Koziełka"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach":
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie: II Etapu zadania pn. "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Knurowa" - obejmującego budowę miejsc postojowych przy ul. Mieszka I.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: "Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową - działki nr 72/15 i 3348/47 przy Alei Lipowej w Knurowie" - zadanie 2.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: "Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową - działki nr 858/76 oraz 825/76 przy ul. H. Kołłątaja w Knurowie" - zadanie 1,
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na: Dostawę i montaż elementów drewnianych związanych z wystrojem sali eksportacyjnej Domu Przedpogrzebowego, w ramach zad. inwest. "Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa) .....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienie publicznego pn.: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów miejskich"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remont szatni sportowców w obiekcie MOSIR Knurów przy ul. Sztygarskiej - Hala Sportowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa i montaż katafalku, mównicy, świecznika i stołu stanowiących elementy wystroju sali eksportacyjnej Domu Przedpogrzebowego ......."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Wykonanie dwujęzycznego informatora o Knurowie oraz dwujęzycznej ulotki informacyjnej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Zakup bonów towarowych dla pracowników UM Knurów finansowanych ze środków ZFŚS"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Wycinka drzew i krzewów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na "Wykonanie 1000 egz. kalendarzy ściennych i 200 egz. kalendarzy biurkowych na 2006 r. promujących miasto"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: " Oświetlenie ulicy Jęczmiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja ul. Wolności - Jęczmienna w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonywanie usług pn. "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Administracja i utrzymanie od dnia 01.02.2006r. - do dnia 31.12.2006r. cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie wraz z jego obiektami"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Zakup i dostawa artykułów biurowych dla UM Knurów na okres 1-go roku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów ul. Ogana 5 na 2006 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali mieszkalnych na potrzeby Zamawiającego w 2006r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku UM Knurów przy ul. Niepodległoś
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na wykonanie prac pn.: "Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne na wykonanie prac pn.: "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Budowa miejsc post. przy ul. Ogana w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na: "Wykonanie materiałów reklamowo - promocyjnych dla Urzędu Miasta Knurów na rok 2006"- pakiet V.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na: "Wykonanie materiałów reklamowo - promocyjnych dla Urzędu Miasta Knurów na rok 2006"- pakiet I.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na: "Wykonanie materiałów reklamowo - promocyjnych dla Urzędu Miasta Knurów na rok 2006"- pakiet II.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na: "Wykonanie materiałów reklamowo - promocyjnych dla Urzędu Miasta Knurów na rok 2006"- pakiet IV.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie prac pn.: "Remont dróg żużlowych" na terenie miasta Knurów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na: "Wybór dostawcy podzespołów i akcesoriów komputerowych na rok 2006".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na: "Wykonanie materiałów reklamowo - promocyjnych dla Urzędu Miasta Knurów na rok 2006"- pakiet III.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa w/s zamówienia publ. pn.: " Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew oraz usuwanie żywopłotów i zakrzaczeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienienie publiczne pn.:"Wykonanie dokumentacji proj.-koszt. dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Wykonanie ekspertyzy geotechn. dot. oceny warunków geotechn. podłoża dla celów projektowych oraz wykonanie aktualizacji mapy sytuacyjnej wraz z ukształt. teren
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni urządzonej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Remont nawierzchni chodników wokół niecek basenowych na kąpielisku leśnym "Zacisze" w Knurowie przy ul. Niepodległości 109"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Dostawa sprzętu komputerowego"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: III Etap zadania pn.: "Przebudowa ulicy Witosa w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rekonstrukcja nieczynnego cmentarza przy ul. Koziełka".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwest. pn.: Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Koziełka w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "II Etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja ul. Jęczmiennej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „I Etap zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE ROBÓT DROGOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KNURÓW W 2006 r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "UPORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELONYCH NIEZAGOSPODAROWANYCH "
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "UPORZĄDKOWANIE TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1-GO MAJA"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "PRZEBUDOWA ULICY KRASICKIEGO W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI JAKO PRZEDMIOTU PRAWA WŁASNOŚCI"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD DROGĘ"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI JAKO PRZEDMIOTU PRAWA WŁASNOŚCI"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Przebudowa ul. Staszica w Knurowie na odcinku od budynku Inkubatora do pawilonu Biedronka.....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn. "Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa bocznej ulicy Sztygarskiej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie monitoringu miejskiego dla miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową" - działka nr 1777 położona przy ul. Wilsona w Knurowie - zadanie 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: "Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową" - działka nr 1734/12 położona przy ul. Szpitalnej w Knurowie - zadanie 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: „Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową" - działka nr 1484/3 położona przy ul. Batorego w Knurowie- zadanie 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "Przebudowa ul. Plebiscytowej , Placu Powstańców i bocznej ul. Wolności w Knurowie" - w zakresie I Etapu obejmującego przebudowę ul. Plebiscytowej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "ODWODNIENIE PARKINGU PRZY ULICY SZARYCH SZEREGÓW W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienie publicznego pn.: Świadczenie stałej obsługi prawnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PRZEWŁASZCZENIOWĄ"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PRZEWŁASZCZENIOWĄ"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PRZEWŁASZCZENIOWĄ"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PRZEWŁASZCZENIOWĄ"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 921 (UL. DWORCOWA) NA ODCINKU OD UL. KOZIEŁKA W KIERUNKU RONDA W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "ZAKUP BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA KNURÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. p.n.: "UZUPEŁNIENIE ORAZ REMONT OŚWIETLENIA W MIEŚCIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa oprogramowania komputerowego".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego zlokalizowanego w Knurowie przy ul. 1 Maja-Plebiscytowej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Słonecznej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: I Etap zadania pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Koziełka w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publ. pn.: "Uporządkowanie ter. w rej. ul. Ziętka i ul. 26-go Stycznia w ramach z. inw. pt.: "Zagospodarowanie ter. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26-go Stycznia w K-wie (....)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. pn.: "Wykonanie robót bud.-montaż. w ramach I etapu zadania inwest. pn.: Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: Opracowanie dokum. proj.-koszt. dla zad. inwest. pn.: "Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. pub. pn.:"Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26-go Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkani
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla III Etapu zadania pn. "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Knurowa" ..... .
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na „DOSTAWĘ PODZESPOŁÓW, AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA ROK 2007”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na „DOSTAWĘ PODZESPOŁÓW, AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA ROK 2007”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.:"Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń sieciowych i odbiorczych służących do stałego oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie „Usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 5 rejonów" - Rejon nr 1.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie „Usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 5 rejonów" - Rejon nr 2.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie „Usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 5 rejonów" - Rejon nr 3.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie „Usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 5 rejonów" - Rejon nr 4.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie „Usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 5 rejonów" - Rejon nr 5.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.:" Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5" - Etap II
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2007"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publiczn. pn.: "Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w roku 2007, niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w zakresie gospodarki nieruchomo
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: I Etap zadania pn.: „Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych w Knurowie” – odcinek wschodni.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remont dróg żużlowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe" - ETAP I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: "Przebudowa ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolności w Knurowie w zakr. II Etapu obejm. przebudowę Placu Powstańców i bocznej ul. Wolności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych w obrębie ulic Stalmacha i Wita Stwosza w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remont oświetlenia w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekracji w Knurowie przy ul. Sztygarskiej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: „Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: „Budowa punktu czerpania wody do celów p.poż. dla cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie” w ramach zadania pn.: „Budowa cmenta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publ. pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla Zadania Nr 1 (...) w ramach proj. p.n.: "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanal.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "REKONSTRUKCJA NIECZYNNEGO CMENTARZA PRZY UL. KS. A. KOZIEŁKA W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publicznego pn.:"Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Knurowie" zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr924 na odcinku od ul. Bojowej do ulicy Lignozy w Knurowi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów ul. F. Ogana - III piętro".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: Opracowanie dokum. projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania DW 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciagów pieszych i parkingów gminnych".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: "Uzupełnienie oświetlenia w mieście oraz remonty oświetlenia".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów ul. Ogana 5 - I i I I piętro".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa monitoringu miejskiego dla miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publ. pn.: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługa internetowa) na potrzeby Gminy Knurów przez okres 36 miesięcy"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa akcesoriów i podzespołów komputerowych".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe" - III Etap
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów, ul. F. Ogana 5 - II piętro"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Karczowanie i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzewów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Prace związane z utrzymaniem drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "REMONTY CZĄSTKOWE JEZDNI I CHODNIKÓW ORAZ NAPRAWA PRZEŁOMÓW NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w roku 2008, niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w zakresie gospodarki nieruchomo
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2008"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - rejon nr 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Usługa komplesowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - rejon nr 3",
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - rejon nr 4"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - rejon nr 2"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Szpitalnej z odprowadzeniemdo rowu Foch"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - rejon nr 1"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - rejon nr 6"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: II Etap zadania pn.: "Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych w Knurowie", obejmujący odcinek północny.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ, KOSMONAUTÓW, JAGIEŁŁY"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." - w zakresie obejm. roboty drogowe (drogi żużlowe).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "REMONT DRÓG ŻUŻLOWYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publ. p.n.: "Dostawa, instalacja, konfiguracja, transfer baz danych, wdrożenie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n. Remont budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n. Zakup 4 sztuk skanerow na potrzeby Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "ZABIEGI KONSERWACYJNE NA ISTNIEJĄCYCH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia w rejonie ulicy ks. A. Koziełka w Knurowie”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W KNUROWIE” W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publ. pn.: II Etap zadania: "Zagosp. ter. osiedl. w obr. ul. Wilsona, Szpitalnej, Kosmonautów z uwzgl. kom. samoch." obejm. bud. miejsc post. w obr. ul. Stalmacha i ul. W. Stwosza.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kosmonautów w Knurowie”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publ. pn.: „Rewitalizacja Rejonu Osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi" - opracowanie dokumentacji ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: "PRZEBUDOWA UL. MARYNARZY W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: I etap zadania Inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Docelowa organizacja ruchu dla ul. Aleja Lipowa w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: „Wykonanie III Etapu zadania pn: „Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2008/2009".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Usługi prawnicze - usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z instalacją i szkoleniami"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. „Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. pn. "Wykonanie II Etapu zadania pn.: „Przebudowa ulicy Staszica w Knurowie na odcinku od budynku Inkubatora do pawilonu Biedronka z budową miejsc postoj. i zagospod. skweru"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. z.p. p.n.: "UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA W MIEŚCIE", w tym: A) Przebud. ośw. uliczn. w ul. Kaz. Wielkiego w K-wie na odc. od bud. nr 1 do bud. nr 4, B) Uzupełn. pkt świetl. na ul. Wyspiańsk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. „Zakup mebli biurowych dla Urzędu miasta Knurów ul. F. Ogana 5" - I piętro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: „Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości niezbędnej do realiz. zadań Gminy Knurów w zakr. opłat planist. wynik. z art. 36 u.op.iz.p.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów i ich utrzymanie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn: Karczowanie i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzewów w ramach III Etapu zadania inwestycyjnego pn. Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Dostawa i instalacja serwerów dla zadania „Spr@wny urząd – Budowa zintegrowanego systemu zarządzania, kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicznych ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Wybór dostawcy podzespołów, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, karczowanie, wycinka i przycinka drzew".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w roku 2009, niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w zakresie gospodarki ..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn: „II Etap zadania p. n. Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu FOCH”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - REJON 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - REJON 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - REJON 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - REJON 4
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - REJON 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - REJON 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2009"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie naszdzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remonty chodników na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Rozbiórka baraków i garażu przy ul. Witosa nr 3 i 5 w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: III Etap zadania "PRZEBUDOWA UL. KAPELANÓW WOJSKOWYCH” obejmującego odcinek zachodni
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." - w zakr. budowy nowych dróg tymczasowych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publ. pn.: "Opracowanie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów - zadanie 1-opracowanie zmiany mpzp "Rejon Foch"...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów - zadanie 2 -opracowanie zmiany mpzp "Rejon III Kolonii"...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "ZABIEGI KONSERWACYJNE NA ISTNIEJĄCYCH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publ. na: Usługi prawnicze – usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: II ETAP ZADANIA „Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remont chodnika ul. 1-go Maja - ul. Klasztorna - Etap I".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych w 2009 r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. pn. Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Alei Lipowej w Knurowie umożliwiająca wykorzystanie obiek­tu w okresie zimowym - dostawa i montaż lodowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publ. p.n.: "Odwodnienie piwnic budynku przy ul. Niepodległości 5 w Knurowie" w ramach zad. inw. pn.: "Adaptacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Lignozy do wiaduktu kolejowego”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2009/2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon III Kolonii” dla obszaru położonego w rejonie szkoły"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Budowa miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania ul. Kosmonautów i ul. Szarych Szeregów w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne p.n. Przebudowa oświetlenia w parku przy ul. Ogana w Knurowie w ramach zadania inwestycyj­nego p. n. Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. pn: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją i konfiguracją
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zamówienia publicznego p.n.: "Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicach: Rakoniewskiego, Słonecznej oraz 1 Maja - Plebiscytowej (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. pn. Wybór dostawcy akcesoriów, pod­zespołów komputerowych, oprogramowania, fachowej literatury informatycznej oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2010 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zam. publ. pn. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, karczowanie, wycinka i przycinka drzew
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów w 2010r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn: Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn: Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn: Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn: Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - Rejon nr 4.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - Rejon nr 3.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - Rejon nr 5.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - Rejon nr 1.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - Rejon nr 2.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pt. "Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Piłsudczyków w Knurowie" w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn. Sporzą­dzenie operatów szacunkowych wy­ceny nieruchomości w roku 2010 niezbęd­nych do realizacji zadań Gminy Knurów w zakresie gospodarki nieruchomo­ściami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - Rejon nr 6.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon FOCH" dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn. Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa skrzyżowania DW 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym w latach 2010-2011"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul.26 Stycznia w K-wie z przezn. pod bud. mieszk. - Budowa i remont gminnych dróg żużlowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa miejsc postojowych w rejonie skrzyż. ul. Mieszka I i ul. Dąbrowskiego w Knurowie” w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Uporządkowanie terenów zielonych nizagospodarowanych w roku 2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynków nr 50 do 42e przy ul. Wilsona w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamóienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie garaży przy ul. Parkowej w Knurowie w ramach zadania: „Uzupełnienie oświetlenia w mieście”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Umowa o zastępstwo procesowe".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Parkowej z Al. Piastów w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Polnej w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją i konfiguracją
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przygotowanie nieruchomości do zbycia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług telekom. (telefonia stacj. i internet.) na potrzeby Gm. Knurów na okres od wygaśnięcia umowy z dnia 28.11.2007 Nr ZP.34211-35/2007 .....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zmaówienia publicznego pn. Uzupełnienie oświetlenia ul. Sztygarskiej w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług telefonicznych jako część zadania pn. "Najem serwerów telekomunikacyjnych i świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publ. pn. „Świadczenie usług dostępu do internetu" jako część zadania pn. "Najem serwerów telekomunikacyjnych i świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie przystanków autobusowych i wiat przystankowych na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn.: „Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Najem serwerów telekomunikacyjnych na okres 48 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi w zakresie: mycia, konserwacji i dezynfekcji pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2012r.".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wybór dostawcy akcesoriów, podzespołów komputerowych, oprogramowania, fachowej literatury informatycznej.........
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa miejsc postojowych przy ul. Legionów w Knurowie w ramach zadania pn.: Budowa miejsc postojowych na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów w rejonie cmentarza przy ul. Rakoniewskiego wraz z koncepcją zagosp. terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie Usługi kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych rejonu Nr 4
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie Usługi kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych rejonu Nr 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie Usługi kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych rejonu Nr 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie Usługi kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych rejonu Nr 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie prac budowlanych - remont mieszkania nr 11 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy Al. Piastów 11C w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa prawna Gminy Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie Usługi kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych rejonu Nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie Usługi kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych rejonu Nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonaie zamówienia publicznego p.n.: "Świadczenie usługi w zakresie obsługi technicznej oraz napraw pojazdu służbowego Straży Miejskiej w Knurowie marki Fiat Doblo nr rej. SGL 94GF"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. I Etap zadania Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty chodników na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie" w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług dostępu do sieci Internet w ramach projektu "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publ. pn. III Etap zadania Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku UM Knurów przy ul. Niepodległości 7 wraz z budową garażu w rejonie bud. UM przy ul. Niepodległości 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Marynarzy w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie m. p. z. p. Gminy Knurów dla działek o nr ewid. 1458/46, 1461/46, 1464/46, 1252/46, 1466/46, 869/66, 1373/25, 849/50, 850/80, 1502/129, ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie m. p. z. p. Gminy Knurów dla działek o nr ewid. 1542/145, 941/149 położonych w rejonie ul. Zwycięstwa oraz ul. Bojowej o pow. ok. 0,5 ha.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie m. p. z. p. Gminy Knurów dla działek o nr ewid.2852, 2854, 2853/1, 2853/2 położonych w rejonie ul. Wilsona o powierzchni ok. 0,4 ha.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn:. "Wykonanie nawierzchni bezpiecznych na wskazanych gminnych placach zabaw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Uporzadkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych w 2011 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rybnej...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Obsługa Targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „II Etap zadania inwestycyjnego pn. Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie w ramach zadania: Budowa (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Usługa wykonania dodatkowej funkcjonalności – narzędzia informatycznego – umożliwiającego przeniesienie danych podmiotów gospodarczych z aplikacji ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup posiłków profilaktycznych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publ. p.n.: „Zagosp. ter. w re. ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w K-wie z przezn. pod bud. mieszk. – VI etap” w zakr. obejm. wyk. robót poleg. na przyg. terenu (...) do zbycia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Dymka w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi w zakresie mycia, konserwacji i dezynfekcji pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów w okresie 01.01.2012 r. - 31.12.2013 r.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn: Rozbudowa radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Wolności w Knurowie na odcinku od ul. 1-go Maja do budynku nr 53
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe – VI etap” - dok. projektowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup paliwa dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015" - umowa Gmina Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015" - umowa Gmina płatności masowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015" - umowa MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015" - umowa MOSiR
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015" - umowa MZGLiA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015" - umowa MZJOś
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego polegającej na obsłudze Gminy Knurów, w zakresie(....)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi w zakresie obsługi technicznej oraz napraw pojazdów służbowych Straży Miejskiej w okresie: 01.01.2012 – 31.12.2013”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wywóz odpadów stałych z pojemników Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa papieru kserograficznego w 2012 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie Księgi Znaku na potrzeby stworzenia spónego systemu identyfikacji wizualnej w zw. z realiz. projektu Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową - Kapelanów Wojskowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. : „Dostawa oprogramowania dla Urzędu Miasta Knurów w 2012 r.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
„Umowa o świadczenie pomocy prawnej w ramach zastępstwa procesowego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publicznego pn. : Wykonanie siłowni zewnętrznej w ramach zadania p.n.: "Siłownia wiedzy - wyjątkowy szlak rekreacyjno - historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej w K-wie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. : Dostawa akcesoriów, podzespołów komputerowych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2012 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienie publiczne pn. Zaprojektowanie i zbudowanie strony internetowej wraz z produkcją spotów reklamowych na potrzeby przeprowadzenia kampanii promocyjnej w ramach projektu: ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie kampanii outdoorowej na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego w zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia i dróg gminnych – ul. Przedwiośnia i ul. Wiosennej (Etap 10).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego w zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia i drogi gminnej – ul. Przedwiośnia (Etap 12).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 4
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: "Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej (....)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2012 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Rekonstrukcja parku przy ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż fontanny w parku w rejonie ul. Dworcowej i ul. Kopalnianej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dwukrotna emisja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu ponadregionalnym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Jednokrotna emisja artykułu sponsorowanego w miesięczniku ogólnopolskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dwukrotna emisja artykułu sponsorowanego w cyklicznym dodatku branżowym do dziennika ogólnopolskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Jednokrotna emisja artykułu sponsorowanego w dodatku specjalnym do dziennika ogólnopolskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I - Dąbrowskiego - Paderewskiego w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście - I Etap...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego część II pn. Ubezpieczenia komunikacyjne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn. „Zagospod. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.” w zakr. obejm. wyk. oświetlenia i drogi gminnej – ul. Deszczowej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej w Knurowie” w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie kampanii w internecie na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: „Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT2000
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych w roku 2012 oraz przygotowanie nieruchomości do zbycia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa organizacja udziału Gminy Knurów w Międzynarodowych Targach Poznańskich Investfield 2012 oraz na Kongresie Regionów w Świdnicy 2013 ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z EN ISO 9001:2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. publ. pn. „Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.” - VI Etap w zakresie obejm. wykon. części kan. deszczowej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Rozbiórka obiektu budowlanego - pustostanu po byłym warsztacie samochodowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont chodników na cmentarzu przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont dróg żużlowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty cząstkowe jezdni i chodników – roboty uzupełniające
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od zjazdu na leśną drogę do skrzyżowania z ul. Bojową (ODCINEK 2) (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zam. pub. pn. Przebudowa oświetlenia ulicz. wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rej. dojazdu do autostrady A1 w ramach zad.: Uzupełnienie ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Knurowa".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup paliwa dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów w latach 2013-2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda Jana Pawła II do ronda Zacisze Leśne - I Etap obejmujący budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ... .
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont dróg żużlowych - roboty uzupełniające
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania pn. Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie - I Etap
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie (...) zamówienie uzupełniające
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Knurów w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Koncepcja odwodnienia terenów miasta Knurów położonych w zlewni cieku Knurówka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług telefonicznych dla Gminy Knurów” - zamówienie uzupełniające
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług dostępu do internetu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na: Opracowanie dokumentacji projekt. - koszt. dla zadania: "Przebudowa ul. Lotników w Knurowie" w ramach zadania "Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla WP II".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa akcesoriów, podzespołów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2013 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług telefonicznych dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk."........... (Etap 7)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2013 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdrożenie systemu oprogramowania dedykowanego wspomagającego przejęcie przez gminę odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - rejon nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - rejon nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - rejon nr 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - rejon nr 4
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - rejon nr 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów - rejon nr 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Dymka w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku UM przy ul. Ogana 5 w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wyk. zam. publ. pn. „Zagosp. teren. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.” w zakr. obej. wyk. robót drog. w pasie drogi gmin. ul. Gen. Ziętka (Etap 6)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Administr. i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych, zlokal. w K-wie przy ul.: Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej oraz Słonecznej przez okres 24 m.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2013 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Knurów w okresie od 01.07.2013r. do 30.06.2015r.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2013 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych w 2013 roku oraz przygotowanie nieruchomości do zbycia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I – Dąbrowskiego – Paderewskiego” w ramach zadania: „Uzupełnienie oświetlenia w mieście” (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty cząstkowe jezdni i chodników - roboty uzupełniające
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wilsona w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na „Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk.” w zakresie obejm. wykon. oświetl. i części drogi gminnej ul. Jesiennej (Etap 1A).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemu serwerowego o dużej niezawodności pracy wraz z modernizacją sieci teleinformatycznej urzędu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego prowadzenie przez Gminę Knurów egzekucji administracyjnej”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. I Etap zadania inwestycyjnego p.n. "Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie", obejmujący budowę siłowni zewnętrznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Remonty chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykon. zam. publ. pn. "Zagospod. teren. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk." - VI etap w zakr. obejm. wykon. części kanaliz. desz. wraz z przył.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty cząstkowe jezdni i chodników – roboty uzupełniające 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty dróg żużlowych - roboty uzupełniające
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zagosp. ter. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie (...)" w zakresie kształtowania terenów zielonych oraz nasadzeń (Etap 14 i 15B)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów .......... "
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów – roboty uzupełniające
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi w zakresie mycia, konserwacji i dezynfekcji pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn. „Kompleksowe świadczenie usług medycznych w zakresie realizacji badań profilaktycznych ....... "
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn. „Świadczenie usług w zakresie naprawy i obsługi technicznej pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Knurowie ..... "
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym p.n.: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Knurów oraz budżetów jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2009 - 2011”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publiczne pn. "Dostawa i wdrożenie podpisu elektronicznego"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku postępowania pn.: Dostawa i wdrożenie podpisu elektronicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu p.n.: „Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 – 2015”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla zadania pn. "Centrum aktywnego wypoczynku przez cały rok" - .........
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA KNURÓW PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 7"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - zapytanie o cenę p.n.: "Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - zapytanie o cenę pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w post. pn. Przebudowa ulicy Staszica w Knurowie ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Przebudowa bocznej ul. Sztygarskiej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - przetarg ograniczony "Przebudowa ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej ul. Wolności w Knurowie" - w zakresie I Etapu obejmującego przebudowę ul. Plebiscytowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie monitoringu miejskiego dla miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - przetarg ograniczony pn.: "Odwodnienie parkingu przy ulicy Szarych Szeregów w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - zapytanie o cenę - "PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - przetarg ograniczony pn.: "Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa) na odcinku od ul. Koziełka w kierunku ronda w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - przetarg ograniczony - "Uzupełnienie oraz remont oświetlenia w mieście"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - przetarg nieograniczony - "Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wybór dostawcy oprogramowania komputerowego".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty - prz. ograniczony - "Uporząd. ter. w rej. ul. Ziętka i ul. 26-go Stycznia w ramach zad. inw. pt.: "Zagospodarow. ter. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26- Stycznia w K-wie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu o zamówienie publiczne pn.:„Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach I Etapu zad. inwest. pn.: „Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicac
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępow. pn. „Admin. i utrzym. cmentarzy komun. zlok. w Knurowie przy ul.: Rakoniewskiego, Słonecznej oraz 1 Maja-Plebiscytowej w okr. od 01.01.2007r. do 31.12.2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. I Etap zadania pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Koziełka w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. o zam. publ. pn. „Opracowanie dokum. proj.-koszt. dla zad. inwest. pn. Budowa i przeb. kol. deszcz. w rej. ul. Szpitalnej z odprow. do rowu Foch w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publ. pn.: „Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta&#
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu o zamów. publ. pn.:„Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszeniową w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26-goStycznia z przeznaczeniem pod ..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.: Oprac. dokum. proj.-koszt. dla III Etapu zad. pn. „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Knurowa” ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Wybór dostawcy podzespołów, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych na rok 2007”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.:"Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń sieciowych i odbiorczych służących do stałego oświetlenia ulic, placów, sk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofert w postępowaniu o zam. publ. pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 5 rejonów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zam. publ. pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.:"Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2007"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.:"Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w roku 2007, niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów (...) "
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udziel. zam publ. pn.: I Etap zadania pn.: „Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych w Knurowie” – odcinek wschodni.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"REMONT DRÓG ŻUŻLOWYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. pn.: " Zagospodarowanie terenu w rej. ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe" - ETA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.:"Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.:"Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyb. oferty w post. o udz. zam. publ. pn.: "Przebudowa ul. Plebiscytowej, Pl. Powstańców i bocznej ul. Wolności w K-wie" w zakr. II Etapu obejm. przeb. Pl. Powst. i bocznej ul. Wolno
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.:"Wyk. dokumentacji projekt. dla Zadania Nr 1 (..) w ramach projektu p.n.: Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów (..)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Remont oświetlenia w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy ul. Sztygarskiej”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zam. publ. na "Wykonanie dokumentacji proj-koszt. dla zadania pn.: "Budowa miejsc postoj. w obrębie ulic Stalmacha i Wita Stwosza ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Budowa punktu czerpania wody do celów p.poż. dla cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie” w ram
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Rekonstrukcja nieczynnego cmentarza przy ul. Ks. A. Koziełka w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Knurowie” zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od ul. Boj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania DW 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) ..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego p.n.: "ZAKUP MEBLI BIUROWYCH DLA URZĘDU MIASTA KNURÓW UL. F. OGANA - III PIĘTRO"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.: „Świadczenie usług telekomunik. (telefonia stacjonarna i usługa internetowa) na potrzeby Gminy Knurów przez okres 36 m-cy"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Uzupełnienie oświetlenia w mieście oraz remonty oświetlenia”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w post. o udz. zam. publ. p.n.: „Dostawa, instalacja, konfiguracja, transfer baz danych, wdrożenie i szkolenie pracow. w zakr. obsługi zintegr. systemu zarządz. Gminą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w post. o udz. zam. publ. p.n.: „Dostawa, instalacja, konfiguracja, transfer baz danych, wdrożenie i szkolenie pracow. w zakr. obsługi zintegr. systemu zarządz. Gminą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego dla miasta Knurów”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego p.n.:"Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów ul. Ogana 5 - I i II piętro"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego p.n.: „UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE MIASTA KNURÓW”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Wybór dostawcy akcesoriów i podzespołów komputerowych”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KNURÓw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe" - III Etap
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p. n. Prace związane z utrzymaniem drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów, ul. F. Ogana 5 – II piętro”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:"Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zam. publ. pn.: Karczowanie i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzewów w ramach II Etapu zadania inwest. pn. „Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. pub. p.n.:Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w roku 2008,niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2008”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: II Etap zadania pn.: "Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych w Knurowie", obejmujący odcinek północny.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. p.n.: „Dostawa, instalacja, konfiguracja, transfer baz danych, wdrożenie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi zintegrowanego systemu (
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "Budowa miejsc postojowych przy ul. Szpitalnej, Kosmonautów, Jagiełły"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "REMONT DRÓG ŻUŻLOWYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk.” - w zakresie obejm. roboty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamóienie publiczne p.n. "Remont budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepoległości 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Zakup 4 sztuk skanerów na potrzeby Straży Miejskiej”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p. n. „Bieżące utrzymanie, naprawa i konser­wacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "ZABIEGI KONSERWACYJNE NA ISTNIEJĄCYCH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "Remonty chodników na terenie Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia w rejonie ulicy ks. A. Koziełka w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych w Knurowie” w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.: II Etap zadania: "Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, Kosmonautów z uwzgl. komunik. samoch.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kosmonautów w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "Rewitalizacja Rejonu Osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi - opracowanie dokumentacji projektowo - koszt. (..)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: „PRZEBUDOWA UL. MARYNARZY W KNUROWIE”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego p.n.: "DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DLA UL. ALEJA LIPOWA W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniue o zam. publ. p.n. Wykonanie III Etapu zadania p.n. "Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2008/2009".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborzez oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z instalacją i szkoleniami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zam. publ. pn.: wykonanie II Etapu zadania pn.: „Przebudowa ulicy Staszica w Knurowie na odcinku od budynku Inkubatora do pawilonu Biedronka ......
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zam. publ. pn.: Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów ul. F. Ogana 5 - I piętro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA W MIEŚCIE" (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty na wykon. zadania pn. "Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości niezbędnej do realiz. zadań Gminy Knurów w zakresie opłat planist. wynik. z u.o p.iz.p"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa i instalacja serwerów dla zad. Spr@wny urząd -Budowa zintegr. systemu zarządzania , kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicz. ..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów i ich utrzymanie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zam. publ. pn.: Karczowanie i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzewów w ramach III Etapu zad. inwestycyjnego pn.„Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: „REMONTY CZĄSTKOWE JEZDNI, CHODNIKÓW ORAZ NAPRAWA PRZEŁOMÓW NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome – naprawa i wymiana na terenie miasta”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn „Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie” w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zam. publ. pn.: "Wybór dostawcy podzespołów, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "ZABIEGI PIELĘGNACYJNE ZIELENI WYSOKIEJ, KARCZOWANIE, WYCINKA I PRZYCINKA DRZEW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. „Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w roku 2009, niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w zakresie gosp. nieruchomościami"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Knurowie”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: "USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA I KONSERWACJI TERENÓW ZIELONYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „II Etap zadania p.n. Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu FOCH”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2009”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remonty chodników na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbiórka baraków i garażu przy ul. Witosa nr 3 i 5 w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. pn.: "Zagosp. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk". - w zakresie obej. budowę nowych dróg tymczasowych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: III ETAP ZADANIA "Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych" obejmującego odcinek zachodni"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn."Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk." - w zakresie budowy nowych dróg tymczasowych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Opracowanie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów z podziałem na 2 zadania ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: "ZABIEGI KONSERWACYJNE NA ISTNIEJĄCYCH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: II ETAP ZADANIA „Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych w 2009 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont chodnika ul. 1-go Maja - ul. Klasztorna - Etap I".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Alei Lipowej w Knurowie umożliwiająca wykorzyst. obiek­tu w okresie zimowym-dostawa i montaż
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: "Odwodnienie piwnic budynku przy ul. Niepodległości 5 w Knurowie" w ramach zad. inwestyc. pn.: "Adaptacja budynku UM Knurów przy ul. Niepodległości 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) w Knurowie na odc. od skrzyż. z ul. Lignozy do wiad. kolej."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p. n. Zimowe utrzy­manie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2009/2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.:"Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon III Kolonii" dla obszaru położonego w rejonie ..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Budowa miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania ul. Kosmonautów i ul. Szarych Szeregów w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne pn. „Przebudowa oświetlenia w parku przy ul. Ogana w Knurowie" w ramach zad. inwest. p. n. „Uzupełnienie oświetlenia w mieście"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: "Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Zakup energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Knurowie”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.: "Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie ......"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne pn. "Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją i konfiguracją"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne pn. "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: "UTRZYMANIE DROŻNOŚCI ULICZNYCH WPUSTÓW DESZCZOWYCH NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wybór dostawcy akcesoriów, pod­zespołów kompu­terowych, oprogramowania, fachowej literatury.....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne pn. "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, karczowanie, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów w 2010r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: "PRZEBUDOWA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: "Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: "Wykonanie prac geodezyjnych dla potzreb Gminy Knurów w roku 2010"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Piłsudczyków w Knurowie” ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofert w postępowaniu o udziel. zam. publ. w trybie przetargu nieograniczon. pn.: ”Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon FOCH" dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pt. "Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Sporzą­dzenie operatów szacunkowych wy­ceny nieruchomości w roku 2010 niezbęd­nych do realizacji zadań Gmi­ny Knurów w zakr. gosp. nieruch.......
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udziel. zam. publ. pn.: ”Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów” - Rejon nr 6.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publ. pn. „Przebudowa skrzyżowania DW 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego w Knurowie”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: "Remonty chodników na terenie Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym w latach 2010-2011"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Generała Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk. - Budowa i remont gminnych dróg żużlowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Budowa miejsc postojowych w rejonie skrzyż. ul. Mieszka I i ul. Dąbrowskiego w Knurowie” w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Rozbudowa radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynków nr 50 do 42e przy ul. Wilsona w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie garaży przy ul. Parkowej w Knurowie w ramach zadania: „Uzupełnienie oświetlenia w mieście”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Polnej w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Parkowej z Al. Piastów w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Uzupełnienie oświetlenia ul. Sztygarskiej w Knurowie" w ramach zadania inwestycyjnego "Uzupełnienie oświetlenia w mieście"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: „Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Najem serwerów telekomunikacyjnych na okres 48 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Świadczenie usług telekomunikacyj­nych (telefonia stacjonarna i dostęp do internetu) na okres 24 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn. "Utrzymanie przystanków autobusowych i wiat przystankowych na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Najem serwerów telekomunikacyjnych na okres 48 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Wybór dostawcy akcesoriów, podzespołów komputerowych, oprogramowania, fachowej literatury informatycznej oraz materiałów eksploatacyjnych ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu : „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Budowa miejsc postojowych przy ul. Legionów w Knurowie” w ramach zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II w Knurowie”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów w rejonie cmentarza przy ul. Rakoniewskiego wraz z koncepcją zagosp. terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o ponownym wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II w Knurowie”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. I Etap zadania Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. I Etap zadania Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: „Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: Opracow. dok. proj. – koszt. dla zad: „Termomodernizacja budynku UM Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagosp. w rej. wejścia do ww. bud."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wyborze oferty w post. pn. III Etap zadania Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku UM Knurów przy ul. Niepodległości 7 wraz z budową garażu w rejonie bud. UM przy ul. Niepodległości 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Marynarzy w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome – naprawa i wymiana na terenie miasta”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Bieżące utrz., naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabaw. na gminnych placach zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych (....)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów z podziałem na 3 zadania"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rybnej w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. II Etap zadania Inwest. pn. Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe – VI etap” (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Dymka w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Rozbudowa radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Wolności w Knurowie na odcinku od ul. 1-go Maja do budynku nr 53
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zagospodar. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budown.mieszkaniowe – VI etap” - dokumentacja projektowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zakup paliwa dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego polegającej na obsłudze Gminy Knurów, w zakresie(....)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową–Kapelanów Wojskowych”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. pn. "Zagosp. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.” w zakr. obejm. wykon. oświetl. i drogi gmin.– ul. Deszczowej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie siłowni zewnętrznej w ramach zadania p.n.: "Siłownia wiedzy - wyjątkowy szlak rekreacyjno - historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Dostawa akcesoriów, podzespołów komputerowych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2012 r.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zaprojektowanie i zbudowanie strony internetowej wraz z produkcją spotów reklamowych na potrzeby przeprow. kampanii prom. w ramach projektu Knurów .....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przeprowadzenie kampanii outdoorowej na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Inform. o wyborze w postęp. "Zag.teren. w rej.ul.Gen.Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." w zakr. obejm. wyk. oświetl. i dróg gmin. – ul.Przedwiośnia i ul.Wiosennej (Etap 10)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. "Zagosp. teren. w rej.ul.Gen.Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." w zakr. obejm. wyk. oświetl. i drogi gmin. – ul.Przedwiośnia (Etap 12)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Oprac. dokument. proj. - kosztorys. dla zad. p.n.: "Przebudowa ul. Koziełka na odc. od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa i montaż fontanny w parku w rejonie ul. Dworcowej i ul. Kopalnianej w Knurowie”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Rekonstrukcja parku przy ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn. Przeprowadzenie w prasie ogólnopolskiej i branżowej kampanii promocyjnej terenów inwest. Gminy Knurów na potrzeby realizacji projektu: Knurów - zawsze...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęppowaniu p.n.: Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przeprowadzenie kampanii w internecie na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: „Knurów zawsze po drodze...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I - Dąbrowskiego - Paderewskiego w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście - I Etap...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Budowa miejsc postojowych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej w Knurowie” w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa prawna Gminy Knurów”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej ..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remonty chodników na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Kompleksowa organizacja udziału Gminy Knurów w Międzynarodowych Targach Poznańskich Investfield 2012 oraz na Kongresie Regionów w Świdnicy 2013 ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. pn. „Zagosp. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.” - VI Etap w zakresie obejm. wyk. części sieci kan. desczowej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont chodników na cmentarzu przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu p.n.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od zjazdu na leśną drogę do skrzyżowania z ul. Bojową (ODCINEK 2) (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. pn. Przebudowa oświetl. uliczn. wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odc.od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 w ramach zad.: Uzupełnienie ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zakup papieru kserograficznego dla UM Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zakup paliwa dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów w latach 2013-2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa oświetlenia uliczn. wzdłuż ul. Niepodległości od ronda Jana Pawła II do ronda Zacisze Leśne - I Etap obejm. bud. oświetl. ulicznego wzdłuż...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie – I Etap”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania pn. Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu pn. Koncepcja odwodnienia terenów miasta Knurów położonych w zlewni cieku Knurówka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Knurów w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług telekomunikacyj­nych (telefonia stacjonarna i dostęp do internetu) na okres 24 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla zadania: „Centrum aktywnego wypoczynku przez cały rok” ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofery w postępowaniu pn. „Opracowanie dokum. projekt.-koszt. dla zad. „Przebudowa ul. Lotników w Knurowie” w ramach zad. „Przebudowa układu komunik. osiedla Wojska Polskiego II”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa akcesoriów, podzespołów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2013 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnienie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług telefonicznych dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.” - .......... (Etap 7).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu: Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Dymka w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Knurów w okresie od 01.07.2013r. do 30.06.2015r.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wyborze oferty w postęp.- „Zagosp. teren. w rej. ul. Gen.Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.” w zakr. obejm. wyk. rob. drog. w pasie drogi gm. ul. Gen.Ziętka (Etap 6)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku UM przy ul. Ogana 5 w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Admin. i utrzym. trzech cmentarzy kom., zlokaliz. w Knurowie przy ul.: Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej oraz Słonecznej przez okres 24 miesięcy"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I – Dąbrowskiego – Paderewskiego” ......."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n.: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wilsona w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty "Zagosp. teren. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." w zakr. obejm. wykon. oświetl. i części drogi gmin. ul. Jesiennej (Etap 1A)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa systemu serwerowego o dużej niezawodności pracy wraz z modernizacją sieci teleinformatycznej urzędu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. I Etap zadania inwestycyjnego p.n. "Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie obejmujący budowę siłowni zewnętrznej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postęp. pn. „Zagosp. teren. w rej. ul.Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk.”- VI etap w zakr. obej. wykon. części kan. deszcz. wraz z przył.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Remonty chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Zagosp. ter. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w K-wie z przezn. pod bud. mieszk." w zakr. kształt. ter. zielonych oraz nasadzeń (Etap 14 i 15B).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Knurów”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Kompleksowa obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów ...."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu p.n. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług pn.: "Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta Knurowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na "Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń sieciowych i odbiorczych służących do stałego oświetlenia ulic, placów..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenia ul. Rakoniewskiego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Knurowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu "Konserwacja rowów powierzchniowych na terenie Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac pn.: "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie koncepcji programowo-finansowej wraz ze wstępnym studium wykonalności dla zadania pn.: Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę wodociągu zasilającego osiedle Szczygłowice w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów miejskich"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa) od ul. Rybnej do stacji PKP w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn. "Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Knurowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60 000 euro na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Remont kapitalny ul. Kołłątaja w Knurowie wraz z budową miejsc postojowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zabudowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ulicach: Piłsudczyków, Mieszka I, Paderewskiego, Chopina, Chrobrego, Szymanowskiego"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60000 euro na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenie ul. Rakoniewskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "REKONSTRUKCJA PARKU PRZY UL. DWORCOWEJ - KOPALNIANEJ W KNUROWIE" - ETAP I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta Knurowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na przetarg pn.: "Wykonanie koncepcji programowo - finansowej wraz ze wstępnym studium wykonalności dla zadania pn.: Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów (
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach postępowania na zamówienie pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa) od ul. Rybnej do stacji PKP w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Remont nawierzchni ul. Brzechwy w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA REDYNA W KNUROWIE" - etap I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Remont dachu krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu pn: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (...) MODERNIZACJA UL. K. WIELKIEGO W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na wykonanie zadania pn.: "Niwelacja i uporządkowanie nieużytków miejskich przy MSP 9"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: "Remont dachu krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości powyżej 60000,00 euro prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległo
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:"Remont dach budynku bocznego Urzędu Miasta w Knurowie przy ul. Niepodległości 5".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu pn.: "REMONT CZĘŚCI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W OBIEKCIE MOSiR W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa o zamówienie publiczne pn.: Budowa wodociągu zasilającego osiedle Szczygłowice w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogran. o wart. nie przekr. 60000 euro pn."Opracowanie dokumen. projekt.-koszt. dla zadania inwest. pn.: Modernizacja ulicy Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolno
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o p.n.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zad. inwestycyjnego pn.: „MODERNIZACJA ULICY KAZIMIERZA WIELKIEGO w KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.:"Utrzymywanie przystanków autobusowych na terenie miasta Knurów."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: "Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta Knurowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.:"Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Knurów w 2005 roku."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: "Rozbiórka baraków i garażu przy ul. Witosa nr 5 i 7 w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. "Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w mieście" - wszczętego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60 tys euro pn.: Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60.000 euro - "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60 000 euro na "Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej z podziałem miasta na 5 rejonów - w okresie 2 lat".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zakup artykułów biurowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "NAPRAWĘ DRÓG ŻUŻLOWYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 euro pn.:"Zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "PRZEDŁUŻENIE ULICY ALEJA LIPOWA W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "UTRZYMANIE POBOCZY I ROWÓW W PASIE DROGOWYM"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60000 euro na "Remont i przebudowę z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo-usługowego w Knurowie - Szczygłowicach, przy ul. Staszica 1.....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "ZABIEGI PIELĘGNACYJNE ZIELENI WYSOKIEJ I PRZYCINKA DRZEW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60 000 euro na: "Przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa w Knurowie) ..........."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówienie publ. poniżej 60 tys. euro pn. "Urządzenia bezpieczeństwa(barierki), znaki drogowe pionowe i poziome (naprawa, wymiana) na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "UTRZYMANIE DROŻNOŚCI ULICZNYCH WPUSTÓW DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 euro pn. "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.:"Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogr. o wartości poniżej 60.000euro pn."Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.PRZEBUDOWA ULICY KAPELANÓW WOJSKOWYCH W KNUROWIE".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:I Etap zadania pn.: Modernizacja budynkuUrzędu Miasta przy ul. Ogana 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogr.o wartości poniżej 60.000 euro pn.:"Podział nieruchomości położonych w Knurowie wraz z dokumentacją przewłaszczeniową."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogr. o wartości poniżej 60.000 euro pn.:"Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w Knurowie."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60 tys euro pn.: II etap zadania pn.: Modernizacja oświetlenia osiedla Redyna w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogranicz.o wartości poniżej 60.000 euro pn.:"Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na terenie miasta Knurowa".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60.000 euro pn.: "Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wart. poniżej 60.000 euro pn.:"Uporządkowanie terenów zielonych niezagospodarowanych."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 euro na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłow
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60.000 EURO pn. "Przebudowa ul. Witosa w Knurowie w zakresie I i II Etapu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont szatni sportowców w obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Sztygarskiej – Hala Sportowa”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont dachu budynku bocznego Urzędu Miasta w Knurowie przy ul. Niepodległości 5”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości w podziale na 3 zadania”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:„Zabudowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ulicach: Wolności, Poprzecznej, Ułanów, Sikorskiego, Pocztowej, Żwirki i Wigury, Konopnick
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pow. 60 tys. Euro pn.: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów miejskich"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: "Remont szatni sportowców w obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Sztygarskiej- Hala Sportowa."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym pn.: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: II etap zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Knurowa”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro pn.: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont szatni sportowców w obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Sztygarskiej – Hala Sportowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:"Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu pn.: "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 Euro pn. "Wykonanie dwujęzycznego informatora o Knurowie oraz dwujęzycznej ulotki informacyjnej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: wykonanie oświetlenia ulicy Jęczmiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: modernizacja ulicy Wolności-Jęczmienna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wart nie przekr. 60.000 euro pn.: "Administracja i utrzymanie od dnia 15.12.2005r.-do dnia 31.12.2007r. cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego ........
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: "Wycinka drzew i krzewów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro pn.: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogran. poniżej 60000 euro pn. "Administracja i utrzymanie od dnia 01.02.2006r. - do dnia 31.12.2006r. cmentarza kom. przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie wraz z jego obiektam
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówienie publiczne pn.: „Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn. "Wykonanie materiałów reklamowo-promocyjnych dla Urzędu Miasta Knurów na rok 2006"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60.000 euro na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonaie dokument. proj-koszt. dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogranioczonym pn.: "Sporzadzenie operatów szacunkowych określajacych wartość rynkową lokali mieszkalnych na potrzeby zamawiającego w 2006r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Knurowa" - Etap I: Budowa miejsc postojowych przy ul. F. Ogana"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zam. publ. o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany do SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. II Etap zadania inwestycyjnego pn.: "Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zam. publ. o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: "Wykonanie materiałów reklamowo-promocyjnych dla Urzedu Miasta Knurów na rok 2006".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyk.zam. publ. o wart. nie przekr. 60.000 euro pn. "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew oraz usuwanie żywopłotów i zakrzacz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na wykonanie zamówienia pn.: "Remont dróg żużlowych" na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonympn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika przy ulicy Zwycięstwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonympn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika przy ulicy Zwycięstwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60.000 euro na wykonanie zamówienia publicznego pn.: III Etap zadania pn. "Przebudowa ulicy Witosa w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 euro pn.: "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogran na wyk. zam. publ. o wart. pow. 60.000 euro pn.:"Pełnienie nadzoru inwestors. nad realizacją zad. inwest. pn. II Etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogran. na wykon. zamówienia publ. o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.:"Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej dotyczącej oceny warunków geotechnicznych podłoż
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: "Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: " Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 euro pn. "Modernizacja ul. Jęczmiennej w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie o wart. pow. 60.000 euro na oprac. konc. urbanist.-architekt. dla zad.: Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyk. zadania pn.: "Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni urządzonej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wart. pow. 60.000 euro o udziel. zam. publ. pn.: I Etap zadania pn.: "Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogran. o wart. nieprzekraczającej 60.000 euro o udzielenie zam. publ. pn.: "Remont nawierzchni chodników wokół niecek basenowych na Kąpielisku Leśnym "Zacisze" w Knuro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości przekraczającej 60.000 euro o udzielenie zam. publ. pn.: "Przebudowa ulicy Krasickiego w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokum. proj-koszt. na wykonanie zadania inwest. pn.: Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Koziełka w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60.000 euro pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn. "Rekonstrukacja parku przy ul. Kopalnianej w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Knurów rozpoczynanych w 2006r"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wart. pow. 60 tys euro pn.: "Przebudowa ulicy Staszica w Knurowie na odcinku od budynku Inkubatora do pawilonu Biedronka..." - etap I i III
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60.000 euro na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa bocznej ulicy Sztygarskiej w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Og�oszenie o przetargu ograniczonym na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Plebiscytowej, Placu Powsta�c�w i bocznej ul. Wolno�ci w Knurowie" - w zakresie I Etapu obejmuj�cego przeb
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: Etap I zadania pn.: "PRZEBUDOWA UL. KAPELANOW WOJSKOWYCH W KNUROWIE" - odcinek wschodni
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60000 euro na: "Opracow. dokum. proj.-koszt. pn. Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rej. ul. Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: Wykonanie robót bud.-montaż w ramach I etapu zad. inwest. pn..: Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn.: Zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów i OSP
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro pn.: „Wykonanie monitoringu miejskiego dla miasta Knurów”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wykonanie zamowienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro p.n.: "ODWODNIENIE PARKINGU PRZY UL. SZARYCH SZEREGóW W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. ograniczonym na wyk. zam. publ. o wart. nie przekr. 60.000 euro p.n.: "Remont chodnika wzdłuż drogi woj. DW 921 (ul. Dworcowa) na odc. od ul. Koziełka w kierunku ronda w Knurow
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na udzielenie zam. publ. pn.: Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 w Knurowie - Etap II
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn.: „Zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów i OSP”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wykonanie zam. publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: "UZUPEŁNIENIE ORAZ REMONT OŚWIETLENIA W MIEŚCIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn.: Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach I Etapu zadania inwestycyjnego pn.: Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie ............ ".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. ogr. p.n.: Uporządkowanie ter. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26-go Stycznia w ramach zad. inwest. pt. "Zagospod. ter. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26-go Stycznia w K-wie (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 60.000 euro na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ...."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: I Etap zadania pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Koziełka w Knurow
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. "Podział nieruchomości wraz z dokumentacją przewłaszczeniową w rej. ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Opracowanie dokum. proj.-koszt. dla III Etapu zad. pn. „Budowa miejsc postoj. na terenie m. Knurowa” - obej. bud. miejsc post. w rej. ul. Kosmon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn."prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń sieciowych i odbiorczych służących do stałego oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym p.n.: "ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W REJONIE UL. GEN. ZIĘTKA I UL. 26 STYCZNIA W KNUROWIE Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE" - ETAP I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyk. zam. publ. o wart. nie przekr. 60.000 euro pn.: „Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach admin. przez Urząd Mi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetrag ograniczony pow. 60.000 euro na wykonanie zam. publ. pn.: I Etap zadania pn.: „Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych w Knurowie” – odcinek wschodni.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym p.n.: "PRZEBUDOWA UL. PLEBISCYTOWEJ, PLACU POWSTAŃCÓW I BOCZNEJ UL. WOLNOŚCI W KNUROWIE" W ZAKRESIE II ETAPU OBEJM. PRZEBUDOWĘ PLACU POWSTAŃCÓW I BOCZNEJ WO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na udzielenie zam. publ. pn.: Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 w Knurowie - Etap II
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zam. publ. o wartości pow. 60 000 euro pn.: "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 5 rejonów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyk. zam. publ. o wart. nie przekr. 60.000 euro pn.: „Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2007"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyk. zam. publ. o wart. nie przekr. 60.000 euro pn.: „Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2007"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przetargu nieogran. o wart. pow. 211.000 euro na wyk. zad. p.n.: "Wyk. dokumentacji projekt. dla Zadania Nr 1 (..) w ramach projektu p.n.: Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów (.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Opracowanie koncepcji urban.– arch. dla zad. pn. „Modernizacja ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Targowej do krytej pływalni wraz z przebud. zajezdni autobusowej i targowiska mi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60.000 euro na wykonanie zamówienia p.n.: "REMONT DRÓG ŻUŻLOWYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. na wykonanie zam. publ. o war. pow. 60 000 euro pn.:"Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurzadzonej i uzupełnianie nadadzeń, które stanowi część zadan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: „Wykonanie dok. proj-koszt. dla zadania pn.: „Budowa miejsc post. w obrębie ulic Stalmacha i Wita Stwosza w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogran. na wykonanie zam. publ. o wart. do 60.000 euro pn: „Remont oświetlenia w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy ul. Sztygarskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wyk. zam. publ. o wart. przekraczającej 60.000 euro p.n.: "REKONSTRUKCJA NIECZYNNEGO CMENTARZA PRZY UL. KS. A. KOZIEŁKA"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. „Budowa punktu czerpania wody do celów p.poż. dla cmentarza komunalnego przy ul.Rakoniewskiego w Knurowie”w ramach zadania pn.:„Budowa cmen
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wart. poniżej 60 tys euro pn.: „Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogr. na wyk. zam. publ. pn."Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Knurowie zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr924 na odcinku od ul.Bojowej do ul.Lignozy w Knuro
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac pn. "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i 26 Stycznia w Knurowie .... - roboty drogowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i 26 Stycznia w Knurowie .... - roboty drogowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Opracow. dokum. projekt. dla zad. pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojew. nr 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego ..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieograniczonym pn.: "Dostawa, instalacja, konfiguracja, transfer baz danych, wdrożenie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Kn
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Oprac. dokum. projekt. dla zad. pn.: Przebudowa skrzyż. drogi wojew. nr 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia w Knurowie...- roboty budowlane
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługa internetowa) na potrzeby Gminy Knurów przez okres 36 miesięcy".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: "Uzupełnienie oświetlenia w mieście oraz remonty oświetlenia"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Rozbudowa monitoringu miejskiego dla miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieograniczonym pn.: "UTRZMANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE MIASTA kNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn.: Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - III Etap
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Karczowanie i pielęgnację drzew oraz wycinkę krzewów w ramach II Etapu zadania inwestycyjnego pn. "Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wykonanie zadania pn.: "Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "REMONTY CZĄSTKOWE JEZDNI I CHODNIKÓW ORAZ NAPRAWA PRZEŁOMÓW NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Prace związane z utrzym. drożności ulicznych wpustów deszcz. na drogach administr. przez UM Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wart. powyżej 206.000 euro na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA, TRANSFER BAZ DANYCH, WDROŻENIE I SZKOLENIE ..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Budowa miejsc postojowych w Knurowie przy ul. Szpitalnej, Kosmonautów, Jagiełły".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: II Etap zadania pn. "Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych w Knurowie", obejmujący odcinek północny.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia p. n. "Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2008"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod bud. mieszk." - w zakresie dróg żużlowych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia p. n. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk. - w zakresie obejm. roboty drogowe .."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "REMONT DRÓG ŻUŻLOWYCH"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia p. n. "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia p.n. Remont budynku Urzędu Miasta Knu­rów przy ul. Niepodległości 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia p.n. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o negocjacjach z ogłoszeniem na wykonanie zamówienia publ. p.n. "Dostawa infrastruktury serwerowej wraz z instalacją i szkoleniami dla zadania: Spr@wny urząd - Budowa zintegrowanego ..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: "PRZEBUDOWA UL. MARYNARZY W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Utrzymanie poboczy i rowów pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: II Etap zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia w rejonie ulicy ks. A. Koziełka w Knurowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Rewitalizacja Rejonu Osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi - opracowanie dokumentacji projekt.-koszt. ..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "ZABIEGI KONSERWACYJNE NA ISTNIEJĄCYCH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zam. publ. pn.: "Rewitalizacja Rejonu Osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi - opracowanie dokumentacji projekt.-koszt. ..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przteargu nieograniczonym p.n.: "Budowa kompleksu boisk sportowych w Knurowie w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o prz. ograniczonym p.n.: II Etap zad.: Zagospodar. ter. osiedl. w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, Kosmonautów z uwzgl. kom. sam. obejm. budowę miejsc post. w obr. ul. Stalmacha i ul. Stwosz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przteargu nieograniczonym p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: PRZEBUDOWA UL. MARYNARZY W KNUROWIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kosmonautów w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym p.n.: "Docelowa organizacja ruchu dla ul. Aleja Lipowa w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Uporządkowanie teren ów zielonych niezagospodarowanych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykon. zam . publ. pn.: "Rewitalizacja Rejonu Osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi" - oprac. dokumentacji proj.-koszt. ...."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: PRZEBUDOWA UL. MARYNARZY W KNUROWIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie I Etapu zadania inwestycyjnegop.n.: "Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie III Etapu zadania pn.: Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym p.n.: "Docelowa organizacja ruchu dla ul. Aleja Lipowa w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publ. pn.: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2008/2009".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie II Etapu zadania pn.: Przebudowa ulicy Staszica w Knurowie na odcinku od budynku INKUBATORA do pawilonu Biedronka z budową miejsc postoj. ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. „Dostawa i instalacja serwerów dla zadania „Spr@wny urząd – Budowa zintegrowanego systemu zarządzania, kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przet. nieogr. p.n.: UZUPEŁN. OŚWIETL. W MIEŚCIE, w tym: A) Przebud. oświetl. uliczn. w ul. Kazimierza Wielk. w K-wie na odc. od bud. nr 1 do bud. nr 4, B) Uzupełn. pkt świetl. na ul. Wyspiańsk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publ. pn.: "Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzenie operatu szacunk. wyceny nieruchomości niezbęd. do realiz. zad. G. Knurów w zakresie opłat planist. wynik. z art. 36 u.oplan.izag.przestrz.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "WYŁAPYTANIE BEZDOMNYCH I POZBAWIONYCH OPIEKI ZWIERZĄT Z TERENU ADMINISTRACYJNEGO MIASTA KNURÓW I ICH UTRZYMANIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: Karczowanie i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzewów w ramach III Etapu zad. inw. pn. Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "REMONTY CZĄSTKOWE JEZDNI, CHODNIKóW ORAZ NAPRAWA PRZEŁOMÓW NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne - II Etap zadania pn.; Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu FOCH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "ZABIEGI PIELĘGNACYJNE ZIELENI WYSOKIEJ, KARCZOWANIE, WYCINKA I PRZYCINKA DRZEW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA, BARIERKI, ZNAKI DROGOWE PIONOWE I POZIOME - NAPRAWA I WYMIANA NA TERENIE MIASTA"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Remonty chodników na terenie miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w roku 2009, niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów ..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Rozbiórka baraków i garażu przy ul. Witosa nr 3 i 5 w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA I KONSERWACJI TERENÓW ZIELONYCH Z PODZIAŁEM MIASTA NA 6 REJONÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczeciu postępowania pn. „Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2009”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyk. zamówienia pn.: "Zagospod. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budow. mieszk." - budowa nowych dróg tymczasowych...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nie urządzonej i uzupełnianie nasadzeń"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne pn.: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospod. przestrzen. miasta Knurów Rejon III Kolonii ....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: III Etap zadania "PRZEBUDOWA UL. KAPELANÓW WOJSKOWYCH" obejmującego odcinek zachodni
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przeatrgu nieograniczonym p.n. Opracowanie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów z podziałem na 2 zadania ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: II ETAP ZADANIA Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "ZABIEGI KONSERWACYJNE NA ISTNIEJĄCYCH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Remont chodnika ul. 1-go Maja - ul. Klasztorna - Etap I".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne pn.: Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogran. p.n. Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Alei Lipowej w Knurowie umożliwiająca wykorzyst. obiek­tu w okresie zimowym - dostawa i montaż lodowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zam. pn.: Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) w Knurowie na odc. od skrzyż. z ul. Lignozy do wiaduktu kolej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. na wyk. zam. publ. pn.:"Odwodnienie piwnic budynku przy ul. Niepodległości 5 w Knurowie" w ramach zad. inwest. pn.: "Adaptacja budynku UM K-w przy ul. Niepodległości 5"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Strazy Miejskiej w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamów. publ. pn.: Opracowanie zmiany fragmentu miejsc. planu zagospod. przestrzen. m. Knurów Rejon III Kolonii dla obszaru poł. w rejonie szkoły ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2009/2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 312/FB/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 334/FB/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 312/FB/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: "Budowa miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania ul. Kosmonautów i ul. Szarych Szeregów w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenieo przetargu nieograniczonym p.n. Przebudowa oświetlenia w parku przy ul. Ogana w Knurowie w ramach zadania inwestycyj­nego p. n. Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o prz. nieogr. na wyk. zam. publ. pn.: „Administrow. i utrzym. trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicach: Rakoniewskiego, Słonecznej oraz 1 Maja - Plebiscytowej (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o prz. nieogr. na wyk. zam. publ. pn.: „Administrow. i utrzym. trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicach: Rakoniewskiego, Słonecznej oraz 1 Maja - Plebiscytowej (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publ. pn.: "Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamów. publ. pn.: "Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją i konfiguracją
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „UTRZYMANIE DROŻNOŚCI ULICZNYCH WPUSTÓW DESZCZOWYCH NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA KNURÓW”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów w 2010r., wszczętym w trybie negocjacji z ogłoszeniem.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wybór dostawcy akcesoriów, pod­zespołów komput., oprogramowania, fachowej lit. informatycznej oraz mat. eksploatacyjnych dla U M Knurów w 2010 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "PRZEBUDOWA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ W KNUROWIE"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, karczowanie, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pt. "Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Piłsudczyków w Knurowie" w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
„Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Sporzą­dzenie operatów szacunkowych wy­ceny nieruchomości w roku 2010 niezbęd­nych do realizacji zadań Gminy Knurów w zakresie gospodarki nieruchomo­ściami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów Rejon FOCH dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa skrzyżowania DW 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Remonty chodników na terenie Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym w latach 2010-2011"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w K-wie z przeznaczeniem pod budown. mieszkaniowe - Budowa i remont gminnych dróg żużlowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania ul. Mieszka I i ul. Dąbrowskiego w Knurowie" w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Modernizacja radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynków nr 50 do 42e przy ul. Wilsona w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie garaży przy ul. Parkowej w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa i montaż fontanny w parku w rejonie ul. Dworcowej i ul. Kopalnianej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Polnej w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Parkowej z Al. Piastów w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa garażu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa garażu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Budżetowym i Planowania. Oferta: OR.II.2110.19.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieogranocznym p.n.: "Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Uzupełnienie oświetlenia ul. Sztygarskiej w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Najem serwerów telekomunikacyj­nych na okres 48 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyj­nych (telefonia stacjonarna i dostęp do internetu) na okres 24 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Utrzymanie przystanków autobusowych i wiat przystankowych na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wybór dostawcy akcesoriów, pod­zespołów komputerowych, oprogramowania, fachowej literatury informatycznej oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa miejsc postojowych przy ul. Legionów w Knurowie w ramach zadania pn.: Budowa miejsc postojowych na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II w Knurowie".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów w rejonie cmentarza przy ul. Rakoniewskiego wraz z koncepcją zagospodar. terenu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p. n. I Etap zadania Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. p.n.: Opracowanie dokumentacji proj. – koszt. dla zad.: „Termomodernizacja budynku UM Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagosp. w rej. wejścia do ww. budynku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie" w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Marynarzy w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przet. nieogr. pn. III Etap zadania Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 wraz z budową garażu w rejonie bud. UM przy ul. Niepodległości 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów z podziałem na 5 zadań
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ołoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: "Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów z podziałem na 3 zadania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. p.n.: Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych pl. zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych na wskazanych gminnych pl. zabaw"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rybnej w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. II Etap zadania inwestycyjnego pn. Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie ..........
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. p.n.: Zagospodar. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk. - VI etap, w zakresie obejm. wyk. robót poleg. na przyg. ter. do zb.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. "Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową - Kapelanów Wojskowych wraz z przebudową oświetlenia".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Dymka w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. p.n.: Zagospodar. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk. - VI etap, w zakresie obejm. wyk. robót poleg. na przyg. ter. do zb.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Wolności w Knurowie na odcinku od ul. 1-go Maja do budynku nr 53
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. "Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego ..."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. p.n.: „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul.26-go Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe – VI etap” - dokumentacja projektowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przteargu nieograniczonym p.n.: "Zakup paliwa dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową - Kapelanów Wojskowych"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. : Wykonanie siłowni zewnętrznej w ramach zad. p.n.: Siłownia wiedzy - wyjątkowy szlak rekreacyjno - historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej w K-wie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu pn. Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk. - w zakr. obejm. wykon. oświetlenia i drogi gm. - ul. Deszczowej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. : Wykonanie siłowni zewnętrznej w ramach zad. p.n.: Siłownia wiedzy - wyjątkowy szlak rekreacyjno - historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej w K-wie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zaprojektowanie i zbudowanie strony internetowej wraz z produkcją spotów reklamowych na potrzeby przeprowadzenia kampanii promocyjnej ..........
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. : Dostawa akcesoriów, podzespołów komputerowych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2012 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. : "Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów",
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu "Zagosp. teren. w rej. ul.Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk. w zakr. obejm. wykon. oświetl. i dróg gmin.-ul.Przedwiośnia ul.Wiosennej (Etap 10)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu pn. "Zagosp. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." w zakresie obej. wykon. oświetl. i drogi gmin. - ul. Przedwiośnia (Etap 12)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kampanii outdoorowej na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej (....)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa i montaż fontanny w parku w rejonie ul. Dworcowej i ul. Kopalnianej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnienie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rekonstrukcja parku przy ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OgŁoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przeprowadzenie kampanii w internecie na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa miejsc postojowych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej w Knurowie" w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przeprowadzenie w prasie ogólnopolskiej i branżowej kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych Gminy Knurów na potrzeby realizacji projektu: Knurów ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przeprowadzenie kampanii w internecie na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I - Dąbrowskiego - Paderewskiego w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście - I Etap ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Kompleksowa obsługa prawna Gminy Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowa organizacja udziału Gminy Knurów w Międzynarodowych Targach Poznańskich Investfield 2012 oraz na Kongresie Regionów w Świdnicy 2013 .....
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zagosp. terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." - VI Etap w zakresie obejm. wykonanie części sieci kanalizacji deszczowej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont chodników na cmentarzu przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przet. nieogr. p.n.: Administrow. i utrzymanie trzech cmentarzy kom. zlokal. w Knurowie przy ul: Rakoniewskiego, Słonecznej oraz 1 Maja - Plebiscytowej w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieog. pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 w ramach zad.: Uzupełnienie ośw..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od zjazdu na leśną drogę do skrzyżowania z ul. Bojową (ODCINEK 2) (...)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup paieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie - I Etap
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup paliwa dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów w latach 2013-2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieog. pn. Budowa oświetlenia uliczn wzdłuż ul. Niepodległości od ronda Jana Pawła II do ronda Zacisze Leśne - I Etap obej. budowę oświetlenia ulicz. wzdłuż ul.Niepodległości ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Koncepcja odwodnienia terenów miasta Knurów położonych w zlewni cieku Knurówka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przet. nieogr. pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zad. pn. Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie - I Etap
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Knurów w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Opracowanie dokumentacji proj.-koszt. dla zadania: "Przebudowa ul. Lotników w Knurowie" w ramach zadania "Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Wojska Polskiego II".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyj­nych (telefonia stacjonarna i dostęp do internetu) na okres 24 m-cy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Dostawa akcesoriów, podzespołów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2013 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnienie nasadzeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telefonicznych dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." - w zakr. obejm. wykon. oświetl. i części drogi gmin. .... Etap 7
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Dymka w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Administr. i utrzym. trzech cmentarzy komunalnych, zlokal. w K-wie przy ul.: Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej oraz Słonecznej przez okres 24 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. ”Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Knurów”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Administr. i utrzym. trzech cmentarzy komunalnych, zlokal. w K-wie przy ul.: Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej oraz Słonecznej przez okres 24 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zagospodarowanie terenów w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk." - w zakr. obejm. wykonanie robót drogowych ....... (Etap 6)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku UM przy ul. Ogana 5 w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Knurów w okresie od 01.07.2013r. do 30.06.2015r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I - Dąbrowskiego - Paderewskiego" w ramach zadania: ......... .
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wilsona w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zagosp. teren. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod bud. mieszk. w zakr. obejm. wykon. oświetlenia i części drogi gmin. ul. Jesiennej (Etap 1A)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Dostawa systemu serwerowego o dużej niezawodności pracy wraz z modernizacją sieci teleinformatycznej urzędu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: I Etap zadania inwestycyjnego p.n. "Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie", obejmujący budowę siłowni zewnętrznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remonty chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zagospod. teren. w rej. ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przezn. pod budown. mieszk." - VI etap w zakr. obejm. wykon. części kanaliz. deszcz. wraz z przył.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o zamówieniu p.n. „Zagosp. ter. w rej. ul. Gen.Ziętka i ul. 26 Stycznia w K-wie z przezn. pod bud. mieszk." w zakresie kształtowania terenów zielonych oraz nasadzeń (Etap 14 i 15B)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o zamówieniu p.n. Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Kompleksowa obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów w zakresie zadań realizowanych przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta ....."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o zamówieniu p.n. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach (usługach)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej Eweliny Maj złożona w dniu 27.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnych Eweliny Maj oraz Tomasza Rzepy złożona w dniu 27.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę lokali mieszkalnych przy ul. Antoniego Słoniny 4/7, 15/7 w Knurowie w ramach zadania pod nazwą "Przebudowa lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych Starego Knurowa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr SD.0121.13.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie z dnia 25.05.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów OR.II.2110.22.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży dwóch nieruchomości zbudowanych położonych w Knurowie przy ul. Dworocowej 29, Dworcowej 31, stanowiących własność Gminy Knurów w drodze przetargów ustnych nieograniczonych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 357/25 położonej w Knurowie ul. Tęczowej stanowiącej własność Gminy Knurów, z przeznaczeniem pod budowę bdynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z możliwością wbudowanych usług nieuciążliwych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Porządku i Spraw Socjalnych w dniu 17.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje radnych Bogdana Danielaka i Pawła Szkatuły złożone w dniu 14.08.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje radnych Bogdana Danielaka i Pawła Szkatuły złożone w dniu 14.08.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje i zapytania radnych Bogdana Danielaka i Pawła Szkatuły złożone w dniu 13.08.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje i zapytania radnych Bogdana Danielaka i Pawła Szkatuły złożone w dniu 13.08.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu:
Obchód przedspisowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Kandydatów na rachmistrzów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Kandydatów na rachmistrzów
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz rachmistrzów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór Kandydatów na rachmistrzów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie kandydata na rachmistrza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mammografia - wrzesień 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofertyy w postępowaniu pn. „Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw w rejonie ul. Koziełka – Rejon III”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofertyy w postępowaniu pn. „Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw w rejonie ul. Koziełka – Rejon III”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszejoferty"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540177520-N-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 26.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 14.08.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 14.08.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540177520-N-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna